SCP-1252

วัตถุ#: SCP-1252

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1252 จะต้องถูกกักกันไว้ในที่กักกันสำหรับสิ่งผิดปกติรูปร่างมนุษย์ที่ใหญ่มากพอ และจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตด้วย SCP-1252 นั้นจะต้องได้รับการเข้าตรวจจากทีมแพทย์ของสถาบันตามตารางการรักษาที่ 1252-L SCP-1252 นั้นจะได้รับสารอาหารผ่านการฉีดเข้าสู่เส้นเลือดดำตามที่ระบุไว้ในตารางการรักษา 1252-L จนกว่าจะสามารถระบุได้ว่าระบบย่อยของ SCP-1252 นั้นจะกลับมาทำงานได้อย่างปกติ

SCP-1252 นั้นถูกทำให้เชื่อว่า “ซูซี่” หรือ “ซูซาน เมย์ ฟ็อซซ์” นั้นมีชีวิตอยู่และกำลังอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นที่เชื่ยวชาญในการรักษาเด็ก บุคลากรทุกคนจะต้องสนับสนุนความคิดนี้เพื่อทำให้ SCP-1252 คิดว่าตัวเองกำลังรอที่ซูซี่จะกลับมาหาอีกครั้ง หากวัตถุเริ่มมีอาการสงสัย บุคลากรทุกคนจะต้องควบคุมการให้ข้อมูลและแจ้งเรื่องนี้ให้ ดร.ลุยย์ทราบทันทีเพื่อการรับมือในอนาคต

รายละเอียด: SCP-1252 คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์มีสติปัญญาฉลาดและไม่สามารถระบุเพศได้ วัตถุมีน้ำหนัก 43 กิโลกรัม สูง 1.78 เมตร SCP-1252 นั้นดูเหมือนว่ามวลในตัวของมันได้หายไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ส่วนมากนั้นจะเป็นกล้ามเนื้อ,ไขมัน,กระดูก,และเยื่อบุผิวหนัง มีเพียงสมอง,แขนซ้าย,หัวใจเท่านั้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บก็ตาม วัตถุนั้นสามารถพูดได้

อวัยวะภายในที่ยังเหลืออยู่นั้นถูกประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่ดูเหมือนกับ ปีกของแมลงที่ถูกบีบอัดเข้าด้วยกัน และถูกจัดเรียงกันอย่างสมบูรณ์ภายในของ SCP-1252 เมื่อถูกนำออกมา ชิ้นส่วนที่นั้นๆจะแตกออกและเปลี่ยนกลับไปเป็นปีกของแมลงที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ ประมาณ 23 % ของผิวของ SCP-1252 นั้นดูเหมือนว่าถูกสร้างขึ้นด้วยปีกของแมลงหลายสายพันธุ์ในแมลงวงศ์ Papilionidae (ผีเสื้อหางกุด) และวงศ์ Libellulidae (แมลงปอยักษ์) ตาซ้ายของ SCP-1252นั้นทำมาจากดอกของ Clerodendrum ugandense ( ต้นราชวดีสีน้ำเงิน ) ตานั้นคาดว่าไม่สามารถมองเห็นได้ และ ไม่สามารถกระพริบได้ด้วย ถึงแม้ว่าวัตถุจะสามารถฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง SCP-1252 นั้นจะไม่สามารถฟื้นฟูผิวหนังที่หายไปหรือเนื้อเยื่อต่างๆเมื่อน้ำหนักทั้งตัวรวมได้ 43 กิโลกรัม หากน้ำหนักทั้งตัวรวมได้ 43 กิโลกรัม การฟื้นฟูนั้นจะหยุดทันที

พฤติกรรมของ SCP-1252 นั้นให้ความร่วมมือดีมากในสถาบัน อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ถูกระบุไว้ในมาตรการกักกันพิเศษของสถาบัน แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมทางธรรมชาติของ SCP-1252 นั้นยังคงไม่ทราบ หากมีข้อมูลหรือทฤษฎีใดๆที่เกี่ยวกับ SCP-1252 ให้แจ้ง ดร.ลุยย์ให้ทราบทันที

ภาคผนวกที่-1252-A: รายการสิ่งของที่ถูกร้องของโดย SCP-1252

21 มีนาคม 20██ : ยาแก้ปวด (ไม่อนุมัติ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายอ่อนแอ)
25 มีนาคน 20██ : ลูกอม,ขนม หลายๆแบบ (ไม่อนุมัติ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายอ่อนแอ)
1 เมษายน 20██ : ขอให้ได้รับอากาศจากภายนอก (ไม่อนุมัติ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายอ่อนแอ)
29 เมษายน 20██ : หนังสือ Beatrix Potter The Complete Tales 1 ชุดของ บีทริกส์ พอทเทอร์ (อณุมัติ SCP-1252 นั้นยังคงอนุญาตให้เข้าถึงต่อไปหากยังคงให้ความร่วมมืออย่างดี)
27 พฤษภาคม 20██ :อุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อเขียนต่างๆเพื่อแสดงความคิดและเพื่อความสนุก (อณุมัติ SCP-1252 นั้นอนุญาตให้เข้าถึงสีเทียนและกระดาษหากยังคงให้ความร่วมมืออย่างดี)
10 ตุลาคม 20██ : ได้มีการขอให้ส่งจดหมายให้แก่ผู้รับ SCP-1252 ซึ่งนั้นได้บอกแค่เพียงว่าเขาเป็น “แค่คนใจดีคนนึง” พร้อมกับวิธีการส่งจดหมายเข้าสู่ภาชนะที่ทำขึ้นเพื่อบรรจุจดหมายต่างๆ SCP-1252 บอกเหตุผลที่ต้องการส่งจดหมายเพื่อจะบอกว่า “เขาเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของทุกคน , เขาจะอยู่ที่นี่ และ เขารู้ว่ากำลังทำอะไร” (ไม่อณุมัติ อันเนื่องมาจากคาดว่าเป็นความสามารถที่ผิดปกติของวัตถุ)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License