SCP-1249

วัตถุ # SCP-1249

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ในขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ SCP-1249 ถูกกักกันอยู่ที่ไซต์-██ ถูกกักกันอยู่ในห้องปฏิบัติการระบบแอร์ล็อค 2 ในห้องกักกันที่ BSL4 ขนาด 6 ม. X 6 ม. วัตถุจะต้องถูกสังเกตเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ความดันภายในห้องขังของ SCP-1249 ควรอยู่ที่ 70 ปาสคาล ภายในห้องกักกันประกอบด้วยเตียงนอน ห้องน้ำที่ติดตั้งระบบประปา ระบบกรองอากาศ และ หน้าต่างสังเกตการณ์ แสงสว่างภายในห้องกักกันควรจำกัดอยู่ที่ 30 แคนเดลาตลอดเวลา SCP-1249 จะได้รับเนื้อดิบปริมาณ 500 กรัม แมลงที่ยังมีชีวิต 2 กิโลกรัมและพืช 1 กิโลกรัม ในเวลา 3 ครั้งต่อวัน ห้องกักกันของ SCP-1249 จะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน โดยบุคลากรที่สวมชุดป้องกันการติดเชื้อระดับ A

รายละเอียด: SCP-1249 คือสิ่งที่อยู่ในรูปร่างคล้ายมนุษย์ น้ำหนักโดยรวมคือ 76 กิโลกรัม ในร่างกายประกอบด้วยแมลงที่มีอยู่บนโลกหลากหลายสายพันธุ์ จากการสแกน CAT พบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ภายใน SCP-1249 เนื้อ,ผิวหนังและอวัยวะภายในถูกแทนที่ด้วยฝูงแมลงจำนวนมาก แมลงเหล่านั้นมีการทำงานคล้ายกับกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เมื่อได้ทำการดึงอวัยวะเหล่านั้นออกไปบางส่วน วัตถุไม่แสดงความผิดปกติใดๆ จนกระทั่งอวัยวะเหล่านั้นกลับมารวมตัวกับ SCP-1249

SCP-1249 สามารถดึงแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปรวมตัวกับวัตถุ ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ โครงสร้างกระดูกของ SCP-1249 สามารถฟื้นฟูความเสียหายได้ เมื่อ SCP-1249 สัมผัสกับแสงที่มีความเข้มกว่า 45 แคนเดลา จะสูญเสียรูปร่างและกระจัดกระจายไปทั่วเป็นวงกว้างประมาณ 300 ม.

SCP-1249 ขับของเหลวที่มีลักษณะหนืด เฉลี่ย 30 มิลลิลิตรในแต่ละชั่วโมง. เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า ภายในของเหลวนั้น มีจุลินทรีย์และเชื้อโรคมากมาย รวมถึงเชื้อโรคที่ประกอบไปด้วย Variola major (โรคฝีดาษ), Mycobacterium leprae(โรคเรื้อน),Yersinia Pestis(กาฬโรค),Zaire Ebolavirus(ไวรัสอีโบล่า) ของเหลวของ SCP-1249 จะคงรักษาจุลินทรีย์ภายในของเหลวไปเรื่อยๆ และ ช่วยให้การติดเชื้อสามารถติดเชื้อผ่านการสัมผัสผิวหนังในระยะเวลาสั้นๆ

SCP-1249 ไม่สามารถพูดได้ แต่สามารถฟังและเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังคงขาดทักษะในการสื่อสาร ในบางครั้งจะไม่สามารถอ่านในสิ่งที่ SCP-1249 เขียนได้ SCP-1249 ชอบเขียนโดยเฉพาะภาษาอาหรับแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอราเมอิกอยู่บ้าง

ภาคผนวก-01: สถาบันค้นพบ SCP-1249 ใกล้กับเมืองเล็กๆ ใน █████ ทางแถบอเมริกาเหนือ ในวันที่ ██ / ██ / 20██ หลังจากที่เกิดการระบาดของโรคที่คล้ายโรคเหงื่อออก ซึ่งชาวท้องถิ่นพบเห็น SCP-1249 อยู่บ่อยครั้ง ผู้พบเห็นได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่าเป็น ‘คนที่ร่างกายทำมาจากแมลง’ ในตอนกลางคืน SCP-1249 ถูกจับได้ 5 วัน หลังจากพบครั้งแรก และ การลบความทรงจำแก่พยานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาคผนวก-02: ต่อไปนี้เป็นการแปลข้อความที่ SCP-1249 พยายามที่จะสื่อสารครั้งแรก โดยเจ้าหน้าที่บุคลากร ในวันที่ ██ / ██ / 20██ :

พวกเราถูกสาปโดยพระองค์
พระองค์[ไม่สามารถแปลได้]สาบาน
[ไม่สามารถแปลได้]…อดัมพรรณณี
แต่เพียงผู้เดียว[ไม่สามารถแปลได้]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License