SCP-1310

วัตถุ #: SCP-1310

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ ตึกที่ SCP-1310 อยู่ภายในนั้นจะถูกระบุว่าเป็นไซต์-███ ซึ่งสภาพภายนอกนั้นจะต้องถูกทำให้ดูเหมือนว่าตึกนั้นกำลังจะถูกทำลายเพื่อเคลียพื้นที่ ประตูที่นำไปสู่ SCP-1310 นั้นจะต้องถูกเปิดอย่างน้อย 20 ถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่จะป้องกันการเกิดตัวอย่างที่มีชีวิตออกมาจาก SCP-1310 และตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก SCP-1310 นั้นจะต้องถูกจับกุมและสอบสวนทุกตัวอย่างและหลังจากสอบสวนเสร็จ ให้ใช้มาตรการ อิงแลนด์-1310-84 ต่อไปเพื่อจำกัดวัตถุ

รายละเอียด: SCP-1310 คือห้องตรวจหมายเลข 10 ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลกุมารเวชที่ชื่อ [ข้อมูลปกปิด] ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย █████████ วิทยาเขต ██████ รัฐโอไฮโอ SCP-1310 นั้นมีขนาด 3 เมตร X 3 เมตร x 5 เมตร ภายในห้องนั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับตรวจเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบมาตรฐานทั่วไป อย่างเช่น เข็มฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียว,อ่างล้างมือ,โต๊ะตรวจโรค,ไม้กดลิ้นและผ้าก๊อซจำนวนหนึ่ง ห้องนั้นประดับด้วยรูปการ์ตูนของสัตว์บนผนังฝั่งตะวันตก

SCP-1310 นั้นจะเริ่มเข้าสู่สภาวะทำงานเมื่อประตูนั้นถูกปิดลง ซึ่งเมื่อผ่านไปในเวลาประมาณ 5 นาที 43 วินาที จะมีตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ทุกประการปรากฎตัวขึ้นในห้องดังกล่าว ซึ่งวิธีที่ตัวอย่างได้ปรากฎตัวนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและความพยายามใดๆที่จะบันทึกภาพหรือเสียงนั้นล้มเหลวทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นขัดข้องอย่างไม่ทราบสาเหตุ

มนุษย์ที่เกิดขึ้นจาก SCP-1310 นั้นมักมีเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งในสามต่อไปนี้ : อายุของตัวย่างนั้นมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ขึ้นทะเบียนว่า SCP-1310-A) หรือตัวอย่างมักจะแสดงตัวตนหรือมีพฤติกรรมที่เหมือนผู้ปกครองของเด็ก (ขึ้นทะเบียนว่า SCP-1310-B) และมีโอกาสน้อยครั้งที่ตัวอย่างแบบที่สาม (ขึ้นทะเบียนว่า SCP-1310-C) มักจะแสดงพฤติกรรมว่าตนนั้นเป็นทีมแพทย์หรือเป็นพยาบาลประจำสถานที่ดังกล่าว ตัวอย่างทั้งสามแบบนั้นมักจะมีความทรงจำหรือระบุว่าตนเคยชินกับบุคคลที่อยู่ในเมือง [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งเป็นเมืองที่วัตถุได้ตั้งอยู่และตำแหน่งของพื้นที่โดยรอบตึกที่ SCP-1310 ตั้งอยู่ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความทรงจำเหล่านี้ถูกปลอมขึ้น ปัจจุบัน สถาบันไม่สามารถหาบันทึกหรือประวัติใดๆที่เกี่ยวกับตัวอย่างทั้งสามได้ (เช่นประกันสังคม,ใบขับขี่และอื่นๆ)

ภาคผนวก 1310-01: หลังจากการจับกุมวัตถุครั้งล่าสุดได้นั้น SCP-1310-A ,-B และ –C นั้นได้หยุดการปรากฏตัวขึ้นไปเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่โรงพยาบาลกุมารเวช [ข้อมูลปกปิด] นั้นถูกปิดมาเป็นระยะเวลานาน หลังจากนั้นไม่นาน ดร. ███████ นักวิจัยอาวุโสที่ดูแล SCP-1310 นั้นสั่งให้เปิดโรงพยาบาลตามปกติ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ตัวอย่างทั้งสามได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่ง SCP-1310-A นั้นปรากฏขึ้น █ ตัว SCP-1310-B นั้นปรากฏขึ้น ██ ตัว SCP-1310-C นั้นปรากฏขึ้น ██ ตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถค้นหาได้เพิ่มเติมที่เอกสารที่ 1310-02

