SCP-1329
abandonedaquarium.jpg
SCP-1329

วัตถุ# SCP-1329

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: พื้นที่เฝ้าระวังของ SCP-1329 ต้องได้รับการจับตาดูโดยยามตะเวณติดอาวุธและกล้องส่องกลางคืน ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นอีก ห้ามขัดขวางกิจกรรมของ SCP-1329-1 ในศูนย์-97 หรือใน SCP-1329 นอกจากเพื่อการวิจัย การมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-1329 นั้นให้ทำตามมาตรการในเอกสาร 1329-CO

นักวิจัยที่สังเกตการใน SCP-1329 ต้องมีผู้คุ้มกันติดอาวุธด้วย สำหรับกรณีที่เกิดปรากฏการณ์อันตรายขึ้น

รายละเอียด: SCP-1392 เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำร้างใกล้กับ [ข้อมูลปกปิด] ประเทศรัสเซีย ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นศูนย์-97 วัสดุและผังของชั้นบนสองชั้นนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ ส่วนชั้นใต้ดินสามชั้นนั้นมีความแตกต่างในด้านขนาด วิศวกรรม และแผนผังที่ต่างจากชั้นที่เหลือมาก ตัวอาคารนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างมาก แต่ก็มีร่องรอยการจารกรรมเพียงเล็กน้อย ขณะนี้กำลังดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของอาคารอีกครั้งอยู่

SCP-1329-1 เป็นรหัสที่ใช้เรียกรวมๆ ของกลุ่มมนุษย์ที่จะปรากฏตัวภายในหรือรอบๆ SCP-1329 ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเอเชีย คอเคเซียน หรือตะวันออกกลาง และมีอายุเฉลี่ยที่ 25-50 ปี แต่ก็เจอคนที่อายุ 5 ขวบหรือ 70 ปีอยู่ด้วย พวกมันจะพูดภาษาผสมง่ายๆที่ยืมคำมากมายมาจากภาษาอังกฤษ รัสเซีย แมนดาริน อาหรับ และตุรกีหลายสำเนียง พวกมันมีร่องรอยของการตากแดดนานเกินไป ขาดสารอาหาร และอาการคล้ายกับถูกพิษปรอท โดยเฉพาะหนังกำพร้าลอกขั้นรุนแรง อาการคันอย่างแรง และประสาทเสื่อม โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะสวมเสื้อผ้าที่มีร่องรอยของการปะชุนหรือแก้ไขมากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนที่มาจากชุดหมีสีเขียวอ่อนหรือฝอยขัดด้วย พวกที่สวมเสื้อเกราะนั้นมีไม่มากแต่ก็พบเห็นได้เสมอ และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พบเป็นชุดนักโดดร่ม สิ่งของที่ SCP-1239 ถือมานั้นมีทั้งอาวุธปืน ฉมวกหรือหอกทำเอง เข็มทิศกับอุปกรณ์เขียนแผนที่ เชือก น้ำมันกระป๋อง เหยือกพลาสติกใส่น้ำกลั่น ชั้นไขมันวาฬ หรือตะไคร่น้ำ และเครื่องประดับเล็กน้อยซึ่งบรรจุก้างปลาหรือหนังเอาไว้

SCP-1329 จะรู้สึกได้ถึงคนที่ดูอยู่ได้ และจะมีปฏิกิริยาตามปกติ แต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่เข้าใจสภาพของสถานที่หรือคนที่สังเกตพวกมันได้เต็มที่ มักจะพูดถึงบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่มีอยู่จริง พวกที่ปรากฏตัวซ้ำๆกันนั้นจะไม่รู้สึกตัวถึงผู้สังเกตการหรือเหตุการณ์ภายนอกจนกว่าจะมีการสัมผัสทางกายภาพ พวกนี้ไม่มีท่าทางว่าจำปฏิสัมพันธ์กับภายนอกได้ และจะไม่ยอมกระทำสิ่งที่ขัดกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวของกับการปรากฏตัวของมันด้วย

