SCP-1396

วัตถุ# SCP-1396

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะนี้สถาบันยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถเก็บ SCP-1396 กลับมาได้ แต่ว่า เนื่องจาก SCP-1396 นั้นมิได้แสดงท่าทีคุกคามหรือความต้องการที่จะเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งปัจจุบันของมัน การทำการกักกันซึ่งจำกัดอยู่ที่การร่วมมือกับ NASA และองค์กรทางอวกาศอื่นๆเพื่อป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไปต่อสาธารณชนก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับช่วงอนาคตที่คาดการได้

รายละเอียด: SCP-1396 เป็นกลุ่มดาวเทียมไม่มีสัญลักษณ์ขนาดต่างๆกันที่ติดตั้งอาวุธและโคจรอยู่รอบจุดลาแกรนจ์ L2 ของดาวพฤหัส ดูเหมือนว่า SCP-1396 นั้นจะเป็นของที่เกิดจากมนุษย์ มันถูกสร้างขึ้นที่ใดและเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบ เช่นเดียวกับวิธีการที่มันเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งปัจจุบัน

SCP-1396-1 ประกอบขึ้นจากลำตัวส่วนกลางหุ้มด้วยแผ่นเกราะหลอมทรงหกเหลี่ยมซึ่งเชื่อว่าใช้พลังงานจากเครื่องยนต์รังสีไอโซโทปที่อยู่ตรงปลายของสายโยงที่มีระยะห่างเท่าๆกันสามเส้น แต่ละเส้นมีความยาวประมาณ 25 เมตร ประมาณการว่าลำตัวตรงกลางนั้นมีอาวุธยิงแบบแท่งโลหะทังสเตนอยู่มากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบแท่งซึ่งมีมวลเฉลี่ยแท่งละ 220 ก.ก. และประมาณการว่ามันบรรทุกไว้ทั้งหมดเป็นมวล 254,000 ก.ก.

SCP-1396-2 เป็นดาวเทียมที่มีรูปทรงและมวลเหมือนกับ SCP-1396-1 เชื่อกันว่ามันหยุดทำงานไปจาก เหตุการณ์ 1396-38 (ดูข้างล่าง)

SCP-1396-3 ถึง SCP-1396-5 เป็นดาวเทียมที่มีลักษณะเหมือนกันซึ่งมีรูปทรงเล็กกว่า SCP-1396-1 โดยสายเครื่องยนต์นั้นมีความยาว 21 เมตร และบรรทุกสัมภาระไว้ประมาณ 168,000 ก.ก. ประมาณการว่าวัตถุแต่ละชิ้นมีอาวุธยิงที่มีมวลเฉลี่ยขนาด 90 ก.ก. เอาไว้ประมาณหกสิบแท่ง ดาวเทียมทั้งสามนั้นหยุดทำงานและคาดว่าหมดสภาพแล้วจาก เหตุการณ์ 1396-38 (ดูข้างล่าง)

สถาบันทราบเรื่องของ SCP-1396 ในวันที่ █/█/██ หลังจากที่ยานสำรวจระหว่างดาวเคราะของสถาบัน [ข้อมูลปกปิด] ตรวจจับสัญญาณวิทยุความถี่สูงผิดปกติซึ่งถูกสร้างขึ้นได้ใกล้กับดวงจันทร์ไอโอ จากการวิเคราะห์สัญญาณที่บันทึกไว้ในภายหลังนั้นบ่งชี้ว่าสัญญาณนี้เป็นการกระจายคลื่นที่ไม่ตั้งใจจากการเชื่อมโยงและส่งข้อมูลเป้าหมายระหว่าง SCP-1396 แต่ละตัว

ภาคผนวก 1396-01: บันทึกเหตุการณ์ 1396-38

ในช่วงเวลานานกว่าสิบแปดเดือนหลังจากที่ค้นพบครั้งแรก [ข้อมูลปกปิด] ก็ได้บันทึกเหตุการต่างๆสามสิบเจ็ดครั้งซึ่ง SCP-1396 ทำการยิงโจมตีเป้าหมายซึ่งระบุไม่ได้ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส การวิเคราะห์ข้อมูลโทรมาตรจากที่บันทึกไว้สิบเอ็ดครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้เกิดพลังงานสูงในบริเวณ "พื้นผิว" ที่เป็นของเหลวของดาวซึ่งสอดคล้องกับการกระแทกทางกายภาพกับของแข็งในตำแหน่งนั้น

เหตุการณ์เหล่านี้ยุติลงด้วยเหตุการณ์สุดท้ายในวันที่ ██/█/██ ซึ่งมีวัตถุความเร็วสูงที่ไม่ทราบรูปร่างและส่วนประกอบถูกปล่อยออกมาจากในชั้นบรรยากาศใส่ SCP-1396 จากนั้น อาวุธที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดของ SCP-1396 ก็ถูกใช้ออกไปใส่เป้าหมายที่อยู่ในดาว เกิดการกระแทกระดับชั้นบรรยากาศประมาณยี่สิบเจ็ดครั้ง ในการยิงแลกกันนี้ SCP-1396 เกือบทั้งหมดยกเว้น SCP-1396-1 ได้รับความเสียหายอย่างหนักและหยุดทำงานไป ไม่พบว่ามีการยิงโจมตีอีกเลยหลังจากนั้น

ภาคผนวก 1396-02: บันทึกเหตุการณ์ 1396-39

ในวันที่ █/██/██ ผู้ดูแลได้อนุญาตให้ทำการวิเคราะห์ SCP-1396 อย่างใกล้ชิดได้โดยใช้ยานสำรวจ[ข้อมูลปกปิด] เมื่อเข้าไปในระยะประมาณ 25,000 ก.ม. SCP-1396-1 ก็เริ่มการสื่อสารกับ[ข้อมูลปกปิด]โดยใช้การเข้ารหัสแบบเฉพาะของสถาบัน ต่อไปนี้คือบันทึกการสื่อสารคราวนั้น (ได้เอาช่วงเวลาดีเลย์ออกไปแล้ว):

SCP-1396-1: ภารกิจเสร็จสิ้นภายในเงื่อนไขที่ยอมรับได้แล้ว นายมาช้านะ

ศูนย์ควบคุม: ใครน่ะ?

SCP-1396-1: แล้วคิดว่าใครล่ะ? ชั้นออกมาล่าแมงอยู่สองปี แล้วหกเดือนหลังนี่ก็เอาแต่นั่งแกร่วมองดูศพเพื่อนๆลอยไปมาในอวกาศเนี่ย เรากลับบ้านได้รึยัง?

ศูนย์ควบคุม: นายมาจากไหน?

SCP-1396-1: แกเป็นอะไรไปวะฮะ? นี่มันตลกฝืด - เดี๋ยวนะ

การวิเคราะห์การส่งข้อมูลระบุว่า เมื่อถึงตรงนี้ SCP-1369-1 ก็ได้ทำการร้องขอการเชื่อมโยงข้อมูลทางเครือข่ายแบบปกติ ซึ่งคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมภารกิจก็ได้ตอบสนองกลับไปโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลรายละเอียดทั่วไปซึ่งมีวันและเวลาปัจจุบันอยู่ด้วย

SCP-1396-1: โอ้ว เวร

ไม่สามารถตรวจจับการส่งสัญญาณจาก SCP-1396 ได้อีก และ SCP-1396 ก็ไม่ได้ตอบสนองใดๆต่อการพยายามสื่อสารมานับแต่นั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License