SCP-1290

วัตถุ #: SCP-1290

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ:หน่วยวิจัยที่ 48-อัลฟ่าและ 48-เบต้า ได้สร้างสถานีวิจัยล้อมรอบตำแหน่งที่วัตถุตั้งอยู่ทั้ง SCP-1290-1 และ SCP-1290-2 ตามลำดับ การทดลองใดๆที่ต้องใช้ SCP-1290 นั้นจะต้องให้พิจารณาหรือสั่งหยุดชั่วคราวไว้ก่อน อันเนื่องมาจากสถาบันยังไม่มีความเข้าใจในวิธีการใช้วัตถุและวิธีที่วัตถุทำงานอย่างเพียงพอ

รายละเอียด: SCP-1290 คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยบริษัทพรอมเมธีอุสแล็บ (Prometheus Lab Inc.) เพื่อใช้ในการ "เทเลพอร์ตระยะไกล" จำนวน 1 คู่ อุปกรณ์แต่ละอันนั้นประกอบไปด้วยฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร โดยภายนอกนั้นมีขนาด 5 เมตร x 20 เมตร x 3 เมตร โดยอุปกรณ์ทั้งสองใช้พลังงานจากเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกจำนวน 1 ตัว อุปกรณ์ทั้งสองนั้นตังอยู่ ณ จุดที่อยู่ตรงข้ามกันพอดีระหว่าซีกโลก อุปกรณ์ตัวแรกนั้นตั้งอยู่ที่ [ข้อมูลปกปิด] ,ประเทศโคลัมเบีย และอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งตั้งอยู่ที่ [ข้อมูลปกปิด] , ประเทศสิงค์โปร

เมื่อนำสิ่งของและวัตถุวางไว้บนฐานของ SCP-1290-1 เมื่อตัวถุทำงาน วัตถุนั้นจะถูกย้ายมวลสารไปที่ SCP-1290-2 ทันที (จะดีเลย์ประมาณ 10 เมตร/วินาที) แต่อันเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาดหรือเป็นความบกพร่องทางวิศวกรรมในการสร้างวัตถุ ทำให้วัตถุนั้นยังคงสภาพ "แนวตั้ง" และความเร็วของวัตถุ เช่น เมื่อวางสิ่งของลงใน SCP-1290-1 เมื่อมาถึง SCP-1290-2 วัตถุนั้นจะอยู่ในสภาพกลับหัวและพุ่งออกมาจาก SCP-1290 ด้วยความเร็วประมาณ 930 เมตร/วินาที (ประมาณ 3348 กิโลเมตร/ชั่วโมง) (ดูภาคผนวกที่ 1290-01 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

สถาบันได้รับความสนใจเกี่ยวกับ SCP-1290 หลังจากที่สถาบันได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่ พรอมเมธีอุสแล็บถูกทำลายและได้เข้าจัดเก็บ SCP-1290 ณ วันที่ █/█/██ ด้วยข้อมูลที่ได้รับจาก หน่วย MTF Mu-4 (ผู้แก้บัค) ดร.[ข้อมูลปกปิด]ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมที่รับผิดชอบ SCP-1290 นั้นได้หายตัวไปและทางสถาบันต้องการตัวเพื่อมาสอบปากคำอย่างเร่งด่วน ปัจจุบัน SCP-1290 นั้นอยู่ระหว่างกระบวนการ "วิศวกรรมผันกลับ" (กระบวนการสำหรับหาต้นตอของการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ) เพื่อให้เข้าใจในการทำงานของวัตถุและเพื่อทำเทคโนโลยีเลียนแบบขึ้นมา

ภาคผนวกที่ 1290-01: รายงานเหตุการณ์การทดลองวัตถุ ณ วันที่ █/█/██

นักวิจัยได้ทดลองนำลูกโบว์ลิ่งขนาด 14 ปอนด์ (6.35 กิโลกรัม) ใส่ลงไปใน SCP-1290-1 เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของวัตถุ ซึ่งเมื่อลูกโบว์ลิ่งมาถึง SCP-1290-2 ลูกโบว์ลิ่งได้พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย , เกิดความเสียหายอย่างหนักแก่สถานีวิจัยและโกดังข้างเคียง

ปัจจุบันคำร้องขอสำหรับการทดลอง SCP-1290 นั้นได้ถูกระงับออกไปอย่างไม่มีกำนดจนกว่าทางสถาบันจะเข้าใจระบบการทำงานและหาต้นตอของข้อบกพร่องเหล่านั้นได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License