การปรากฏตัวของ SCP-1329-1 นั้นประกอบด้วยการเข้าและออกจากห้องหรือพื้นที่ โดยตำแหน่งนั้นจะขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สังเกตการณ์ การปรากฏตัวนั้นจะไม่สิ้นสุดจนกว่าวัตถุจะออกไปพ้นสายตาของผู้สังเกตการณ์ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาตั้งแต่สิบวินาทีจนถึงหนึ่งชั่วโมง ระหว่างการสังเกตการณ์ภายใต้การกักกันนั้น วีดีโอที่บันทึกไว้จะจอมืดเป็นเวลาสามวินาทีเมื่อวัตถุเข้าไปในห้องได้ยี่สิบสามนาทีกับสิบวินาทีพอดีและจะหายตัวไประหว่างนั้น ช่วงที่ปรากฏตัวนั้น SCP-1239-1 จะเดินไปมา ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็จะพูดคุยกัน และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ ██/██/2012 ได้ทำรายการของ SCP-1329-1 ไว้แล้ว สามร้อยห้าสิบแปดคน

ปรากฏการที่เกิดใน SCP-1329 นั้นแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ประจำ สม่ำเสมอ และไม่สม่ำเสมอ ปรากฏการในกลุ่มประจำนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลา ปรากฏการสม่ำเสมอจะเกิดขึ้นตามจังหวะหรือช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ และปรากฏการไม่สม่ำเสมอจะมีช่วงเวลาไม่แน่นอนหรืออาจไม่เกิดซ้ำอีกเลย การปรากฏตัวของ SCP-1329 นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นปรากฏการไม่สม่ำเสมอ

ln_aquarium.gif
ห้อง B305

ปรากฏการณ์ประจำใน SCP-1329 นั้นรวมถึง:

 • ตู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่อัดแน่นด้วยเนื้อดิบหลายร้อยกิโลกรัมซึ่งไม่มีร่องรอยของการบูดเน่า จากการวิเคราะห์ระบุว่าเป็นเนื้อของปลาซีลาแคนท์
 • ตู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีแมงกะพรุนยักษ์อยู่สี่ตัวซึ่งมีสมองมนุษย์อยู่ในกระเปาะใกล้ๆ ในตู้ไม่มีน้ำ
 • กลุ่มราขนาดใหญ่ซึ่งข้างในมีปลาแฮร์ริงแอตแลนติกอยู่ 209 ตัว ตัวอย่างทั้งหมดยังมีชีวิต
 • ฉลามแทสเซลล์วอบบีกอง 1 ตัว อาศัยอยู่ในสำนักงาน มันจะโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เข้าไปในชั้นพื้น มันไม่มีลักษณะว่าทรมานเพราะขาดน้ำ
 • หนวดระยางยาว 19 เมตรที่ถูกตัดขาดของสัตว์ชั้นเซฟาโลพอดไม่ทราบชนิด หนวดรยางค์นี้มีเนื้อเยื่อเป็นเส้นใย ซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจึงพบว่าเส้นใยนี้เป็นหนวดรยางค์เล็กๆ
 • เอกสารเขียนด้วยมือซึ่งเป็นภาษาของ SCP-1329-1 ที่ถูกน้ำจนเสียหายมาก แต่ดูเหมือนจะเป็นรายการส่งของ คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รายการบุคคล และแผนที่ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เนื้อหา
emptytank.jpg
ตู้เลี้ยงสัตว์น้ำใน B101 ตัวอย่างถูกนำออกไปเพื่อศึกษา

ปรากฏการณ์สม่ำเสมอใน SCP-1329 นั้นรวมถึง:

