SCP-1302-JP
観覧車スクエア.jpg

SCP-1302-JP ในตอนที่เริ่มทำการกักกัน

หมายเลข #: SCP-1302-JP

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้บังหน้าต่างกระเช้าทั้งหมดของ SCP-1302-JP ด้วยวัสดุทึบแสง ให้บุคลากรรออยู่ใกล้เมื่อมีกระเช้าไปถึงทางขึ้น SCP-1302-JP

สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ SCP-1302-JP และบริเวณใกล้เคียงนั้นอยู่ในการดูแลของบริษัทหน้าฉากของสถาบัน เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนเข้าถึง และมิให้หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นนำกลับไปใช้ใหม่

ลักษณะ: SCP-1302-JP เป็นชิงช้าสวรรค์แบบ 16 กระเช้า สูงประมาณ 40 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าของสวนสนุกร้าง "████████แลนด์" SCP-1302-JP นั้นถูกค้นพบหลังจากที่มีรายงานบุคคลสูญหาย █ รายการ แม้ว่า SCP-1302-JP จะมีร่องรอยการเสื่อมสภาพเช่นเดียวกับสิ่งของอื่นในสวนสนุก แต่ในเอกสารทั้งหมดอย่างเช่นแผนผังการก่อสร้างและหนังสือนำเที่ยวก็ไม่ได้ระบุถึงชิงช้าสวรรค์อยู่เลย ไม่มีผู้ที่เคยไปเที่ยวสวนสนุกนี้และอดีตพนักงานที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าที่นั่นเคยมีชิงช้าสวรรค์หรือไม่ เมื่อมองอย่างผิวเผินนั้น SCP-1302-JP จะดูเหมือนอยู่นิ่ง แต่ที่จริงแล้วมันหมุนอยู่อย่างช้ามากแม้ว่าจะไม่มีระบบพลังงานก็ตาม (ดู ข้อมูลเพิ่มเติม)

มีบุคคลซึ่งไม่สามารถระบุตัวได้จำนวนหนึ่งติดอยู่ในกระเช้าของ SCP-1302-JP นั้น แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่มีลักษณะว่าขาดน้ำหรืออาหาร แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพที่เสียสติแล้ว การทดลองใช้กำลังเปิดกระเช้าหรือหยุดการเคลื่อนไหวของ SCP-1302-JP นั้นทำให้บุคลากรที่ดำเนินการ[ข้อมูลปกปิด] ในขณะนี้จึงให้ระงับแผนการเหล่านี้ไว้ก่อน

บันทึกการสำรวจ 1302 – โดรน "い-███"
หมายเหตุ: กระเช้าเหล่านี้ได้รับหมายเลขตามลำดับทิศทางการหมุน โดยในตอนที่ค้นพบมันนั้น กระเช้า #1 อยู่ห่างไปจากทางขึ้นเล็กน้อย
# บุคคล รายละเอียด
1 ว่าง ภายในกระเช้าเต็มไปด้วยรอยมือสีแดงยาว 50 ซม. กว้าง 22 ซม.
4 ชายวัยกลางคน สวมชุดทำงานสีส้ม พยายามเปิดประตูกระเช้าพร้อมกับตะโกนและร้องไห้
5 ชายหนุ่มสวมแว่นตา กับโดรนติดเครื่องกู้ไฮโดรลิค โดรนถูกแยกชิ้นส่วน บุคคลดังกล่าวเขียนบันทึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองลงในเอกสารเป็นระยะ
7 ผู้ชายสองคนกับผู้หญิงสองคน ทั้งหมดมีอายุในช่วงสิบปีตอนปลายถึงยี่สิบตอนต้น [ข้อมูลปกปิด]อยู่ตลอดเวลา จากการสังเกตการณ์นั้นไม่พบพฤติกรรมเชิงสติปัญญา
8 ผู้ชายสวมชุดธุรกิจ ใช้เนคไทแขวนคอตัวเองกับเพดาน สังเกตเห็นว่าดิ้นทุรนทุรายอยู่นานกว่า ██ นาที
10 เด็กชายสี่คน เด็กสามคนนั้นนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวอยู่ที่พื้น ส่วนอีกคนใช้ของเหลวสีแดงเขียนข้อความบนหน้าต่าง หลังจากที่บุคลากรหมดสติไปเมื่อเห็นข้อความดังกล่าว จึงให้ระงับการสังเกตการณ์
12 ผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคน ผู้หญิงนั้น[ข้อมูลปกปิด]และชักอยู่ที่ที่นั่ง ส่วนผู้ชายนั้นนำ█████ ████ █████ และ ███████ ของผู้หญิงมาวางเรียงกับพื้นและสลับตำแหน่งเป็นระยะ
13 ผู้ชายหนึ่งคน กับผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กหญิงหนึ่งคน ผู้ชายร้องไห้พลางกอดฝ่ายหญิงทั้งสองคนซึ่งอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว แขนขาของฝ่ายหญืงทั้งสองคนถูกดึงขาดหมดแล้ว
14 เด็กหนุ่ม มองออกไปนอกหน้าต่าง อ้าปากหาวเป็นบางครั้ง
15 ภายในถูกบดบังด้วยก้อนเนื้อและอวัยวะซึ่งยังเต้นกระตุกอยู่ ได้ยินเสียงอู้อี้ร้องเพลง "วันพระพิโรธ" (Dies Iræ) อย่างไม่สม่ำเสมอ
16 หน้าต่างถูกย้อมด้วยสีแดง ไม่มี

ในตอนที่กระเช้า #16 ไปถึงทางขึ้นนั้นมันก็เปิดออกเองโดยฉับพลัน ทำให้ของเหลวสีแดงข้นประมาณ ████ ลิตรไหลทะลักออกมาท่วมบุคลากรของสถาบันที่รออยู่ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาได้เนื่องจากทั้งบุคลากรและของเหลวดังกล่าวก็หายไปทันทีหลังจากนั้น แต่หลังจากนั้นก็พบโครงกระดูกมนุษย์เต็มตัวหนึ่งโครงอยู่ใกล้กับ SCP-1302-JP ซึ่งเชื่อว่าโครงกระดูกนี้ก็ไหลออกมาจากกระเช้า #16 ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: จากการสังเกตการณ์ระยะยาวนั้น ประเมินว่า SCP-1302-JP จะใช้เวลา ███ ปีในการหมุนหนึ่งรอบ คาดว่ากระเช้า #15 จะมาถึงทางขึ้นในปี 203█

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License