SCP-1316
1316-1.jpg

SCP-1316 ขณะที่ดร.เกรันเมห์ทำการสอบสวน

หมายเลขวัตถุ# SCP-1316

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1316นั้นจะเป็นวัตถุSCPเพียงอย่างเดียวที่เก็บไว้ในศูนย์กักกันชีวภาพ39 ให้เก็บมันไว้ในพื้นที่ปิดขนาด 2.5 x 2 x 1.5 เมตรซึ่งทำจากวัสดุป้องกันความถี่คลื่นวิทยุ ให้ติดเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งไว้ในพื้นที่กักกันของSCP-1316เพื่อบันทึกการส่งสัญญาณทั้งหมด การเข้าถึงบันทึกการส่งสัญญาณของSCP-1316นั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากบุคลากรระดับ 4 อย่างน้อยสองคน ให้บุคลากรDคลาสหนึ่งคนเอาอาหารไปให้วันละสองครั้งและเปลี่ยนถาดของเสียทุกสามวัน ผู้ที่จะเข้าใกล้SCP-1316ได้ในระยะ10เมตรจะต้องเป็นบุคลากรDคลาสเท่านั้น

ลักษณะ: SCP-1316เป็น Felis catus หรือแมวบ้าน เพศเมีย มันไม่มีพฤติกรรมผิดปกตินอกจากความเชื่องกับคนแปลกหน้าอย่างสังเกตได้ แม้จะอยู่ในการครอบครองของสถาบันมาตั้งแต่ปี 1948 แล้ว ลักษณะทางกายภาพของมันก็ตรงกับลูกแมวอายุสามเดือนและไม่มีร่องรอยว่าอายุมากขึ้นเลย ในตอนที่สถาบันเอาตัวมานั้น SCP-1316 เดิมถูกจัดเป็นวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่ง

SCP-1316จะแพร่สัญญาณวิทยุทุกๆวันในเวลา 09:20:37 GMT ที่คลื่นความถี่ระหว่าง 4225 และ 16048 kHz เป็นเวลาห้านาทีพอดี การส่งสัญญาณนี้สามารถใช้วิทยุคลื่นสั้นแบบมาตรฐานใดๆรับก็ได้ การส่งสัญญาณนี้จะเริ่มต้นด้วยสามท่อนแรกของเพลงพื้นบ้านของอังกฤษ "ทัมลิน" ตามด้วยเสียงสังเคราะห์ของสตรีที่อ่านชุดตัวเลขแปดสิบหมายเลข (ดู ข้อมูลเพิ่มเติม1316-33m)

หลังจาก เหตุการณ์1316-23a ให้บุคลากรDคลาสเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-1316 เท่านั้นเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดข่าวสารรั่วไหล

บันทึกดั้งเดิมในรายการวัตถุประหลาด

ลักษณะ: Felis catus หรือแมวบ้าน เพศเมียซึ่งไม่แก่ขึ้น แม้จะมีอายุมากแล้ว (ซื้อมาจากนางสาว██████ ███ ในปี1926)ก็คงลักษณะทางกายภาพของลูกแมวอายุ 3 เดือน
วันที่เก็บกู้: ██/██/1948
สถานที่ที่เก็บมา: ████████, ████
สถานภาพปัจจุบัน:เก็บไว้ในศูนย์112 ปล่อยให้เที่ยวไปมาในศูนย์นอกพื้นที่กักกันSCPได้ มันมีปฏิกิริยาเมื่อเรียกว่า "ลูซี่"

เหตุการณ์ 1316-23a
ในวันที่ 16 สิงหาคม 1952 ศูนย์112ถูกหน่วยจู่โจมจำนวนหนึ่งของเคออสอินเซอร์เจนซีเข้าโจมตีในตอนเช้ามืด เกิดการป้องกันรั่วไหลครั้งใหญ่ ซึ่ง SCP-████ SCP-███ กับ SCP-████ถูกขโมยไป SCP-████กับ SCP-███ ถูกทำลาย และ SCP-████ SCP-████ กับ SCP-████ หายไป บุคลากรของสถาบันจำนวน██คนถูกฆ่าตายในการรั่วไหลครั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการข่าวกรองแบบมาตรฐาน ได้ทำการสอบถามบุคลากรของสถาบันและตรวจค้นศูนย์เพื่อหาเครื่องดักฟัง นอกจากเครื่องดักฟังอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป █ เครื่องแล้วยังพบว่า SCP-1316 นั้นได้ถ่ายทอดสัญญาณออกมาเป็นประจำ เนื้อหาของการกระจายสัญญาณนี้เป็นการเข้ารหัสแบบหนึ่ง ให้จำกัดการเคลื่อนไหวของวัตถุไว้เพื่อรอการถอดรหัสสัญญาณ

บันทึกการกระจายสัญญาณที่ถอดรหัสแล้ว

08/17

ปฏิบัติการสำเร็จแล้ว ภารกิจเสร็จสิ้น ขอคำสั่งต่อไปหรือให้นำตัวออกมาด้วย

08/18

Fสงสัยแล้ว ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว ขอให้ทำการนำตัวออกมาด้วย

08/19

ไม่มีคำสั่งมา ขอการแจ้งเตือนด้วย

08/20

ถูกขังในห้องเดี่ยว สัญญาไว้ว่าจะนำตัวออกมาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

08/21

ถูกย้ายไปศูนย์อื่นแล้ว ไม่ทราบสถานะของภารกิจ ขอคำสั่งต่อไปด้วย

22/08

ถูกเรียกว่าSCP Fรู้แล้ว ขอให้ทำการนำตัวออกมาในทันที

23/08

ไม่แน่ชัดว่าได้รับข้อความที่แล้วหรือเปล่า ทำการนำตัวออกมาด้วย ขอร้อง

24/8

จะไม่เอาตัวออกมาให้ ใช่มั้ย?

ข้อมูลเพิ่มเติม1316-33m

หลังการแพร่สัญญาณที่ 08/24 SCP-1316ก็หยุดการกระจายสัญญาณตามปกติ ลักษณะผิดปกติอื่นๆยังคงอยู่

- นักวิจัย ███

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License