SCP-1312

วัตถุ# SCP-1312

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1312 ถูกกันไว้ด้วยรั้วไฟฟ้าสูง 2 เมตร ทางที่ใช้ออกจาก SCP-1312 ได้ทั้งหมดนั้นให้ยามเฝ้าไว้ตลอดเวลา ตัวตนที่พยายามออกมาจาก SCP-1312 นั้นให้จับกุมและนำไปกักขังทันที ไม่ให้นำวัตถุหรือบุคคลเข้าไปใน SCP-1312 โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ

การทดลองกับ SCP-1312 นั้นต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ3อย่างน้อย3คน

รายละเอียด: SCP-1312 เป็นรหัสที่ตั้งให้ศูนย์-41 ซึ่งสร้างไม่เสร็จและพบกับเหตุการณ์เมื่อดำเนินการก่อสร้างได้ 7 เดือน ทำให้ศูนย์ทั้งศูนย์ถูกย้ายตำแหน่งไป 3 กิโลเมตรทางทิศเหนือ พนักงานทุกคนที่อยู่ใน SCP-1312 ในตอนนั้นคาดว่าเสียชีวิตหรือไม่ก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าสาบสูญไปทั้งหมดแล้ว

SCP-1312 เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งคล้ายมนุษย์จำนวนมาก1 ซึ่งทั้งหมดนั้นมีลักษณะเป็นรูปร่างมนุษย์เรียบๆซึ่งเป็นสีเดียวทั้งตัว ตัวตนเหล่านี้มีลักษณะว่ามีสติปัญญาที่จำกัดและจะสงบอยู่จนกระทั่งมันรู้ตัวถึงวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมใน SCP-1312 ถึงตอนนั้น มันจะพาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตไปแล้วกักกันไว้โดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วใน SCP-1312 ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต พวกมันจะสยบสิ่งนั้นโดยทำให้ขยับไม่ได้หรือทำให้หมดสติ สิ่งคล้ายเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม

  • SCP-1312-1: สิ่งคล้ายมนุษย์สีขาวทั้งตัว SCP-1312-1 จะกระทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการทดลองกับวัตถุหรือคนที่โดนจับได้ ปกติแล้วพวกมันจะไม่เข้าหาวัตถุด้วยตนเอง แต่จะออกคำสั่งให้ SCP-1312-3 เข้าไปด้วยเสียงกริ๊กๆและเสียงคำราม SCP-1312-1 ยังดูเหมือนจะเขียนเอกสารเกี่ยวกับวัตถุหรือคนที่มันจับได้ด้วย (ดู เอกสารที่เก็บกลับมา 1312-1)
  • SCP-1312-2: สิ่งคล้ายมนุษย์สีดำทั้งตัว ดูเหมือนว่า SCP-1312-2 จะมีหน้าที่จับและสยบวัตถุกับบุคคลแปลกปลอม พวกมันพูดได้ แต่ดูเหมือนจะทำได้แค่ตะโกนว่า "การกักกันรั่วไหล" ตอนที่มันเห็นสิ่งแปลกปลอมใน SCP-1312
  • SCP-1312-3: สิ่งคล้ายมนุษย์สีส้มทั้งตัว SCP-1312-3 ถูก SCP-1312-1 ออกคำสั่งในการทดลองเกี่ยวกับวัตถุแปลกปลอมใน SCP-1312 พวกมันมักจะตาม SCP-1312-1 ไปเป็นจำนวนมากทั่ว SCP-1312 ดูเหมือนว่า SCP-1312-3 จะไม่มีความคิดของตนและจะไม่ทำอะไรนอกจากตอนที่ SCP-1312-1 สั่ง
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License