SCP-1365

วัตถุ #: SCP-1365

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1365 นั้นจะถูกกักกันไว้ ณ ส่วนกักกันของวัตถุในไซต์ 73 โดยวัตถุนั้นจะถูกนำไปวางติดกับที่เก็บจักรยานแบบจำลองเนื่องจากสามารถทำให้วัตถุนั้นไม่เกิดการเคลื่อนย้ายแบบไร้ร่องรอยได้ เพื่อที่จะป้องกันมิให้วัตถุหลุดออกจากการกักกันโดยมิตั้งใจ ห้ามติดตั้งที่เก็บจักรยานหรืออาคารใดๆที่ใช้สำหรับการเก็บจักรยานโดยเฉพาะในระยะ 100 เมตรจากห้องกักกันของ SCP-1365 การทดลองนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ซึ่งการทดลองนั้นจะต้องถูกทำโดย D-Class เท่านั้น ในระหว่างการทดลองนั้น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นั้นจะต้องถูกเรียกตัวทันทีเมื่อผู้ทดลองนั้นมีชีวิตรอดจาก SCP-1365

รายละเอียด: SCP-1365 คือจักรยานยี่ห้อ ██████ ที่ถูกผลิตในช่วงปี 2007 เลขประจำคัน [ข้อมูลปกปิด] ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะภายนอกนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ นอกจากสติกเกอร์คำว่า “จักรยานแห่งความยุติธรรรม” ที่ถูกติดลงบนตัวโครงจักรยาน

เมื่อมนุษย์ผู้ใดพยายามที่จะขึ้นขี่ SCP-1365 และขี่ไปในระยะทางที่มากกว่า 20 เมตร SCP-1365 จะเข้าสู่สภาวะตื่นตัวทันที

เมื่อ SCP-1365 เข้าสู่สภาวะตื่นตัว มนุษย์ผู้นั้นจะไม่สามารถควบคุมขาหรือมือในการบังคับจักรยานได้ ซึ่งขานั้นจะถูกบังคับให้ปั่น SCP-1365 อย่างควบคุมไม่ได้ส่วนแขนนั้นจะถูกควบคุมให้ไปในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ หลังจากที่ขึ้นขี้เป็นระยะเวลา 10 นาที หรือขี่ไปเป็นระยะทาง 500 เมตร วัตถุนั้นจะทำการบังคับมนุษย์ผู้นั้นออกจากจักรยานด้วยวิธีการพุ่งวัตถุเข้าใส่กับสิ่งรอบข้างอย่างรุนแรงหรือบางครั้งจะสลัดมนุษย์ผู้นั้นออก แรงที่วัตถุสลัดมนุษย์ออกและเกิดจากการที่พุ่งใส่สิ่งรอบข้างนั้นสามารถสังหารมนุษย์ได้ทันทีซึ่งมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์จากการทดลองทั้งหมดเท่านั้นที่ผู้ทดลองนั้นไม่เสียชีวิตทันที แต่จะเกิดอาการพิการตลอดชีวิตหรือเป็นอัมพาตทันที

หลังจากผู้ทดลองเสียชีวิต ภายในสองถึงสามชั่วโมงวัตถุจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและปรากฏใกล้ๆกับสถานที่ที่สำหรับเก็บจักรยานในที่สาธารณะและวัตถุจะถูกซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่ทราบวิธีการและไม่มีร่องรอยจากการชนครั้งก่อนใดๆ (เช่นเลือดของผู้ทดลองที่ถูกวัตถุสังหารก่อนหน้านี้) เมื่อนำชิ้นส่วนของจักรยานออกและนำไปไว้ที่ต่างกันนั้นเมื่อผ่านเวลาไประยะหนึ่ง ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและจะกลับมาประกอบกันเป็น SCP-1365 ดังเดิมในสถานที่ที่เก็บจักรยานสาธารณะใกล้ที่สุด

ในทุกกรณี ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด SCP-1365 นั้นไม่สามารถล็อคด้วยโซ่ล็อคจักรยานได้และไม่สามารถติดอุปกรณ์ป้องกันขโมยใดๆได้ SCP-1365 นั้นไม่แสดงผลกระทบทางมีมใดๆที่บังคับให้ผู้ทดลองนั้นต้องการขี่วัตถุ แต่ทว่าวัตถุนั้นมีสภาพที่ดีและไม่มีอุปกรณ์กันขโมยใดๆ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ทดลองนั้นรู้สึกว่าวัตถุนั้นสามารถขี่ได้โดยไม่มีอันตรายใดๆ

ภาคผนวก: วัตถุได้ถูกทดลอง ณ วันที่ 22 กรกฏาคม ปี 20██ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง เจ้าหน้าที่พบข้อความติดอยู่บนร่างของ D-34242 ที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งข้อความนั้นถูกเขียนมีลักษณะคล้ายกับสติกเกอร์ “จักรยานแห่งความยุติธรรรม” บนวัตถุ ข้อความมีใจความดังต่อไปนี้

หัวขโมยต้องเจอดี!

จักรยานทุกคันนั้นมีค่า!และใครก็ตามที่ขโมยจากคนอื่นไปไปจะต้องเจอดี!

เป็นเวลาที่เราต้องเอาคืน!!

เราจะกำจัด สวะ พวกนั้นได้ถ้าเรา ร่วมมือกัน!

จักรยานแห่งความยุติธรรรม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License