SCP-1422
i-will-spank-you-and-make-you-beg-for-it.jpg

แผนที่ของอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตนจากเว็บไซต์เป็นทางการของหน่วยตระเวนอุทยานของสหรัฐ

วัตถุ #: SCP-1422

ระดับ: Neutralized // Phenomenon (อ่านเอกสารที่ 1422-3)

มาตรการกักกันพิเศษ: ข้อมูลทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับ SCP-1422 นั้นจะต้องถูกจำกัดไว้สำหรับการปฎิบัติการทางข้อมูลระดับ 4 เท่านั้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2009 อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนได้ถูกแจ้งการมีตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนเป็นที่เรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนั้นจะถูกลบความทรงจำเกี่ยวกับ SCP-1422 ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการค้นหาสาเหตุของของกี่เกิดของ SCP-1422 นั้นสามารถอ่านได้ในเอกสาร Task Force Alif-4 ส่วนการหาต้นตอของการเกิดปรากฎการณ์นั้นจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาใดๆที่เกียวกับ SCP-1422

รายละเอียด: SCP-1422 คือปรากฏการที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2007 ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคน (รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ถูกเกณฑ์,D-Class และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน) ไม่รับรู้ว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นมีอยู่จริง ซึ่งความผิดนี้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบัน1ซึ่งการมีตัวตนของ SCP-1422 นั้นถูกยืนยันว่ามีอยู่จริงผ่านวิธีต่อไปนี้

  • ในช่วงปี 2008 สถาบันได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่จำนวนห้าพันคน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดเลยที่รับรู้ว่าอุทยานแห่งชาตินี้มีอยู่จริง ซึ่งนั่นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อาศัยในรัฐไวโอมิ่ง(รัฐที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนตั้งอยู่)เป็นเวลานาน,เจ้าหน้าที่ที่ถูกระบุจากเจ้าหน้าที่ผู้อื่นว่าเป็น ‘นักเดินป่า’ และ ‘นักธรรมชาติวิทยา’ และเจ้าหน้าที่จำนวนสามคนที่แฝงตัวในหน่วยลาดตระเวนอุทยานของสหรัฐ
  • หน่วยลาดตระเวนอุทยานของสหรัฐนั้นระบุว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้ใดเลยที่ใช้บริการกับอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน,ไม่มีการซื้อขายสิ่งของและใช้บริการใดๆในอุทยานดังกล่าวหรือมีการรับอนุญาตให้ทำการอนุรักษ์หรือซื้อสิทธิใดๆในอุทยานแห่งชาติเช่นกัน การซื้อขายที่เกิดจากญาติหรือคนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่สถาบันนั้นยังคงมี แต่อยู่ในจำนวนที่น้อยกว่าคาดไว้
  • ระบบสืบค้นข้อมูลของสถาบันนั้นไม่พบว่ามีการค้นหา ‘อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน’2 ใดๆ (รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลทางอ้อมที่มิได้มาจากแหล่งข้อมูลของสถาบันโดยตรง) ในช่วงก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2007
  • ช่วงก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2007 ในฐานข้อมูลของสถาบันนั้นไม่พบเอกสารใดๆที่กล่าวถึงอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนเลย

เจ้าหน้าที่ที่ถูกสัมภาษณ์นั้นระบุว่าตนนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องใส่ใจกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนหรือในบางคนนั้นไม่สามารถระบุใดๆได้เลยว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นอยู่ส่วนไหนของประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่จำนวนมากนั้นสามารถระบุได้ว่าเคยมีการพูดถึงและมีการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ซึ่งควรจะจำได้ แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกลับเลือกที่จะไม่จำ

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีความผิดปกติใดๆ เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่สำรวจนั้นไม่สามารถระบุแหล่งของการเกิดปรากฎการณ์นี้ได้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้รอการอนุมัติเพื่อลงสำรวจพื้นที่ในช่วงวันหยุด

ภาคผนวกที่ 1422-1: SCP-1422 นั้นได้ถูกค้นพบและเชื่อว่าถูกขึ้นสถานะหมดสภาพ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2007 จากการที่เจ้าหน้าที่นักวิจัยสแครนตั้น ซึ่งนักวิจัยสแครนตั้นนั้นได้ถูกขอให้เขียนรายงานเกี่ยวกับการที่ตนได้สัมผัสกับ SCP-████3โดยตรง ซึ่งภายในรายงานนั้น สแครนตั้นได้เขียนเกียวกับการที่ครอบครัวของเขาได้ใช้วันหยุดพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนจำนวนสองบทความซึ่งนักวิจัยสแครนตั้นระบุว่าตนนั้นไม่เคยรับรู้เลยว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นมีอยู่จริงและได้รับข้อมูลของอุทยานหลังจากได้สัมผัสกับ SCP-████

