SCP-141-TH
rating: +14+x
blank.png
SCP-141-TH.jpg

SCP-141-TH

2493.jpg

เมฆสีดำที่เริ่มก่อตัว

วัตถุ# SCP-141-TH

ระดับ: Euclid / Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ยังไม่มีวิธีการกักกัน SCP-141-TH ได้ในตอนนี้

SCP-141-TH จะถูกเฝ้าสังเกตการณ์จากแผนกอุตุฯ เซคเตอร์-███ เพื่อรายงานความผิดปกติอย่างอื่นนอกเหนือจากคุณสมบัติของ SCP-141-TH มายังเอเรียหลักของสถาบันเพื่อหาทางกักกัน SCP-141-TH ในภายหลัง

ในกรณีที่ก้อนเมฆที่รวมตัวเป็น SCP-141-TH เป็นสีดำแบบเมฆฝน จะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเพื่อทำการอพยพผู้คนออกจากจุดที่ SCP-141-TH กำลังจะปรากฏโดยทันที

รายละเอียด: SCP-141-TH เป็นปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทุกที่บนโลก นับตั้งแต่พ.ศ.2456 ลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นเป็นเมฆรูปลูกตาที่ส่องแสงสีขาวนวลที่จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นจำนวน 103 ตำแหน่งแบบสุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนก็ตาม ตามปกติจะปรากฏในช่วงเวลา 14:41 จนถึง 15:41 ของเดือนที่ 14 วันที่ 14-08, การเกิด SCP-141-TH นั้นยังคงไม่ทราบเนื่องจากไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติใดๆได้

พื้นที่ๆ SCP-141-TH ส่องลงมานั้นจะเกิดพายุดีเปรสชัน 50 ไมล์/ชม. อยู่ข้างใต้ SCP-141-TH โดยไม่มีการหยุดกลางครันเป็นเวลา 57 นาทีก่อนจะสลายไป อย่างไรก็ตามมีโอกาส 0.050% ที่เมฆของตัวอย่างจะเป็นสีดำ หากตัวอย่างเป็นสีดำจะก่อให้เกิดพายุไซโคลนและความผิดปกติในลักษณะอื่น (ดูภาคผนวก)

การรายงานจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เฝ้าสังเกตการณ์ SCP-141-TH ว่า ตัวอย่างมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ตรงกับกระแสลมหรือมีบางสิ่งปรากฏอยู่ในตัวอย่างหรือการที่ตัวอย่างมีการกระพริบตา

ระยะการปรากฏของ SCP-141-TH

  1. ท้องฟ้าในรัศมี 35 กม.จะแจ่มใสแม้ว่าฝนจะตก
  2. ก้อนเมฆที่อยู่รอบๆจะค่อยเคลื่อนที่เข้ามารวมตัวกัน เป็นการเคลื่อนที่ที่เร็วมากพอที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
  3. ก้อนเมฆเปลี่ยนลักษณะเป็น SCP-141-TH

ภาคผนวก: บันทึกเมฆสีดำ

วันที่ ██-██-2493 ปรากฏการณ์เมฆสีดำครั้งแรก
สถานที่: ████████
การบันทึก: เอเย่นภาคสนามของสถาบันได้บันทึกวิดีโอแบบขาวดำของ SCP-141-TH ที่กำลังก่อตัวกันเป็นสีดำและท้องฟ้าที่สว่าง ตัวอย่างมีสีดำสนิทและไม่มีวงของลูกตาอยู่ภายใน เริ่มมีลมพายุแรงและเกิดพายุงวงช้าง 2 ลูก ขึ้นตรงหน้าของเอเย่นทำให้เขาต้องถอยหนี เอเย่นออกมาห่างจากศูนย์กลาง SCP-141-TH และยังคงถ่ายไปที่ตัวอย่างอยู่ ถึงแม้ว่าภาพวิดีโอจะไม่ชัดเจนแต่ก็สามารถเห็นได้ว่า มีฟันสีขาวนวลปรากฏขึ้นใน SCP-141-TH ก่อนที่ฟันจะเปิดอ้าออกจากกันและพบว่ามีฟันแถวอื่นซ้อนอีกประมาณ 10 ชั้นเรียงกันอยู่ข้างใน ในระหว่างนั้นจะมีวัตถุถูกปล่อยออกมาจากปาก SCP-141-TH ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นลูกตาสีดำ

วัตถุที่ถูกปล่อยออกมาจาก SCP-141-TH พบว่าเป็นซากสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เน่าตายมากหลายวันแล้ว ซึ่งรวบรวมมาได้ 425 ตัว ไม่พบความผิดปกติในซากสัตว์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License