SCP-1362
Smokeman.jpg

ตัวอย่างของ SCP-1362-1.

วัตถุ #: SCP-1362

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: พื้นที่ของประเทศกรีนแลนด์ที่เป็นตำแหน่งของ SCP-1362 หนึ่งตารางกิโลเมตรจะถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่กักกันของสถาบัน เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ได้รับหน้าที่ประจำการณ์อยู่นั้นจะต้องอยู่บริเวณภายนอกและเฝ้าดูพฤติกรรมของ SCP-1362-1 ในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของกลุ่มควันที่วัตถุได้ปล่อยออกมา

ให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้รอบนอกเพื่อขับไล่ผู้ที่เข้ามาโดยมิได้รับอนุญาตและในรัศมีสามกิโลเมตรของพื้นที่นั้นจะต้องติดป้ายเตือนกับระเบิดเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก

เจ้าหน้าที่สถาบันนั้นจะต้องระงับการแพร่กระจายของรายงานใดๆที่เกี่ยวกับกลุ่มควันของ SCP-1362 ที่ออกสู่ภายนอกทั้งหมดและให้ทำการปิดข่าวลือเกี่ยวกับกลุ่มนักสำรวจที่ส่งสัญญานควันขอความช่วยเหลือทั้งหมด หากพบว่ามีบุคคลภายนอกพบเห็น SCP-1362 นั้นจะถูกจับกุม,สอบสวนและลบความทรงจำระดับ-C และส่งตัวกลับไปยังบ้านของผู้นั้นทันที

รายละเอียด: SCP-1362 คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศกรีนแลนด์ที่มีความกว้าง 500 เมตร ใจกลางของพื้นที่พบลูกบากศ์แกรไฟต์ขนาด 12x12x12 เซนติเมตรและพบรอยสลักเป็นวงกลมบนผิวด้านบน

SCP-1362-1 คือสิ่งที่อยู่ในรูปร่างมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณของ SCP-1362 ตัวอย่างนั้นมีความสูง 1.6 เมตรและมีน้ำหนัก 72 กิโลกรัม ทั้งหมดนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีดำ,กางเกงสีดำและรองเท้าสีดำโดยไม่มียี่ห้อระบุ ส่วนบนทั้งหมดของวัตถุนั้นถูกปกคลุมไปด้วยควันหนาทึบที่บังส่วนครึ่งบนของวัตถุทั้งหมดโดยไม่สามารถระบุใบหน้าใดๆได้

เมื่อวัตถุเริ่มแสดงความผิดปกติ ตัวอย่างของ SCP-1362-1 จะเริ่มส่งสัญญานให้กับสิ่งที่อยู่รอบข้างที่วัตถุมองเห็นด้วยการโบกมือให้กับยานพาหนะของสถาบันและเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ประจำการณ์อยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งในบางครั้ง ตัวอย่างของ SCP-1362-1 นั้นจะใช้นิ้วโป้งสอดเข้าไปในปากและเป่าส่งเสียงและพยายามล้อมยานพาหนะดังกล่าวเพื่อมิให้ออกจากพื้นที่และเมื่อยานพาหนะออกจากพื้นที่ SCP-1362-1 นั้นจะไม่ออกตามยานพาหนะไป

เมื่อไม่พบยานพาหนะใดๆในพื้นที่กักกัน ตัวอย่างของ SCP-1362-1 นั้นจะเดินรอบๆ SCP-1362 อย่างช้าๆและบันทึกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างของ SCP-1362 โดยตัวอย่างแต่ละตัวนั้นจะมีหน้าที่การบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศในบริเวณนั้น และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง SCP-1362-1 ทุกตัวอย่างจะเข้ามารวมตัวที่หินแกรนิตตรงกลางและเริ่มส่งสัญญานควันที่มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษและรวมกันเป็นประโยค