 • การเปิดประตูห้อง B106 จะพบกับ SCP-1329-1 (SCP-1329-1-28) อยู่ในตู้เลี้ยงและถูกฉลามกระทิงวัยรุ่นโจมตีอยู่ วัตถุจะพยายามดิ้นรนอยู่ราวสามสิบวินาที ทั้งทุบหัวและพยายามทิ่มตาฉลามก่อนจะเสียชีวิต การพยายามช่วยวัตถุทั้งหมดล้มเหลว ปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกจนกว่าจะออกจากห้องและปิดประตู
 • SCP-1329-1 ติดอาวุธสองคน (SCP-1329-1-12 และ SCP-1329-1-13) จะขนย้ายลังพลาสติกผ่านชั้นใต้ดินชั้น 2 ทุกวันอังคาร เวลา 10:12 นาฬิกา จากบันไดไปที่ห้อง B215 สามารถได้ยินเสียงอู้อี้ดังออกมาจากลังได้
 • ชั้นใต้ดินชั้น 3 จะถูกน้ำทะเลท่วมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม ปลาเขตร้อนแถบแปซิฟิกซึ่งไม่มีลักษณะผิดธรรมชาติก็จะอยู่ในนี้ตลอดช่วงเวลานั้น เมื่อพ้นระยะเวลาไปแล้วทั้งปลาและน้ำก็จะหายไปหมด

ปรากฏการณ์ไม่สม่ำเสมอใน SCP-1329 นั้นรวมถึง:

 • บทสนทนาในห้องน้ำชายชั้นสอง ภาษาที่ใช้นั้นตรงกับของ SCP-1329-1 แต่คำศัพท์ส่วนใหญ่แตกต่างออกไป
 • การปรากฏตัวของ SCP-1329-1-038 ซึ่งจะทำร้ายทุกคนที่พบแล้ววิ่งหนี มันปรากฏตัวได้ทั่วทุกที่ใน SCP-1329
 • การปรากฏตัวของ SCP-1329-1-103 และ SCP-1329-1-104 ผู้หญิงชาวตะวันออกกลางอายุประมาณ 30 ปีกับเด็กหญิงอายุประมาณ 7 ขวบ SCP-1329-1-103 นั้นดูเหมือนจะตั้งครรภ์ระยะที่สาม และไม่รับรู้ต่อสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิง ขณะที่ SCP-1329-1-104 จะจูงมือนำ SCP-1329-1-103 ไปในอาคารด้วยท่าทางร้อนรน สังเกตได้ว่าที่ท้องของ SCP-1329-1-103 นั้นมีรอยฉีกขาดจำนวนหนึ่งทำให้เห็นเศษพลาสติกที่อัดไว้ด้านใน การปรากฏตัวนี้มักจะเกิดที่ชั้นพื้นดิน แต่ก็เกิดที่ใต้ดินชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกัน
 • มีฟองอากาศลอยอยู่กลางอากาศ เกิดได้ทั่ว SCP-1329
 • ซากของฉลามเสือที่นอนตายอยู่กลางทางเดินชั้นสอง ตามตัวมีรอยของการถูกกระแทกอย่างแรงและถูกชนด้วยพาหนะยนต์ซ้ำๆกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม-01: ณ วันที่ ██/██/2011 SCP-1329-1 คนหนึ่งปรากฏตัวในเมือง[ข้อมูลปกปิด] ประเทศเยอรมัน ห่างจาก SCP-1329 ไปประมาณ ████ กิโลเมตร มันถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับกุมตัวหลังจากที่ใช้ฉมวกคุกคามคนเดินเท้า การปรากฏตัวของมันจบลงก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันไปจับมาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม-02: คำแปลของเอกสารที่พบใน SCP-1329

น้ำเรากำลังจะหมด ฉีจุนอาสาฝ่าดงปลิงไปหาเพิ่มเมื่อสามวันก่อนแล้วไม่กลับมาอีก ผมเกรงว่าเขาจะหลงทางแล้ว ซัสเทลคอฟคิดว่าเขาน่าจะซ่อมปั๊มได้ และพวกเราก็อยู่ตรงนี้ต่อไปได้ ถึงผมจะหวังว่าเขาจะซ่อมปั๊มได้ผมก็ไม่ชอบที่นี่เลย นี่มันทะเลผีสิงชัดๆ ซัสเทลคอฟบอกว่านั่นมันไร้สาระ แต่ตั้งแต่มาถึงนี่เราก็เสียไปสิบทีมแล้ว รวมทีมเก็บขยะสี่ทีมด้วย ซัสเทลคอฟบอกว่ามันคุ้มค่า สิ่งที่เขาหาอยู่มันอยู่ที่นี่ ตรงไหนสักแห่ง

พรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องนี้กับเขา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License