SCP-1358
lightpeople.jpg

รูปถ่ายของ SCP-1358 ที่ถูกถ่ายด้วย D-62145 ในระหว่าที่ปรากฎตัว

วัตถุ # SCP-1358

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการล้อมรั้ว SCP-1358 และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินลาดตระเวนในช่วงเวลา 19:30 ถึง 07:30 และให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทุกคนสวมเครื่องแบบของตำรวจท้องถิ่นเท่านั้นและเปลี่ยนกะ ทุกๆ 3 ชั่วโมงครึ่ง หากมีการสึกร่อนให้ทำการซ่อมแซมทันที หากบุคคลที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาในเขตของ SCP-1358 ให้ทำการแจ้งและขอให้ออกจากพื้นที่ทันที หากขัดขืนให้ทำการจับกุมและสอบสวนทันที หาก SCP-1358 เริ่มแสดงความผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพบไฟฉายแบบส่องรอบทิศติดตัวตลอดเวลา หากบตัวอย่างของ SCP-1358-1 เดินเร่ร่อนอยู่ภายนอก SCP-1358 ให้ทำการฉายไฟแรงสูงใส่ SCP-1358-1 ทันทีจนกว่าวัตถุจะจางหายไป

รายละเอียด: SCP-1358 คือพื้นที่ๆมีความผิดปกติเป็นความกว้าง ███ กิโลเมตร ตั้งอยู่ ณ แถบเมือง ██████ ในประเทศแคนาดา พื้นที่เป็นพื้นที่ป่าและหิมะปริมาณ██ % ต่อปี ในเวลากลางวัน SCP-1358 นั้นไม่แสดงความผิดปกติใดๆ แต่ในช่วงเวลา 19:30 ถึง 07:30 วัตถุจะแสดงความผิดปกติ ในช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่นี้จะเต็มไปด้วย SCP-1358-1

SCP-1358-1 คือรูปร่างมนุษย์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีลักษณะที่เส่นขอบนอกของวัตถุนั้นจะเรืองแสงเป็นรูปร่างมนุษย์ วัตถุนั้นได้แสดงถึงสติปัญญาและแสดงการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและประสานกันได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตาม SCP-1358 นั้นมีรูปแบบการเดินสะเปะสะปะ และไร้จุดหมาย เมื่อพยายามสื่อสารกับวัตถุ วัตถุจะแสดงท่าทีคุกคามทันทีและไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธีใดๆได้เลย สถาบันไม่มีแผนใดๆที่จะติดต่อสื่อสารกับวัตถุอีก

ในชั่วเวลา 06:30 SCP-1358-1 จะหยุดนิ่ง เมื่อแสงอาทิตย์ส่อง วัตถุเริ่มจางหายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ ขอบนอกของวัตถุจะเริ่มเบลอและในชั่วเวลา 07:30 วัตถุจะหายไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการทำให้วัตถุหายไปนั้นสามารถทำได้ด้วยแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นแสงจากไฟฉาย หากแสงนั้นมีความสว่างไม่มากพอที่จะทำให้วัตถุหายไป วัตถุจะแสดงท่าทีกลัวและถอยห่างออกไป

SCP-1358-1 นั้นมีความสามารถในการระบุตำแหน่งของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตที่อยู่ใน SCP-1358 ได้อย่างแม่นยำ เมื่อมนุษย์เข้ามาในพื้นที่ของ SCP-1358 วัตถุทั้งหมดจะเริ่มกรูเข้ามา ณ ตำแหน่งของมนุษย์ผู้นั้น เมื่อมนุษย์สัมผัสกับเส้นรอบนอกของ SCP-1358-1 บุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถขยับร่างกายได้ ราวกับเป็นอัมพาตชั่วคราว วัตถุทั้งหมดจะต่อตัวเข้าด้วยกันด้วยการปีนไหล่ของวัตถุตัวอื่นในลักษณะ “บันได” จนกว่าวัตถุจะอยู่ระดับเดียวกับยอดต้นไม้และนำบุคคลผู้นั้น “ค่อยๆวาง” ลงบนยอดของต้นไม้และเมื่อถึงรุ่งสาง มนุษย์ผู้นั้นจะหายตัวไปพร้อมกับ SCP-1358-1 วัตถุนั้นจะกระทำแบบนี้กับมนุษย์เท่านั้นโดยไม่สนใจสัตว์ป่าที่อยู่โดยรอบ สถาบันไม่ทราบว่าวัตถุนั้นใช้วิธีการใดในการรักษาสมดุลของมนุษย์ที่นำไปวางบนยอดไม้

ภาคผนวกที่ SCP-1358-A: รายงานพฤติกรรมที่ผิดปกติของ SCP-1358-1

  • 04/12/1989 : SCP-1358-1 ทุกตัวปีนต่อตัวขึ้นไปเสมอกับต้นไม้และยืนนึ่งจนถึงรุ่งสาง วัตถุไม่สนใจมนุษย์ที่เข้ามาในพื้นที่
  • 11/23/1992 : ในเวลา 02:30 วัตถุทุกตัวเข้ามาล้อมต้นไม้ที่ใกล้ที่สุด ในเวลา 04:48 วัตถุทุกตัวได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย
  • 01/15/1997: ในเวลา 18:30 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนระบุว่าได้ยินเสียงกระซิบโดย SCP-1358-1 แสดงตัวในเวลา 02:37 และยืนก้มหน้าในเวลา 03:00 วัตถุยืนนึ่งอยู่กับที่จนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและหายไป เสียงกระซิบยังคงได้ยินถึง 08:12
  • 07/09/2002: ในเวลา 22:37 วัตถุทุกตัวได้ต่อตัวกันเป็นบันไดในลักษณะที่เหมือนกับวัตถุกำลังจะนำมนุษย์ไปวางบนยอดไม้ แต่ทว่าบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีมนุษย์อยู่ บันใดได้ค่อยๆก่อตัวจนจุดศูนย์กลางของ SCP-1358 เมื่อวัตถุต่อตัวสำเร็จ วัตถุได้ปีนลงมาและยืนนึ่งบนพื้นดินจนถึงรุ่งสาง
  • 12/09/2002 : SCP-1358-1 ไม่ปรากฏตัวในวันดังกล่าว ในเวลา 07:30 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนแจ้งว่าได้ยินเสียงกรีดร้องจากในบริเวณ SCP-1358 เมื่อค้นหาจึงพบว่าเสียงมาจาก D-39411 ที่ถูกวางไว้บนยอดต้นไม้ หลังจากที่ผ่านไป 3 นาที D-39411 ได้ตกลงมาและเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากกระโหลกร้าว
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License