SCP-1300
1300.jpg

SCP-1300 หลังจากที่ค้นพบครั้งแรก; ภาพถูกถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ มอตตส์

วัตถุ #: SCP-1300

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุนั้นจะถูกกักกันภายในห้องกักกันโดยการเข้าถึงนั้นจะไม่อนุญาตแก่เจ้าหน้าที่ที่มีระดับต่ำกว่า 3 และทุกครั้งที่มีการใช้งานวัตถุนั้นจะทำเพื่อการทดลองเท่านั้น

หากผู้ทดลองนั้นถูกตรวจสอบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและได้มีการใช้วัตถุเพื่อรักษา ผู้ทดลองผู้นั้นจะถูกลบความทรงจำระดับ A หลังจากที่สำเร็จการใช้งานวัตถุ (หรือผู้ทดลองนั้นขอยกเลิกการทดลองกลางคัน) ส่วนผู้ทดลองที่เป็นผลของความล้มเหลวของการทดลองนั้นจะถูกทำลายด้วยการเผาทันที หากญาติหรือบุตรของผู้ทดลองที่ล้มเหลวนั้นร้องขอร่างของผู้ทดลองเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานั้นจะต้องมีการใช้เรื่องแต่งเพื่อทำให้ญาตินั้นเข้าใจว่าร่างของผู้ทดลองนั้นถูกเผาและจะส่งอัฐกลับไปยังญาติของผู้ทดลอง

มาตรการเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ถึงแม้ว่าจะใช้บุคลากรระดับ D ก็ตาม

รายละเอียด: SCP-1300 คือเก้าอี้ทันตแพทย์ที่มีสภาพเก่าตามกาลเวลาโดยภายนอกนั้นไม่มีลักษณะที่แตกต่างใดๆจากเก้าอี้ทั่วไป แต่ส่วนใต้เก้าอี้นั้นจะพบกับระบบไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับการควบคุมความสูงของเก้าอี้ ซึ่งเป็นส่วนเดียวที่มีการแสดงความผิดปกติ ความพยายามใดๆที่จะเปิดกล่องไฮดรอลิกนั้นประสบความล้มเหลวทุกประการ

เมื่อมนุษย์ได้ขึ้นนั่งบนเก้าอี้ดังกล่าว แขนกลจำนวนสี่แขนที่มีลักษณะหัวทู่จะยึดออกมาจากกล่องไฮดรอลิกและเริ่มหันหัวดังกล่าวไปยังมนุษย์ที่ขึ้นนั่งและทำการ “สแกน” มนุษย์ผู้นั้นด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัด ซึ่งเมื่อวัตถุนั้นได้สแกนสำเร็จ วัตถุจะเริ่มใช้แขนดังกล่าวค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมและเริ่มเปลี่ยนส่วนหัวของวัตตถุเป็นอุปกรณ์ศัลยกรรม ซึ่งรวมไปถึงเลเซอร์,เข็มเย็บแผลและสายยาง เมื่อวัตถุนั้นค้นหาตำแหน่งสำเร็จ วัตถุจะเริ่มปล่อยสารระงับอาการปวดและยาสลบเข้ายังเส้นเลือดของผู้นั้นทันที ซึ่งตำแหน่งคอและช่วงท้องนั้นเป็นตำแหน่งที่วัตถุนั้นจะเป็นตำแหน่งที่ถูกเลือกมากที่สุด สถาบันนั้นไม่ทราบวิธีการที่ SCP-1300 นั้นเติมเวชภัณท์เหล่านี้อย่างไร

หลังจากมนุษย์ผู้นั้นได้รับยาสลบ แขนเหล่านั้นจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นเข็มขนาดเล็กและเริ่มแทงลงบนบริเวณที่ใกล้กับตำแหน่งที่สายยางยาสลบและเริ่มสอดท่อขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายของผู้นั้นและท่อเหล่านั้นจะเข้าไปยัง “ส่วนแปลกปลอม” ของร่างกายของผู้นั้นทันทีซึ่งรวมไปถึง อวัยวะที่ถูกปลูกถ่าย,เนื้องอกที่เป็นภัยและไม่เป็นภัยต่อร่างกาย,สิ่งของต่างๆ,อุปกรณ์จำลองการเต้นของหัวใจและจำลองคลื่นสมองและฟันปลอม โดยสถาบันนั้นไม่ทราบวิธีการที่ SCP-1300 นั้นแยกสิ่งของเหล่านี้ได้อย่างไร แต่เมื่อตรวจสอบสิ่งที่เหลือจากการกระทำของวัตถุนั้นพบร่องรอยของกรรไกรเคมี (เช่นนิวเคลียสและลิกกราส) ซึ่งใช้ในการ [ข้อมูลถูกลบ] และใช้ในการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายของมนุษย์ผ่านการย่อยสลายและ SCP-1300 นั้นไม่ถือว่าวัตถุที่มีขนาดน้อยกว่า 500 ไมโครเมตรนั้นเป็นวัตถุแปลกปลอม

