SCP-1356
rubberduckyscp.jpg
SCP-1356 ในที่กักกัน

วัตถุ# SCP-1356

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1356 ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องขนาดเล็กภายในสถานีวิจัยที่-09 เว้นแต่ว่ามันจะถูกลบหรือขนย้าย

รายละเอียด: SCP-1356 เป็นของเล่นในอ่างอาบน้ำมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับ "เป็ดยาง" การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามันทำมาจากพลาสติไซเซอร์โพลีไวนิลคลอไรด์ มันถูกออกแบบมาให้ "มีเสียง" เวลาบีบ

เมื่อใดที่มันถูกถือไว้โดยมนุษย์ จะดูเหมือนว่าวัตถุได้กำจัดน้ำออกไป ถ้าผู้ทดสอบถือมันแล้วพยายามที่จะลงไปในทะเลสาบหรือสระ ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาจะพบว่าของเหลวทั้งหมดในพื้นที่นั้นประมาณ 152.4 x 81.3 x 45.7 ซม. ได้หายไปจากตัวในเวลาเดียวกัน

การทดสอบที่ทำกับสระว่ายน้ำในร่มขนาดเล็กได้พบว่าปริมาณโดยประมาณการของน้ำก่อนและหลังที่สัมผัสกับ SCP-1356 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเมื่อมันอยู่ต่อหน้าผู้ทดสอบที่ถือมันเอาไว้เป็ดจะเกิดความผิดปกติ ระดับน้ำไม่เคยถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการเพิ่มขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าวัตถุมีการบังคับให้ของเหลวย้ายไปยังสถานที่ๆไม่รู้จัก สุดท้ายแล้วก็ "กลับมา" ไม่พบว่ามีสารที่ผิดปกติหรือสิ่งอื่นในน้ำตอนที่ "ย้าย" แม้ว่าจะมีค่า pH มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

ในขณะที่ความลึกของน้ำที่ถูกย้ายออกไปลึกไม่เกิน 46 ซม.ผู้ทดสอบได้เดินเข้ามาในสระน้ำในส่วนที่ลึกก็พบว่าขากับเท้าของพวกเขาจมอยู่ใต้น้ำ และเสื้อผ้าส่วนที่เหลือแห้ง แม้จะเคลื่อนไหวหรือกระโดดก็ไม่ได้ทำให้ส่วนบนโดนน้ำได้เลย — "ช่องว่าง" ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้มีการปรับให้รองรับการเคลื่อนไหวแบบฉับพลันให้ได้มากที่สุด ในการทดสอบได้พบว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ของปรากฏการณ์ รวมทั้งเอามาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ดูเอกสารแนบสำหรับการปรับปรุงและผลที่ได้

ภาคผนวก 1: การสัมผัสกับ SCP-1356 เป็นเวลานานๆ (จากนี้ไปจะกำหนดให้ระยะเวลาอยู่อย่างต่อเนื่องไปใกล้หรือเกินสองชั่วโมงในระดับความลึกใดๆ ของน้ำ) ดูเหมือนว่าผิวของผู้ทดสอบจะได้รับผลกระทบ ซึ่งดูแล้วเหมือน "รอยย่น" ที่พื้นผิวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดซึมของน้ำจากเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ

หลังจากนั้นอีก 2.5 ชม.ของการสัมผัส ผู้ทดสอบจะรู้สึกว่าขาดน้ำ แม้จะดื่มน้ำก่อนการสัมผัสกับ SCP-1356 และเหงือไม่ออกก็ตาม

ภาคผนวก 2:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License