เอกสารที่ 1310-02: ผมว่าแล้วว่าผมต้องเจออะไรเด็ดๆ ถ้าเราอนุญาตให้คนไข้ที่ใช้บริการเข้าไปยัง SCP-1310 นั้นมักจะทำให้เกิด SCP-1310-A และ –B ตัวใหม่ขึ้น! ผมได้ตั้งทฤษฎีว่า SCP-1310 นั้นมีตัวตนอยู่ในจักรวาลของเราและจักรวาลคู่ขนานกับของเราอีกที่นึง ซึ่งเมื่อประตูของ SCP-1310 ปิดลง ซึ่งอีกจักรวาลหนึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั้นคือตัวอย่างที่ –A และ –B นั้นไม่มีตัวตนในจักรวาลของเรา ผมจึงขอคำอนุมัติในการทดลองว่าเราสามารถเดินทางข้ามจักรวาลโดยใช้ SCP-1310 ได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะ… เราอาจจะสามารถติดต่อกับสถาบันของเราในอีกจักรวาลก็เป็นได้- ดร.███████

คำร้องการทดลองของ ดร.███████ ได้รับอนุมัติ เราอนุญาติการทดลองได้เกิดขึ้น ณ วันที่ 7-26-200█ 12-1-200█ 3-12-200█ [ปัจจุบัน 7-5-200█] แต่นั่นเกือบเป็นเวลาหนึ่งปีตั้งแต่คำร้องถูกส่งไปเนื่องจาก D-Class ที่ใช้ในการทดลองนั้นไม่มาถึงดร.███████ ในเวลาที่กำหนด เราขอให้ปัญหานี้ถูกแก้ทันที [วันที่แน่นอน 7-12-200█] ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ดร.███████ ได้ยกเลิกการทดลองเนื่องจากผู้ทดลองนั้นมีไม่มากพอ-O5-█

เหตุการณ์ที่ 1310-B-31: ณ วันที่ 5/20/20██ SCP-1310 ได้ถูกเปิดขึ้นเพื่อทำความสะอาด และเมื่อเปิดวัตถุขึ้น พบตัวอย่างที่ SCP-1310-B ในห้องดังกล่าวซึ่งตัวอย่างนั้นระบุว่าตนนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ชื่อ ชาลล์ ฟรีดแมนน์และได้ทำงานให้กับสถาบันอย่างน้อยมาแล้วห้าปี SCP-1310-B ถูกจับกุมและสอบสวน ซึ่งบันทึกการสอบสวนมีดังต่อไปนี้

>เริ่มบันทึก<

ดร.████████: คุณบอกว่าคุณทำงานให้กับสถาบัน ทำไมเราต้อ-

SCP-1310-B-31: (ถอนหายใจ) ผมไมได้แค่ทำงานให้กับสถาบัน ผมเป็นผู้ช่วยคุณไง จำไม่ได้หรือ? คุณเขียนทฤษฎีอะไรนั่นเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับ SCP-1310 ใช่มะ

ดร.████████: บังเอิญว่าใช่… และถ้าคุณเป็นผู้ช่วยผมจากอีกจักรวาลหนึ่ง คุณ, เล่ามาตรงๆ, คุณเข้าไปทำอะไรใน SCP-1310?

SCP-1310-B-31: โอ้ ไม่รู้สิ อาจจะเพราะคุณเพิ่งสั่งให้ผมเข้าไปในห้องนั่นละมั้ง คุณบอกว่าคุณจะต้องไปเขียนเอกสารทดลองอะไรนั่น และมิติคู่ขนาน??? ตลกชะมัด.. คุณควรคิดใหม่นะไอสมองหม-

ดร.████████: ถ้าคุณพูดจบเมื่อไหร่ คุณได้ลดขั้นเป็น D-Class แน่ ผมมั่นใจพวกคุณมีพวกนี้เต็มสถาบันที่นู่นใช่มั้ยละ?