เมื่อวัตถุได้นำสายยางไปยังตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม SCP-1300 จะเริ่มถ่ายของเหลวที่มีลักษณะคล้ายกับเอนไซมน์และเริ่มย่อยสลายวัตถุดังกล่าวและดูดซึมของเหลวที่วัตถุย่อยสลายกลับผ่านท่อเดิมและสารเหลวนั้นไม่มีปฎิกริยาที่เป็นภัยต่อร่างกายใดๆ เมื่อวัตถุสิ่งแปลกปลอมได้ถูกย่อยสลายทั้งหมด วัตถุทะปล่อยสารที่มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทีมีการปรับตัวของเซลล์ให้เข้ากับส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่สำเร็จกระบวนการดังกล่าว ท่อดังกล่าวจะเริ่มถอยกลับไปยังตำแหน่งภายนอกร่างกายและวัตถุจะใช้เลเซอร์ในการเย็บแผลดังกล่าว หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ แขนดังกล่าวจะเริ่มหดกลับไปยังกล่องไฮดรอลิกดังเดิมซึ่งผู้ทดลองนั้นได้ระบุว่ากระบวนการนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ ยกเว้นแต่ความรู้สึกประหลาดและอึดอัดที่เกิดจากยาสลบ

SCP-1300 นั้นมีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งและเนื้องอกต่างๆที่มีความอันตรายต่อร่างกายแต่ SCP-1300 นั้นไม่สามารถทำลายอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียและการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เนื้องจากวัตถุนั้นไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 500 ไมโครเมตรและในบางครั้งวัตถุนั้นไม่สามารถขจัดเซลล์มะเร็งได้ทั้งหมดและมักจะทำให้อาการมะเร็งแสดงอาการอีกครั้ง วัตถุนั้นมีความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้อย่างไม่สมบูรณ์แบบและมักจะทิ้งอาการผิดปกติของร่างกายไว้บางส่วน และมีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดอาการเซลล์ผิดรูปหรือเซลล์ไม่ทำงาน SCP-1300 นั้นจะไม่ซ่อมแซมอวัยวะที่มีการซ่อมแซมตัวเองหรือมีการเปลี่ยนถ่ายด้วยตัวเอง หลังจากการทดลองที่ [ข้อมูลถูกลบ] สถาบันนั้นไม่อนุมัติให้มนุษย์ผู้ที่มีอาการสมองเสียหายเข้าทดลองเด็ดขาด

ภาคผนวกที่ 1: SCP-1300 นั้นมีลักษณะการทำงานของกระบวนการรักษาอย่างคาดเดาไม่ได้ (ในที่นี้เรียกว่าสถานะตา) ซึ่งหลังจากที่วัตถุนั้นได้ฉีดยาสลบแก่ผู้ทดลอง สารเอนไซมน์ที่วัตถุปล่อยนั้นอาจจะมีคุณสมบัติทำลายเซลล์ในลักษณะลูกโซ่ ซึ่งจะทำให้อวัยวะภายในทั้งหมดนั้นอยู่ในสถานะของกึ่งเหลวและเริ่มดูดซึมสารเหล่านั้นทั้งหมด และเริ่มถ่ายสารที่มีกลิ่นคาวสีแดงเข้มที่มีส่วนประกอบของสารสิ่งมีชีวิตที่ถูกทำลาย

สารระงับประสาทในระหว่างสถานะเบตานั้นออกฤทธิ์ที่ทำให้ผู้ทดลองนั้นไม่สามารถขยับ,พูดหรือเปลี่ยนสีหน้าใดๆได้และเร่งปฎิกริยาสัมผัสต่างๆเช่นการมองเห็น,อัตราการเต้นของหัวใจและการหมุนเวียนเลือดและทำให้ผู้ทดลองนั้นรู้สึกตัวตลอดเวลาเมื่อวัตถุเริ่มกระบวนการักษา ปฎิกริยาลูกโซ่นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้ผู้ทดลองนั้นเสียชีวิตหลังจากที่สำเร็จกระบวนการ ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้ทดลองนั้นควรจะได้รับยาระงับประสาทเพื่อลดอาการโคม่าก่อนที่จะเสียชีวิต และขนาดตัวและร่างกายของผู้ทดลองนั้นสามารถระบุถึงระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานะเบตาได้ แต่ในบางครั้ง ร่างของผู้ทดลองนั้นได้แตกออกเนื่องจากสารที่วัตถุใส่ในสถานะเบตานั้นมากเกินไป

สถาบันนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวัตถุนั้นจะเริ่มสถานะเบตาอย่างไร แต่สถาบันนั้นได้คาดคะเนว่าเกิดจากความยากของการรักษาส่วนต่างๆ ที่แปลกปลอม ซึ่งในกรณีหนึ่ง สถาบันได้ทดลองกับผุ้ทดลองที่มีเนื้องอกร้ายกระจายทั่วทั้งร่างกายและได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหลายต่อหลายครั้งและมีการต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิต ซึ่งในระหว่างการทดลองนั้น SCP-1300 ได้เริ่มทำลายอุปกรณ์ต่างๆและเริ่มซ่อมแซมอวัยวะที่ถูกปลูกถ่าย แต่เมื่อผ่านไป 15 นาทีในระหว่างการรักษา วัตถุได้หยุดการรักษาลงและเริ่มสถานะเบตาขึ้นเพื่อทำลายอวัยวะภายในทั้งหมด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License