SCP-1336
dots01.jpg

SCP-1336 ในขณะที่อยู่ในรูปแบบกึ่งสุ่ม

dots02.jpg

SCP-1336 ที่แสดงรูปภาพ

วัตถุ #: SCP-1336

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1336 จะถูกกักกันไว้ในห้องนิรภัยในส่วนกักกันที่ 19 โดยจะต้องกักกันวัตถุในกรอบเพื่อป้องกันมิให้วัตถุได้รับความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ด้านหน้าของวัตถุนั้นจะถูกสังเกตการณ์ตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่ระดับ 3 และระบบกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของจุดบนวัตถุ รูปของจุดบนวัตถุที่แสดงเป็นรูปร่างนั้นจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปฎิบัติการระดับ 3 ทันที

รายละเอียด: SCP-1336 คือแผ่นกระดาษสต็อกการ์ดขนาด 8.5 x 11 นิ้ว น้ำหนัก 110 ปอนด์ (ประมาณ 49.8 กิโลกรัม) โดยที่มุมของกระดาษนั้นพบรอยไหม้ขนาดเล็ก วัตถุนั้นถูกเก็บกู้จากซากของห้องทดลองที่บริษัทเคมีภัณฑ์ ██████████ ในเมือง ███████ ประเทศ █████ สถาบันนั้นไม่ทราบถึงต้นกำเนิดของวัตถุที่แน่ชัด สถาบันได้รับความสนใจจากผู้ที่แจ้งข้อมูลจากภายในบริษัทโดยตรงกับสถาบัน แต่ทว่าสถาบันนั้นไม่สามารถเก็บกู้วัตถุได้ทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง หลังจากนั้นหลายเดือน เมื่อห้องทดลองระเบิด พนังงานของบริษัทดังกล่าวเสียชีวิตทั้งสิ้น 15 คน รวมไปถึงผู้ที่แจ้งถึงตัวตนของวัตถุ สถาบันได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และเก็บกู้วัตถุได้สำเร็จ

บนแผ่นกระดาษนั้นพบจุดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 5,000 จุดโดยแต่ละจุดนั้นมีความกว้างประมาณ 0.3 มิลลิเมตรและมีหลายสี หากมิได้มองด้วยระบบกล้องจุลทัศน์นั้นจะมองเห็นว่าจุดเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์ระบบเลเซอร์ลงบนกระดาษทั่วไปแต่เมื่อใช้กล้องจุลทัศน์จะพบว่าเส้นใยของกระดาษนั้นสามารถเปลี่ยนสีและมีการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ไม่พบอนุภาคเม็ดสีใดๆในวัตถุ

สถาบันได้รับความสนใจกับวัตถุเมื่อทราบว่าจุดเหล่านั้นที่เคลื่อนไหวไปมาบนกระดาษ ในบางครั้งจุดเหล่านั้นจะรวมตัวกันและแสดงรูปภาพที่สามารถมองเห็นได้เป็นระยะ วิธีการที่จุดเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้อย่างไรนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด เมื่อขยายวัตถุนั้นพบว่าเม็ดสีนั้นเคลื่อนที่ไหลซึมไปตามเส้นใยของกระดาษและมิได้เคลื่อนที่ด้วยการไหล ซึ่งจุดเหล่านั้นจะมีการผสมกันหากจุดเหล่านั้นเคลื่อนที่ทับกันและจะแตกออกห่างจากกันและจากการสังเกตการณ์ จุดเหล่านั้นไม่มีการหยุดเคลื่อนไหว วัตถุนั้นจะความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ 1มิลลิเมตรต่อวินาทีและมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา และเป็นไปได้น้อยมากที่วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดิมเกินหลายวินาที

