SCP-1342
SCP-1342_th.jpg

SCP-1342 ในช่วงแรกเริ่มทำการกักกันโดยถอดบูมเซนเซอร์ออก

วัตถุ# SCP-1342

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-1342 ไว้ในศูนย์-15 SCP-1342-1 จะเก็บไว้ในกรงฟาราเดย์ ขนาด 15 x 15 x 20 เมตร เพื่อไม่ให้มีการส่งโทรมาตรและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ SCP-1342

SCP-1342-2 ให้เก็บไว้ในล็อคเกอร์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน SCP-1342-2 ที่ถอดรหัสแล้วชิ้นหนึ่งนั้นให้เก็บแยกไว้ต่างหาก

ทั้งนี้ให้ทำการจับตาดูดาวกลิเซ 445 ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ เนื่องจากคงไม่อาจกักกัน SCP-1342-3 ได้ในอนาคตอันใกล้ จึงให้ดำเนินโปรเจ็คท์เฮมดัลต่อไปในระดับวางแผนรับมมือเหตุการฉุกเฉิน

รายละเอียด: SCP-1342-1 เป็นยานเลียนแบบยานวอยเอจเจอร์ 1 ความเหมือนกับยานดั้งเดิมนั้นรวมไปถึงระบบเซนเซอร์และส่วนประกอบทางเคมีที่สังเกตได้ แต่ส่วนประกอบบางชั้นนั้นดูเหมือนจะสร้างจากแปลนหรือชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ตอนที่เก็บมานั้นมีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นที่ทำงานไม่ได้

SCP-1342-1 ถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 25/09/1982 ณ ความสูงประมาณ 35,000 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกด้วยความเร็วต่ำกว่าวงโคจร เจ้าหน้าที่ของสถาบันเก็บ SCP-1342-1 มาเมื่อวันที่ 27/09/1982 หลังจากที่ SCP-1342-1 เข้าสู่บรรยากาศโลกแบบไม่มีการควบคุมและตกลงห่างจากเกาะเบเกอร์ไป 300 กิโลเมตรทางตะวันออก การตรวจหา SCP-1342-1 ทำได้เนื่องจากมีการกระจายรังสีเชเรนคอฟปริมาณมากเมื่อมันออกมา ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม SCP-1342-1 ถึงยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หลังตกลงมาแล้ว ทั้งที่ดูเหมือนโครงสร้างทางเคมีของมันก็เหมือนกับยานวอยเอจเจอร์เดิม

SCP-1342-2 เป็นแผ่นเสียงทองคำซึ่งเหมือนกับแผ่นเสียงทองคำที่ส่งไปกับยานวอยเอจเจอร์ คำแนะนำวิธีเล่นและการถอดรหัสยังเหมือนเดิม แต่แผนที่ดวงดาวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่า SCP-1342 มาจากดาวกลิเซ 445

เมื่อถอดรหัสแล้ว สิ่งที่อยู่ใน SCP-1342 ก็คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในรูปแบบของภาพและเสียง มีบันทึกเสียงเป็นความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเสียงดนตรีรูปแบบต่างๆและเสียงหึ่งเป็นท่วงทำนอง ท่อนหนึ่งของเสียงดนตรีนั้นดูเหมือนจะมาจากเพลงแบบง่ายๆของ String Quartet No. 13 in B flat ของบีโธเฟน ภาพที่ถอดรหัสแล้วมีเนื้อหามากมาย แต่ทั้งหมดนั้นมีข้อมูลทางกายภาพหรือเคมีของสิ่งต่างๆ (เช่นขนาด มวล และช่วงเวลาโคจรของดาวเคราะห์) และภาพชุดของตัวตน

มีภาพแสดงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างค่อนข้างสมมาตร (เรียกว่า SCP-1432-3) ที่เติบโตในช่วงต่างๆ เมื่อโตเต็มที่นั้น สิ่งมีชีวิตนี้จะสูงประมาณ 2 เมตร มีขาสามข้าง แขนยาวๆสามข้างและมือที่แต่ละข้างจะมีสามนิ้วยื่นออกมารอบๆจุดกึ่งกลางของลำตัวทรงกรวย มีสิ่งที่ดูเหมือนพวยซึ่งมีปลายเป็นจะงอยปากยื่นออกมาสามอันในส่วนที่เป็นหัว ภาพที่ถอดรหัสแล้ว 82% แสดงให้เห็น SCP-1342-3 ทำกิจกรรมต่างๆที่คาดว่าจะเป็นวัฒนธรรม มีฉากที่ระบุได้ว่าเป็นการกสิกรรม การผลิตสิ่งของ ประชากรในเมือง และการเล่นดนตรีเครื่องสาย

มีภาพของเทหวัตถุจำนวนหนึ่งรวมอยู่ด้วย อย่างเช่นภาพของดาวที่ดูคล้ายกับดาวศุกร์ซึ่งมีแรงกดอากาศสูง และดาวฤกษ์ซึ่งมีสเปกตรัมตรงกับกลิเซ 445 ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะพื้นผิวคล้ายกับโลกซึ่งมีส่วนประกอบเป็นน้ำในสภาพของเหลวประมาณ 60% พื้นที่ตัวเมืองกับพืชพรรณ 4% และอีก 36% เป็นทะเลทรายกับพื้นที่รกร้าง ดาวเคราะห์นี้มีพายุที่ขนาดใหญ่กว่าที่น่าจะเป็นกับขั้วโลก ซึ่งอนุมานได้จากข้อมูลทางกายภาพที่มากับ SCP-1342-2 และดูเหมือนว่าจะอยู่ในสภาพที่ระบบนิเวศน์ทรุดโทรมอย่างมาก มีภาพเส้นรอบตัวของ SCP-1342-3 แสดงอยู่ติดกับดาวเคราะห์ดวงนี้

ภาพแสดงว่าดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นมีสิ่งก่อสร้างในชั้นวงโคจรมากมาย ซึ่งรวมทั้งอาคารผลิตยานอวกาศ การทำเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยที่จับมาได้ และลิฟท์อวกาศที่ขึ้นมาจากพื้นที่ใกล้ตัวเมืองและพื้นที่รกร้าง ภาพทั้งหมดนี้แสดงว่าโครงสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพเสียหายอย่างมากและขาดการดูแล ภาพสุดท้ายนั้นเป็นยานที่มุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศแบบทอรัสซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 กิโลเมตรและเสียหายอย่างหนัก

เอกสาร 1-56: ข้อความต่อไปนี้ถูกแปลมาใน SCP-1342-2 เป็นภาษา 55 ภาษา ซึ่งตรงกับเสียงทักทาย 55 ภาษาซึ่งส่งไปกับยานวอยวอยเอจเจอร์ดั้งเดิม และมีเนื้อหาตรงกันหมด เอกสารชิ้นที่ 56 นั้นเป็นภาพชุดล้วนๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License