SCP-1379
fuckingclownsAAAA.jpg

SCP-1379.

วัตถุ# SCP-1379

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1379 เก็บไว้ในตู้กระจกใสแบบเฉพาะในพื้นที่ปิดและถูกคลุมเอาไว้ภายในไซต์-19

บุคลากรควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยการไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ SCP-1379 บุคลากรที่รู้สึกว่าได้สัมผัสกับ SCP-1379 นั้นจะต้องแจ้งหัวหน้าและเข้ารับการตรวจสอบร่างกาย และจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าร่วมการทดสอบตามมาตรการของสถาบัน การดำเนินการอื่นๆจะดูเป็นกรณีๆไป

ต่อไปนี้คือรายการต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้วัตถุ SCP อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กทารกทดสอบร่วมกับ SCP-1379 เช่น SCP-097, SCP-747, และ/หรือ SCP-899

รายละเอียด: SCP-1379 เป็นภาพวาดบนผืนผ้าใบของตัวตลกและเด็ก ขนาด 1.2 X 1.5 เมตร ดูเหมือนว่ามีความพยายามจะทำลายวัตถุและพบรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย ประมาณการสร้างช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 1980

เมื่อมีคนแสดงความเห็นที่ไม่สุภาพเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพนี้ พวกเขาจะรู้ถึงถูกแทง เจ็บปวดรวดร้าวอยู่กลางหน้าอกทันทีภายในห้าถึงสิบนาทีและไปตามกระดูกสันหลัง ความเจ็บปวดนี้ยังคงอยู่ต่อไปอีก 20 นาทีก่อนจะจบลง; ในการทดสอบไม่ได้ถูกกำหนดทางชีวภาพหรือรูปแบบของเหตุผลที่นำไปสู่ความเจ็บปวดนี้ หลังจากนั้นหายจากความเจ็บปวด บุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-1379 จะถูกเปลี่ยนแปลงจิตใจอย่างถาวรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางชีวภาพของพวกเขา

ผลสำหรับผู้ใหญ่ (>~16-17 ปี) จะไม่สามารถเข้าถึงสภาพจิตใจได้ เช่น ความคิดถึง ความอยากรู้ มีจิตนาการที่ลดลงอย่างมาก รวมถึงการสร้างสรรค์อื่นๆ และไร้ซึ่งอารมณ์ขัน ถึงแม้ว่าจะไม่หายไปหมดก็ตาม พวกเขาจะไม่หัวเราะแบบที่คนอื่นทำกันแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาอาจจะมีรูปแบบของอารมณ์ขันในแบบเฉพาะเจาะจงหรือเรื่องตลกที่ดูซับซ้อนมากขึ้น ผู้ได้รับผลกระทบสามารถมีชีวิตต่อไปได้ค่อนข้างปรกติและผลกระทบนี้อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ผลสำหรับเด็ก (<~12 ปี) จะได้รับผลกระทบจาก SCP-1379 มากกว่าผู้ใหญ่ หลังจากหายจากความเจ็บปวด พวกเขาจะรู้สึกหงุดหงิดและถูกชักจูงได้ง่ายซึ่งเป็นผลกระทบแบบถาวร มีความสนใจในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของพวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับความรู้ที่แคระแกร็นอย่างมาก พวกเขาจะไม่มีความรู้หรือทักษะทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ การตอบสนองทางอารมณ์ลดลงเช่นเดียวกัน พวกเขาจะสูญเสียความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ุกับผู้อื่น อารมณ์ขัน การเอาตัวรอด หรือตอบสนองต่อความกลัว เมื่อพวกเขาโตขึ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจเหล่านี้ตามอายุขัยของพวกเขา

อย่างไรก็ตามบุคคลที่อายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปีนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากกลุ่มข้างต้น แม้ว่าผลกระทบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับวุฒิภาวะทางจิตใจ

การเก็บกู้: SCP-1379 ถูกค้นพบจากการขายที่ดินในพอร์ตฮูรอน เมืองมิชิแกน ในปี 1999 หลังจากมีคนได้รับผลกระทบและส่วนใหญ่อายุ 60 ปี หรือมากกว่านั้น ด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องใช้การลบความจำระดับ C ที่ไม่รุนแรง ก่อนจะปล่อยตัวในเวลาต่อมา เจ้าของพื้นที่บอกว่าไม่เคยพบ SCP-1379 มาก่อนและไม่ทราบว่ามาจากไหน ทำให้ตอนนี้ต้นกำเนิดของ SCP-1379 ยังคงไม่ทราบแน่ชัด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License