เอกสารฉบับนี้ได้ถูกอ่านซ้ำโดยดร.กราฟฟ์และนักวิจัยฮาลล์วอเซนน์ เมื่อดร.กราฟฟ์อ่านและสืบค้นข้อมูลนั้นได้พบว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นไม่เพียงมีอยู่จริง แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกและเป็นที่รู้จักทั่วไป ดร.กราฟฟ์ได้ส่งข้อความอีเมล์ไปยังไซต์-44 และถามเจ้าหน้าที่ทุกคนว่ามีผู้ใดรู้จักอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนบ้าง เมื่อดร.กราฟฟ์พบว่าไม่มีผู้ใดรู้จัก เขาได้เริ่มจัดตั้งทีมสืบสวนความผิดปกตินี้ทันที

ภาคผนวกที่ 1422-2: ข้อมูลต่างๆที่อาจจะบ่งชี้สาเหตุของการเกิด SCP-1422 นั้นมีจำกัด จึงมีการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดได้ดังต่อไปนี้

  • SCP-1422 นั้นอาจจะเกิดจากสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการรับรู้ข้อมูล ซึ่งอาจจะมิได้ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได้ทั่วไปหรืออาจจะไม่มีตัวตน สถาบันนั้นยังมิได้อนุมัติใดๆในการทดลองสมมุติฐานนี้
  • อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนนั้นอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงก่อนหน้าที่นักวิจัยสแครนตั้นจะเข้าไปใน SCP-████ ซึ่งหลังจากนั้น มิติความเป็นจริงได้ถูกบิดเบือนและดัดแปลงให้เข้ากับสภาพการรับรู้ข้อมูลของบรรยากาศรอบข้าง ซึ่งนี่อาจจะเป็นความผิดปกติที่ยังไม่ถูกค้นพบของ SCP-████ หรืออาจจะมาจากสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการทดลองหรืออาจจะมาจากตัวนักวิจัยเอง ซึ่งความผิดปกตินี้ยังไม่เป็นที่สรุปเนื่องจากความรู้เกี่ยวกับ SCP-████ นั้นไม่เพียงพอและปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการทดลองนั้นไม่พบความผิดปกติใดๆเช่นกัน
  • SCP-1422 นั้นอาจจะไม่ได้ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันรับรู้ถึงอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน แต่ ‘ลบ’ ออกจากความทรงจำทั้งหมดหลังจากที่ได้รับรู้ถึงข้อมูลของอุทยาน ซึ่งหากเป็นไปตามข้อสมมุติฐานนี้ สถาบันจะต้องศึกษา SCP-868 เพิ่มเติมทันที ซึ่งการศึกษานั้นอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด SCP-1422 และการป้องกันผลกระทบที่มีความคล้ายคลึงกับ SCP-1422 ในอนาคตได้ แต่ในขณะนี้ ยังมิได้มีการดำเนินการใดๆกับข้อสมมุติฐานนี้
  • SCP-1422 นั้นอาจจะเกิดจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันรับรู้ถึงการกระทำของบุคคลเหล่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ณ เวลาก่อนที่จะเกิดการรับรู้ข้อมูลขึ้น จากการสืบสวนกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นไม่พบสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าองค์กรหรือบุคคลใดเป็นผู้สร้าง SCP-1422 ขึ้น หรือมีความสามารถในการสร้าง SCP-1422 แต่หากเป็นไปตามข้อสมมุติฐานนี้ องค์กรหรือบุคคลใดที่สามารถสร้างความผิดปกติที่คล้ายกับ SCP-1422 นั้นอาจจะสร้างสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงขององค์กรหรือบุคคลไปแล้ว ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คาดเอาไว้เบื้องต้น

ภาคผนวก 1422-3:

จากการที่เจ้าหน้าที่หลายคนได้ระบุว่า SCP-1422 นั้นอาจจะมิได้เสื่อมสภาพอย่างแท้จริง แต่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในลักษณะที่ต่างกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น และเรายังคงไม่รับรู้ถึงสิ่งนั้น ซึ่งหากมองในอีกแบบหนึ่ง ความผิดปกติแบบเดียวกันอาจจะมีจำนวนมากแต่เรายังคงไม่รับรู้และอาจจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่,ตัวตนหรือแนวความคิด ซึ่งหากเป็นแบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีลักษณะคล้ายกับ SCP-1422 นั้นจะถูกระบุว่าเป็น Keter-ubique และจะต้องมีการจัดตั้งมาตรการกักกันพิเศษอย่างแน่นหนา อย่างไรก็ตาม SCP-1422 นั้นมิได้แสดงความผิดปกติใดๆอีกต่อไป (ยกเว้นสำหรับความผิดปกติแบบเดียวกันแต่หมดสภาพไปแล้วและยังไม่ถูกค้นพบ) จึงให้ขึ้นทะเบียนว่า SCP-1422 นั้นหมดสภาพแล้ว .- ดร.กราฟฟ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License