ตัวอย่าง พฤติกรรม
SCP-1362-A SCP-1362-A จะเดินไปรอบๆพื้นที่ของ SCP-1362 และเริ่มส่งสัญญานควันที่เมื่อถอดความจะสามารถอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษและอธิบายถึงลักษณะรอบๆของ SCP-1362 และมีกลุ่มควันจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช้สำหรับการสื่อสาร
SCP-1362-B SCP-1362-B จะกลิ้งไปตามพื้นและรายงานเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินชั้นบนและอัตราการย่อยสลายของดินชั้นล่าง รวมไปถึงอัตราการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่กรีนแลนด์ได้รับ
SCP-1362-C SCP-1362-C จะพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณภาพของสภาพบรรยากาศโดยรอบของ SCP-1362 และเมื่อพบกับแก๊สต่างๆที่ผิดแปลกไปจากเดิม SCP-1362-C จะบันทึกและระบุถึงลักษณะของแก๊สเหล่านั้นและตั้งชื่อแก๊สเหล่านั้นด้วยตัวเอง
SCP-1362-D จะเงียบตลอดเวลา แต่จะแสดงปฎิกริยากับเสียงประหลาดต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใน SCP-1362 หรือภายนอกก็ตามซึ่งวัตถุนั้นจะแสดงท่าทีตอบโต้กับเสียงที่เกิดขึ้นอย่างทันทีหรือมีความดังมากๆ แต่จะไม่แสดงปฎิกริยากับเสียงเบาหรือเสียงที่ถูกคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน SCP-1362
SCP-1362-E SCP-1362-E เริ่มกินดิน,พืชพรรณและสารชีวภาพที่ไม่สามารถทานได้ที่เข้ามายัง SCP-1362 และระบุถึงพื้นผิวของสิ่งนั้นและค่าสารอาหารรวมไปถึงการคาดคะเนว่าสิ่งดังกล่าวนั้นควรทำให้สุกหรืออบก่อนทาน หาก SCP-1362-E กินสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย SCP-1362-E นั้นจะเริ่มอธิบายถึงอาการที่จะตามมาหลังจากกินจากสารดังกล่าว หากกินสารที่อันตรายต่อชีวิต SCP-1362-E จะคายสารดังกล่าวออกทางปากทั้งหมดและไม่เกิดอาการใดๆ
SCP-1362-F วัตถุจะคาดคะเนถึงว่าสิ่งที่จะตามมาและมีผลกับ SCP-1362 จากเหตุการณ์ที่มีความประหลาดกับ SCP-1362 อย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือเกิดสัตว์ก่อนยุคประวัติศาสตร์ปรากฎอย่างไม่มีที่มา,ถูกย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันไปที่อื่นหรือพื้นดินของ SCP-1362 นั้นแยกออกและผ่าไปยังแกนโลก

ภาคผนวก: บันทึกสัญญานควันที่ส่งจาก SCP-1362

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: เริ่มต้น : พบต้นไม้ไร้ใบ หนาวเย็น, พบสัตว์น้อยมาก, ไม่สามารถอาศัยได้

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: พบการตั้งที่อยู่อาศัยจำนวนน้อย ได้พยายามเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: ไม่สามารถเคลื่อนย้าย

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: แถวนี้มีแต่ต้นไม้ พื้นดินส่วนใหญ่ไม่อุดมสมบูรณ์ หนาวเย็น ไม่เป็นประโยชน์ใดๆ
หมายเหตุ: ไม่พบตัวอย่างของ SCP-1362-1 ออกจาก SCP-1362

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: การสำรวจใกล้สมบูรณ์ พร้อมเคลื่อนย้ายออก

วันที่: █/██/19██
สัญญานควัน: การสำรวจเสร็จสมบูรณ์ รอการเคลื่อนย้าย

วันที่: █/██/20██
สัญญานควัน: ต้องการการเคลื่อนย้ายออก เราไม่มีอะไรต้องศึกษาแล้ว

วันที่: █/██/20██
สัญญานควัน: มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ยกเลิกภารกิจ
หมายเหตุ: ไม่พบเหตุการณ์ใดๆที่มีความผิดปกติในช่วง 34 ปีก่อนที่จะได้รับสัญญานนี้

วันที่: █/██/20██
สัญญานควัน: เราอยากออก,ได้โปรด

ไม่พบสัญญานใดๆหลังจากเพิ่มเติ่มหลังจากวันที่ ██/██/20██ การปรับเปลี่ยนเอกสารอยู่ระหว่างการรออนุมัติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License