ในกรณีปกติ รูปที่วัตถุจะแสดงขึ้นมานั้นจะเป็นรูปโครงสร้างระดับอนุภาคของสสารทางเคมีต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจของสถาบัน พบว่า วัตถุได้แสดงโครงสร้างทั้งสิ้น 11,467 โครงสร้าง ซึ่ง 453 โครงสร้างนั้นไม่พบในสารบบการลงทะเบียนของสารเคมีที่พบบนโลก สถาบันได้ทดลองทำการสังเคราะห์สสารเหล่านั้นจำนวน 41 โครงสร้าง ซึ่งสสารจำนวน 10 ตัวอย่างนั้นได้ถูกสังเคราะห์สำเร็จและ
แพร่กระจายสู่สาธารณะชนผ่านบริษัทฉากหน้าของสถาบัน ส่วน 31 โครงสร้างที่เหล่านั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและทดลอง สารที่เหลือทั้ง 412 นั้นยังมิถูกสังเคราะห์ 53 โครงสร้างนั้นไม่สามารถสังเคราะห์ได้ในแง่ของฟิสิกส์และหลักพันธเคมี ส่วนอีก 48 โครงสร้างนั้นประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่เคยถูกค้นพบในหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักเคมีศาสตร์ใดๆ

ภาคผนวก A: SCP-1336 นั้นได้แสดงภาพที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีจำนวนหกครั้งซึ่งมีดังต่อไปนี้

A-1: รูปของ [ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งภายหลังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP-[ข้อมูลถูกลบ]

A-2 : แผนที่ประเทศอเมริกาที่แสดงตำแหน่งของเมืองหลวงในแต่ละรัฐควบคู่ไปกับตำแหน่งที่ไม่ทราบว่าสื่อถึงสิ่งใดอีก 4 จุด เมื่อตรวจสอบพื้นที่ทั้งสี่ พบว่าบริเวณนั้นเป็น [ข้อมูลถูกลบ]

A-3 : ประโยค “ความเจ็บปวดที่ถูกแบ่งเบา ย่อมบรรเทาเหนือสิ่งใด”

A-4 : วันที่ [ข้อมูลถูกลบ] และประโยค [ข้อมูลถูกลบ]

A-5 : รูปครึ่งตัวของชายชาวเอเชียซึ่งภายหลังได้ถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ [ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งเป็นผู้ที่เก็บกู้วัตถุหลังจากเหตุการณ์ห้องทดลองระเบิด
A-6 : รูปของกล้องวีดิโอ (ดูภาคผนวกที่ B-5)

ภาคผนวก B: สถาบันได้พยายามสื่อสารกับ SCP-1336 แต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังคงไม่สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามในการทดลองทั้งหมด พบว่ามีการทดลองครั้งหนึ่ง วัตถุรับรู้ถึงสภาพสิ่งรอบตัวของตน

B-1 : สถาบันได้ทดลองสื่อสารด้วยการพูดประโยค “คุณได้ยินผมมั้ย?” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

B-2 : สถาบันได้ทดลองสื่อสารด้วยการพูดประโยค “ลองวาดวงกลมหน่อย” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยใช้ภาษาอื่นๆอีกจำนวนมากแต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

B-3 : สถาบันได้ทดลองสื่อสารด้วยรูปภาพ โดยใช้ประโยค “ลองวาดวงกลมหน่อย” พิมพ์ลงบนกระดาษในหลายภาษาและนำไปวางบริเวณหน้าวัตถุเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

B-4 : สถาบันได้ทดลองสื่อสารด้วยรูปภาพโดยการพิมพ์รูป “เลอ กีโอกอนดรา”(โมนา ลิซ่า) และนำไปวางไว้หน้าวัตถุ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

B-5 : สถาบันได้ทดลองสื่อสารทั้งรูปภาพและเสียงโดยนำรูปของเจ้าหน้าที่ [ข้อมูลถูกลบ] วางไว้หน้าวัตถุพร้อมกับพูดประโยค “มีใครอยู่ในทีมเก็บกู้อีกไหม?” ซ้ำไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง วัตถุได้แสดงรูปของกล้องบันทึกที่บันทึกการแสดงรูปของวัตถุ

B-6 : สถาบันได้ทดลองนำจอ LCD คุณภาพสูงไว้บนผนังด้านหนึ่งและหันหน้าไปทาง SCP-1336 ซึ่งหลังจากทดลองได้ระยะหนึ่งพบว่าเมื่อขยายวัตถุ จุดของวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น 50 % และจุดเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วดังกล่าวไปอีก 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นวัตถุได้กลับสู่สภาวะปกติ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากนั้น และสถาบันได้นำจอ LCD ออกหลังจากนั้น 1 เดือน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License