SCP-1377
automaton.JPG

SCP-1377-01.20 ที่ระบุว่าตนคือตัวแทนของสภาเกาหลีใต้

วัตถุ #: SCP-1377

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1377-01 นั้นจะถูกรักษาสภาพด้วยการกักกันภายในห้องเก็บศพภายในปีก C ในไซต์-23 ซึ่งจะถูกดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับมาตรการกักกันและความเหมาะสมในการกักกันวัตถุ การเข้าถึง SCP-1377-01 สำหรับการทดลองนั้นจะต้องส่งรายละเอียดและเอกสารอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแก่นักวิจัยผู้ควบคุมและคณะกรรมการการจัดการวัตถุเชิงสิ่งมีชีวิต

ในกรณีที่พบ SCP-1377-01 ตัวอย่างใหม่ในสาธารณะชน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับหน้าที่ภายในสภานิติบัญญัติของแต่ละประเทศนั้นจะติดต่อกับนักวิจัยผู้ควบคุมทันที เพื่อส่งคำสั่งให้หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแคปป้า-71 (ผู้รับคำสั่งของโรเบโต้) นั้นจะทำการจับกุมและกักกัน SCP-1377-01 โดยตรงหรือผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบัน

เนื่องจากการที่วัตถุนั้นมักจะส่งผลกับนโยบายและการควบคุมประเทศของประเทศที่วัตถุนั้นปรากฏตัว สถาบันจะใช้สารลบความทรงจำเพื่อลบความทรงจำของพยานทั้งหมด โดยข้อมูลที่ลบนั้นจะเกี่ยวกับการตัดสินใจของวัตถุหรือการใช้คำสั่งใดๆที่มีผลต่อการปกครองหรือควบคุมประเทศ ; อ่านเอกสารมาตรการที่ 1377-SOLON สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากมีการดำเนินการด้านใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับ SCP-1377 โดยตรงนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากนักวิจัยผู้ควบคุมก่อนเสมอ

รายละเอียด: SCP-1377 คือปรากฏการที่มีผลกระทบโดยตรงกับระบบการบริหารและรัฐสภาในระดับประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1952 และยังคงมีผลมาจนถึงปัจจุบัน โดยภายในระบบการปกครองหรือรัฐสภาของแต่ละประเทศนั้นจะพบกับ “หุ่นเสมือนมนุษย์” (ต่อไปนี้เรียกตัวอย่างเหล่านี้ว่า SCP-1377-01) นั้นอยู่นั้นปรากฎในระบบรัฐสภาของแต่ละประเทศ ซึ่งการยืนยันตัวตนของวัตถุนั้นได้มีหนังสือรับรองที่ถูกทำปลอมขึ้นแต่มีความคล้ายกับฉบับจริงโดยหนังสือรับรองนั้นได้ระบุถึงเขตหรือรัฐที่วัตถุนั้นได้ถูกเลือกรับขึ้นมาให้รับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราฎดรของแต่ละเขตหรือรัฐ แต่ทว่ารัฐและเขตนั้นเป็นรัฐที่สมมุติขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างหนึ่งนั้นระบุว่าตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสภาอังกฤษนั้นได้ถูกรับเลือกจากเมือง “ล็อคแบโร่ว์” อีกตัวอย่างหนึ่งได้ระบุว่าตนคือรองปลัดของชิลีที่ได้ถูกรับเลือกจากเขต “คามิโน เดสคอนซิโด” หรือสมาชิกสภาของบอสวาน่านั้นได้ระบุว่ากลุ่มของตนได้รับเลือกจาก “นวานดา ตะวันตก” และ วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งได้ระบุว่าตนเป็นตัวแทนของรัฐ “เคนสวิก”

dummy.JPG

SCP-1377-01.2 ที่ถูกเก็บกู้ใน █████, ███████

SCP-1377-01 นั้นถูกประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อของสิ่งมีขีวิตโดยมีรูปลักษณะที่ไม่สมส่วนกับมนุษย์ทั่วไป และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างออกไปจากมนุษย์ทั่วไป เช่นวัตถุนั้นมีระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่เชื่อมต่อกัน แต่ไม่พบอวัยวะสำคัญต่างๆ และส่วนทรวงอกของวัตถุพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่แทนที่ตำแหน่งดังกล่าวและส่วนประกอบโครงกระดูกที่ประกอบขึ้นจากกระดูกอ่อนที่มีการเสริมความแข็งเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างติดขัดและผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไป ผลการตรวจ DNA ของวัตถุนั้นสามารถยืนยันได้ว่าโครงสร้างของรหัสพันธุกรรมนั้นไม่ตรงกับสิ่งมีชีวิตใดๆที่สถาบันรู้จัก เนื่องจากสถาบันนั้นไม่ทราบถึงที่มาของวัตถุ สถาบันจึงไม่สามารถลงข้อสรุปใดๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาของวัตถุ อย่างไรก็ตาม SCP-1377-01 นั้นจะหยุดทำงานหลังจากผ่านไปแล้ว 12-18 ชั่วโมงหลังจากการปรากฏตัว

ปัจจุบันสถาบันได้กักกัน SCP-1377-01 ทั้งสิ้น 27 ตัวอย่างจากทั้งสิ้น 24 ประเทศ โดยวัตถุนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่ 04/23/1952 ซึ่งทุกตัวอย่างนั้นสถาบันได้กักกันทุกตัวอย่างยกเว้นเสียแต่ SCP-1377-01.14 (อ่านเอกสารบันทึกเหตุการณ์ที่ 1377-1) ซึ่งถ้าตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังการประชุมที่เกี่ยวกับผู้นำระดับโลกนั้น SCP-1377-01 นั้นจะเริ่ม “กล่าวสุนทรพจน์” ซึ่งเนื้อความของบทสุนทรพจน์นั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวอย่าง ซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกบันทึกได้นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกกับ SCP-1377-01.3 โดยได้กล่าวกับบุคคลในที่ประชุมด้วยเสียงที่มีลักษณะคล้ายกับเสียงกรีดของเหล็กและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ; SCP-1377-01.7 นั้นได้กล่าวกับประทานสภาของเยเมนใต้ด้วยเสียงที่มีความคล้ายกับเสียงของกอริลล่าและตัวอย่างล่าสุดหรือ SCP-1377-01.27 นั้นถูกพบในสภาไรนส์สตาร์คของเยอรมันโดยกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติแต่พูดด้วยภาษาที่ไม่มีหลักการที่ตรงตามภาษาใดๆบนโลก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License