SCP-141-TH
rating: +11+x

วัตถุ# SCP-141-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ไม่สามารถกักกัน SCP-141-TH ได้เนื่องจากเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ และไอน้ำ จึงยังไม่สามารถกักกันมันได้ในปัจจุบัน สถาบันได้ส่งหน่วยติดตามและเฝ้าระวังเข้าไปในพื้นที่ที่พบ SCP-141-TH ได้บ่อย โดยประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศ██████ ให้ปิดเรื่องความผิดปกติของมันเป็นความลับ หากพบพายุ หรือหย่อมความกดอากาศต่ำลักษณะคล้ายกับ SCP-141-TH ให้ติดต่อมาที่ศูนย์และบุคลากรให้เร็วที่สุด

หากมีการพบ SCP-141-TH จะสั่งอพยพประชาชนพลเรือนที่อยู่ภายในบริเวณรัศมีของ SCP-141-TH ให้ได้โดยเร็วที่สุด

การทดสอบกับ SCP-141-TH ถูกสั่งห้ามจากบุคลากรระดับ O5-a แต่สามารถติดตามเข้าไปในรัศมีของ SCP-141-TH เพื่อคอยสังเกตการณ์เพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับคำอนุญาตจากบุคลากรระดับสูง

รายละเอียด: ลักษณะของ SCP-141-TH มีลักษณะเป็นตาของพายุหมุนเขตร้อน ส่วนมาก SCP-141-TH จะก่อตัวขึ้นบริเวณอ่าวแมกซิโกและบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนมากจะพัดผ่านจากมหาสมุทรแอตแลนติก เคลื่อนตัวผ่านประเทศเม็กซิโก ปานามา และทางใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ ก่อนจะข้ามไปถึงมหาสมุทรแปรซิฟิกก่อนจะสลายตัวไป พายุที่มี SCP-141-TH ส่วนมากจะมีความรุนแรงตามมาตราเฮอร์ริเคนระดับที่ 4 มีความเร็วลมประมาณ 220-242 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและอาคารเป็นอย่างมาก พบการก่อตัวครั้งแรกในวันที่ ██/██/20██ บริเวณภายในของ SCP-141-TH มีลมที่สงบเหมือนตาพายุหมุนเขตร้อนปกติ แต่มีการค้นพบ SCP-141-TH-1 และ SCP-141-TH-2 ที่สร้างความเสียหายให้กับอาณาบริเวณภายในตาพายุ

SCP-141-TH-1 มีลักษณะเป็นกลุ่มเมฆสีเทา-ขาวที่ก่อตัวรวมกันเป็นลักษณะคล้ายกับดวงตาของมนุษย์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 800 เมตร บริเวณลูกตาดำเมฆจะมีสีเทา เคลื่อนตัวช้าๆไปตามแรงลม มักจะเกิดขึ้นบริเวณที่อยู่ในบริเวณ SCP-141-TH โดย SCP-141-TH-1 สามารถกลอกนัยต์ตาได้อย่างอิสระและสามารถกะพริบตาได้ โดยเมื่อ SCP-141-TH-1 จ้องมองไปที่จุดไหนและกะพริบใส่ ฟ้าจะผ่าลงมาตรง
บริเวณที่ SCP-141-TH-1 จ้องมอง โดยเหยื่อส่วนมากที่ถูกจ้องมองส่วนมากเป็นสิ่งมีชีวิตหรือพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ ณ ขนาดนั้น

SCP-141-TH-2 มีลักษณะเป็นกลุ่มเมฆสีเทาดำที่รวมตัวกัน มีลักษณะคล้ายๆมือและท่อนแขนขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 950-970 เมตร เกิดในบริเวณรัศมีที่ SCP-141-TH เคลื่อนผ่าน และส่วนมากจะมาพร้อมกับ SCP-141-TH-1 โดยจะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน SCP-141-TH-2 สามารถเอื้อมจับจนถึงพื้นดินและสามารถหยิบจับวัตถุได้ โดยเมื่อมันเห็นสิ่งมีชีวิตหรือบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่(ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือยานพาหนะ รถยนต์ เครื่องบิน) มันจะพุ่งลงไปและหยิบสิ่งๆนั้นขึ้นมาจนหายไปในกลุ่มเมฆ และอีกประมาณ 2-3 นาที วัตถุที่โดน SCP-141-TH-2 เอาขึ้นไป จะตกลงมาสู่พื้น

จากการสังเกตุการณ์และเผ้าระวัง ได้พบว่า SCP-141-TH-2 สามารถทำให้สิ่งก่อสร้างเสียหายและพังทลายลงได้เช่น ตึกสูงๆ หรือถนน โดยเมื่อ SCP-141-TH-2 เคลื่อนที่ มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 30-42 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่พฤติกรรมส่วนมากของ SCP-141-TH-2 จะทำร้ายสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่มากกว่าสิ่งอื่น

นักอุตุนิยมวิทยา ดร.█████ ตรวจสอบและให้ความเห็นว่า SCP-141-TH-1 มีประจุไฟฟ้าและพลังงานอยู่มาก แต่ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงของ SCP-141-TH-1 และ SCP-141-TH-2 ได้ โดยคาดการณ์ว่า SCP-141-TH จะเกิดขึ้นประมาณปีละ 1-2 ครั้ง บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโก

การค้บพบ: SCP-141-TH ถูกค้นพบในวันที่ ██/██/██ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพบการก่อตัวของพายุเฮอร์ริเคนบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก และกำลังเคลื่อนตัวมายังเม็กซิโก จึงสั่งอพยพพลเรือนให้ออกจากพื้นที่ ก่อนจะมีการค้นพบ SCP-141-TH-1 และ SCP-141-TH-2 ในเวลาต่อมา

ภาคผนวก: วันที่ ██/██/20██ ทางองค์กรมีการเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่โดนผลกระทบจาก SCP-141-TH ในประเทศ████ โดยได้ค้นพบเสียงความถี่ต่ำดังก้องขึ้นมาจากท้องฟ้า โดยเป็นเสียงคล้ายกับมนุษย์เพศชายกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเป็นระยะ บุคลากรจึงออกคำสั่งออกหาต้นตอของเสียงทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ แต่กลับไม่พบมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License