SCP-1331

วัตถุ# SCP-1331

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1331 ถูกเก็บไว้ในตู้รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์-██ การทดลองใดๆต้องกระทำต่อบุคลากรคลาสD เท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 3 อย่างน้อย 1คน

รายละเอียด: SCP-1331 เป็นสบู่สีเหลืองขนาดพื้นฐาน (ราวๆ 7.5 ซม x 9 ซม x 2.5 ซม ) โดยมีรอยสลัก "เดอะแฟคทอรี" ไว้ที่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง ตัวอย่างจาก SCP-1331 แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบที่ใช้ในสบู่ทั่วๆไป และ SCP-1331 ไม่มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองหรือสร้างตัวเองขึ้นใหม่

เมื่อ SCP-1331 สัมผัสกับส่วนใดๆก็ตามในปากของมนุษย์ (รวมถึงลิ้น) บุคคลคนนั้นจะได้รับผลกระทบที่ไม่ธรรมดาของมัน เป็นผลให้ความพยายามใดๆในการออกเสียงคำสบถกลายเป็น “เสียงปี๊ป” หรือก็คือถูกเซ็นเซอร์ด้วยเสียงที่สร้างขึ้น การสื่อสารที่ไม่ใช้เสียงอย่างเช่น ภาษามือและการเขียนคำไม่สุภาพนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ไม่พบความผิดปกติอื่นๆในตัวผู้ทดลอง และถึงแม้การตรวจสอบจะแสดงให้เห็นว่าเส้นเสียงของตัวอย่างทดลองได้ขยับเหมือนกับลักษณะของคำที่ตั้งใจจะพูดออกมา แต่เครื่องบันทึกทุกชนิดและผู้สังเกตการณ์ทุกคนต่างได้ยินแค่เสียงเซ็นเซอร์ ช่วงระยะเวลาของผลกระทบของ SCP-1331 นั้นเป็นไปตามสัดส่วนของเวลาที่มันสัมผัสกับปากของตัวอย่างทดลอง การสัมผัส 10 วินาทีส่งผลกระทบยาวนานประมาณ 1ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ของสถาบันค้นพบ SCP-1331 ระหว่างการไปตรวจสอบร้านขายของเก่าและของแปลกที่ [ปกปิด] ตามปกติ ที่ๆมันวางขายเป็นของ “เล่นตลก” เมื่อสอบถามเจ้าของร้านดู เขาไม่สามารถจำได้ว่าใครให้มาหรือไปเอามาจากไหน และได้ปล่อยตัวไปภายหลังจากให้ยาลบความจำระดับ B

ภาคผนวก 1331-1: กล่องบรรจุของ SCP-1331

สบู่ดับกลิ่นปาก (หมา)
คุณรู้จักใครที่เลี้ยงหมาไว้ในปากเยอะไหม ลองใช้ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของแฟคทอรี ล้างคำแสลงหูพวกนั้นออกไปให้หมดซิ ใช้มันอบรมลูกหลานของคุณหรือแกล้งเพื่อนของคุณดู ยิ่งใช้ในงานปาร์ตี้ก็ยิ่งสนุก

ภาคผนวก 1331-2: ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเพิ่มเติม

การทดสอบ SCP-1331 เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของมันจะแสดงออกทุกครั้งที่มีคำพูดที่ผู้สังเกตการณ์คนใดก็ตามรู้สึกว่าก้าวร้าวหรือเป็นคำสบถ นี่ยังรวมถึงตัวผู้พูดเองด้วย ถ้าผู้สังเกตการณ์ทุกคนไม่รู้สึกว่ามีคำใดไม่สุภาพ ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบนี้ดูจะมีผลกับการบันทึกเสียงมากกว่าตัวบันทึกเอง หรือก็คือการบันทึกคำพูดของตัวอย่างทดลองในระหว่างที่ได้รับผลกระทบจะเกิดผลเดียวกันเมื่อเปิดบันทึกเสียง แต่เมื่อผลกระทบหมดไป ตัวบันทึกเสียงก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นกัน เรายังคงพยายามจะค้นหาอยู่ว่ามันทำงานยังไงกันแน่

- ดร. █████████

ภาคผนวก 1331-3: ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเพิ่มเติม

ปรากฏว่า SCP-1331 มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตัวอย่างทดลองเมื่อได้สัมผัสต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ผลกระทบแรกของมันจะใช้เวลานานขึ้นและนานขึ้นกว่าจะหายไป และท้ายสุดแล้วผลกระทบของมันจะคงอยู่ตลอดไป คำพูดหรือประโยคของตัวอย่างทดลองที่ถูกเซ็นเซอร์เองก็ดูจะเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อผ่านไป 3 ชั่วโมง ทุกอย่างที่ตัวอย่างทดลองพูดจะถูกเซ็นเซอร์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การทดลอง SCP-1331 ต้องกระทำต่อบุคลากรคลาสD เท่านั้น

- ดร. █████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License