SCP-1310-B-31: (ถอนหายใจ) เลิกโง่ซะทีเถอะ ดอกเตอร์

ดร.████████: คุณว่าอะไรนะ?

SCP-1310-B-31:มันไม่ได้สร้างคนขึ้นมาหรือเอาคนมาจากอีกมิตินึง มัน ลบ พวกเขาออกจากจักรวาลนี้ต่างหากละ! มัน-มัน ไม่รู้สิ มันอาจจะลบตัวตนของคนพวกนั้นออกจากจักรวาลแต่คงความทรงจำไว้ไง ผมบอกคุณเป็นล้านรอบได้มั้งว่าไอทฤษฎีที่คุณเขียนขึ้นหน่ะ มันไม่ใช่ คุณหน่ะ ดักดานอยู่แต่กับไอทฤษฎีบ้าๆของคุณนั้น เคยได้ยินการแก้ปัญหาแบบ “มีดโกนอ็อกคัม” บ้างมั้ย??

ดร.████████: คุณกำลังจะบอกว่าการลบคนออกจากเส้นเวลาปัจจุบันนั้นง่ายกว่าการนำคนจากอีกมิติงั้นหรือ?

SCP-1310-B-31: หยุดความคิดของคุณสักแปปนึงแล้วฟังผมนะ คุณจำได้มั้ยว่าคุณทดลองกับคนไปกี่ครั้งแล้ว? แต่คุณไม่สงสัยบ้างหรอ? ว่าทำไมคนถึงไม่เคยเพราะ หรือเพราะว่าเขาถูกลบออกจากเส้นเวลาแล้วการทดลองพวกนั้น ไม่เคยเกิดขึ้น ละ??? คุณไม่คิดหรอว่านั้นคือความผิดปกติของ SCP-1310???

ดร.████████: ผมว่าเราคุยพอละ

SCP-1310-B-31: ไม่ ผมยังไม่เสร็จ สุดท้ายนะ ผมรู้หมดแล้ว ว่าไอสิ่งมีชีวิตบ้าๆที่ออกมาจาก SCP-1310 ที่คุณไม่เคยรายงานว่ามันออกมาหน่ะ มีกี่ตัว? 12 ใช่มั้ย? หรือมากกว่านั้น???

ดร.████████: เจ้าหน้าที่ เอาเขาออกไป

SCP-1310-B-31: (เสียงชุนลมุน) มึงฟังกูนะ! มึงซ่อนผลการทดลองไว้! เพราะผลมันไม่ตรงกับการทดลองของมึงตอนแรก มึงเลยไม่บอกใคร! มึงเคยบอกกูไว้! อย่างน้อยแม่งมีสองคนในห้องเวรนั่น พวกนั้นไม่ควรถูกเมิน ไอห่าราก!
(SCP-1310-B-31 ได้ถูกนำตัวออกไปจากห้องทดลอง)

>จบการบันทึก<

ในขณะที่ผมยอมรับว่าผมมีการส่งข้อมูลที่มีความผิดพลาดให้แก่สถาบันนั้น การที่เขาจะเป็นผู้ช่วยผมนั้นเป็นไปแทบไม่ได้และมันเป็นไปไม่ได้เช่นกันที่ผมจะปิดบังข้อมูลดังกล่าวไว้
ผมหวังว่ามาตรการอิงแลนด์-1310-84 นั้นจะทำให้เขาไม่ยุ่งกับเราอีกนะ
-ดร.████████

หลังจากสถานภาพและการขาดคุณสมบัติของดร. ████████ อันมีผลมาจาก SCP-1310 หลังจากนั้นไม่นานเขาได้ถูกลดระดับลงเป็นนักวิจัยระดับ 1 ณ วันที่ 4/20/200█ มาตรการกักกันนั้นจะได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้งจากการที่ SCP-1310-B-31 ได้นำไปสู่การค้นพบความผิดพลาดของ ดร.████████ -O5-█

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License