SCP-1347

วัตถุ# SCP-1347

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-1347 ไว้ในตู้เก็บกักกันแบบมาตรฐานโดยใช้ล็อกที่แตกต่างกันสองชุด ล็อกแต่ละชุดนั้นจะต้องใช้คีย์การ์ดกับรหัสผ่าน ซึ่งคีย์การ์ดกับรหัสผ่านนั้นจะให้หัวหน้าทีมวิจัย (ปัจจุบันคือดร.เธน) กับผู้ช่วยการวิจัยเก็บแยกกันไว้ รหัสผ่านนั้นห้ามนำไปบอกต่อกับบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการ O5 โดยเด็ดขาด

SCP-1347 จะถูกเก็บแยกจากวัตถุหรือปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติอื่นๆและต้องมีบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยติดอาวุธสองคนซึ่งไม่ทราบลักษณะของมันเฝ้าไว้ตลอดเวลา บุคลากรดังกล่าวจะได้รับมอบหมายให้หยุดยั้งการเข้าถึง SCP-1347 โดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถใช้กำลังถึงชีวิตได้ถ้าจำเป็น

การทดลองกับ SCP-1347 ทั้งหมดนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้านักวิจัยวัตถุนี้ก่อน คำร้องที่ยื่นนั้นจะต้องมีถ้อยคำจำเพาะเจาะจงที่จะสอดเข้าไปเป็นคำถามใน SCP-1347 วัตถุประสงค์ของคำถามดังกล่าว และสมมติฐานเกี่ยวกับคำตอบของ SCP-1347 การทดลองกับ SCP-1347 ทั้งหมดนั้นต้องมีบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยดูแลอยู่ด้วย

หากว่าคำถามที่ยื่นไปนั้นไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบAภายในสิบนาทีแล้วจะต้องแจ้งเรื่องให้บุคลากรฝ่ายงานวิจัยที่ประจำกับ SCP-1347 ทุกคนทราบทันที หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ Psi-13 จะระงับภารกิจที่มีในขณะนั้นและจะยืนยันลักษณะของเหตุการณ์แบบฺด้วยทุกวิธีที่จำเป็น เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอื่น

คำถามที่เกี่ยวข้องกับความจริงอันย้อนแย้ง (paradox) การเดินทางข้ามเวลา สถาบัน หรือวัตถุ/ปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ นั้นถูกห้ามไม่ให้ใส่ใน SCP-1347 โดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1347 เป็นกล่องไม้ไพน์ซึ่งแต่ละด้านวัดได้ยี่สิบเซนติเมตรโดยมีฝาปิดแบบบานพับ ด้านหนึ่งนั้นมีช่องซึ่งวัดได้เจ็ดเซนติเมตรต่อหนึ่งเซนติเมตร มีข้อความว่า "ทุกคำตอบเกิดจากคำถาม" เขียนไว้ด้วยหมึกดำใต้ช่องนี้

ลักษณะผิดปกติของ SCP-1347 นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อเขียนซึ่งมีลักษณะต้องการข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า "คำถาม") สอดเข้าไปใน SCP-1347 ทางช่องนี้ คำถามทุกคำถามจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบAหรือไม่ก็แบบ B ซึ่งเชื่อว่าขึ้นอยู่กับว่าคำตอบนั้นสามารถตอบได้ด้วยการทดลองหรืเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงเล็กน้อยหรือไม่

ถ้าคำถามนั้นเรียบง่ายพอจะตอบได้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบ A ขึ้น สำหรับเหตุการณ์แบบ A นั้น สิ่งที่ใช้เขียนคำถามไว้จะหายไป โดยมีสิ่งที่เหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่มีคำตอบของ SCP-1347 เขียนไว้แทนคำถามปรากฏขึ้นมาแทน SCP-1347 จะตอบทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบไหน ปฏิกิริยาตอบสนองนี้จะมีทั้งกับคำถามเชิงความเห็นและคำถามที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางระดับหนึ่ง ตราบเท่าที่มันสามารถแน่ใจได้ง่าย

เหตุการณ์แบบBนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคำสามที่สอดเข้าไปมีความซับซ้อนพอสมควรหรือต้องใช้ความคิด พึงจำว่าเหตุการณ์แบบ B นั้นไม่ใช่ว่าจะแยกออกจากแบบ A ได้ง่ายเสมอไป วิธีเดียวที่สามารถใช้ระบุการเกิดขึ้นได้มาตลอดก็คือระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่สอดคำถามเข้าไปก่อนคำตอบจะออกมา

เหตุการณ์แบบ B นั้นก็คือสถานการณ์ที่ SCP-1347 ได้บงการเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทำการทดลอง ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้ทุกวิธีการที่มันคิดว่าจำเป็นเพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลที่มันจะใช้ตอบคำถาม รูปแบบการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างออกไปตามลักษณะของคำถาม เมื่อการทดลองยุติลงก็จะมีคำตอบปรากฏขึ้นในรูปแบบเดียวกันกับเหตุการณ์แบบA ในขณะนี้ยังไม่ทราบขีดความสามารถของ SCP-1347 ในขณะที่เหตุการณ์แบบฺ B ดำเนินไป

SCP-1347 จะคงความรู้ที่ได้จากเหตุการณ์แบบ B เอาไว้ ในขณะที่เขียนรายงานนี้ นับว่ามันมีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าปกติและมีฐานความรู้ที่กว้างมาก แต่การวัดระดับสติปัญญาของมันให้ชัดเจนนั้นยังไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากลักษณะของมัน


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License