SCP-1248
runman.jpg

SCP-1248

วัตถุ # SCP-1248

ระดับ: Safe-nuntii

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-1248 นั้นจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในกล่องล็อกเกอร์แบบมาตรฐาน ณ ไซต์ 20 ควบคู่ไปกับเทปที่ใช้วัตถุในการบันทึกและเมื่อทำการทดลองกับ SCP-1248นั้นจะต้องถูกทดลองในห้องเก็บเสียงเท่านั้นโดยมีห้องสังเกตการณ์แยกกับห้องดังกล่าว

หากทดลองกับเทปที่บันทึกโดยใช้ SCP-1248 (เทปดังกล่าวจะถูกเรียกว่า SCP-1248) เทปเหล่านั้นจะถูกเปิดโดยใช้เครื่องเล่นเทปแยกกับ SCP-1248 เพื่อป้องกันมิให้วัตถุได้รับความเสียหายโดยไม่ตั้งใจและทุกการทดลองนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 อย่างน้อยสองคนเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-1248 คือเครื่องบันทึกเทปวอล์คแมนรุ่น WM-D6C โดยภายนอกนั้นมีความเสียหายเล็กน้อยจากการใช้งาน หากเทียบกับรุ่นเดียวกันที่ไม่มีความผิดปกติ วอล์คแมนรุ่นดังกล่าวจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้ ซึ่งแตกต่างกับ SCP-1248 ที่จะเริ่มบันทึกเสียงหากมีเทปใส่ลงไป พบรอยสลักว่า “อีริก” บริเวณส่วนหลังของตัววัตถุ

ความผิดปกติของ SCP-1248 นั้นจะแสดงขึ้นเมื่อบุคคลทั่วไปฟังเสียงจากเทปบันทึกที่ใช้ SCP-1248 ในการบันทึก (หรือ SCP-1248-1) หากในเทปดังกล่าวนั้นมีเสียงของมนุษย์ที่สามารถฟังและเข้าใจได้1 ในขณะที่ SCP-1248-1 ถูกเล่นผู้ที่ฟังเสียงนั้นจะไม่สามารถขยับตัวได้และไม่ตอบสนองหรือรับรู้ต่อสิ่งรอบข้างจนกว่า SCP-1248-1 จะเล่นจบหรือบุคคลที่ฟังเสียงนั้นถูกขัดจังหวะไม่ให้ได้ยินเสียงดังกล่าว เมื่อเทปสิ้นสุด ผู้ที่ได้ฟังเทปนั้นจะเริ่มแสดงลักษณะนิสัยที่เหมือนกับบุคคลที่สร้างเสียงใน SCP-1248-1 ความผิดปกตินั้นดูเหมือนว่าจะอยู่ถาวรกับบุคคลที่ได้ฟังเสียงดังกล่าวแต่ทว่าจะไม่มีผลกระทบกับความทรงจำ,ทักษะหรือสติปัญญาของผู้ที่ได้ฟังเสียง

ภาคผนวก: หลังจากนั้นพบว่าหากมีการกระทำใดๆกับเสียงบันทึกหรือ SCP-1248-1 นั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ฟังเสียงด้วย บันทึกการทดลองเหล่านั้นสามารถพบได้ใน บันทึกการทดลองที่ 1248-A


ส่วนหนึ่งของบันทึกการทดลองที่ 1248-A

เสียงที่บันทึก: สุนัขเห่า
ผู้ทดลอง: D-3639
สิ่งเพิ่มเติม: ไม่มี
ผลการทดลอง: D-3639 นั้นเริ่มแสดงอาการสับสนและไม่สามารถพูดได้ มากไปกว่านั้น D-3639 นั้นไม่สามารถคิดหรือประมวลผลสิ่งต่างๆที่มีความซับซ้อนได้อีก

เสียงที่บันทึก: ดร.ฮาทาลเวย์ร้องเพลง “Eye of the Tiger”
ผู้ทดลอง: ดร.ชโรเดอร์, ดร.ฮาทาลเวย์และดร.ไวท์
สิ่งเพิ่มเติม: ดร.ฮาทาลเวย์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์จำนวนมากก่อนที่จะใช้ SCP-1248 โดยมิได้รับอนุญาต โดยทั้งหมดนั้นไม่ทราบถึงความผิดปกติของ SCP-1248
ผลการทดลอง: ทั้งสามเกิดอาการแอลกอลฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดและเกิดอาการมึนเมาทันทีและกลับมาสู่สภาวะปกติเมื่อสร่างเมา หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ ทั้งหมดได้รับการลบความทรงจำและถูกควบคุมตัวไว้ ณ ศูนย์ดูแลบุคคลทั่วไป

เสียงที่บันทึก: เจ้าหน้าที่ดิกสันพูดชื่อของตนเอง
ผู้ทดลอง: สมาชิกของดิเคออสอินเซอร์เจนซี่ ไม่ทราบชื่อ
สิ่งเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่ดิกสันนั้นมีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างมาก
ผลการทดลอง: ผู้ทดลองนั้นเริ่มแสดงอาการให้ความร่วมมืออย่างมากและมีเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ CI ที่อยู่ใกล้กับเมืองนิวเดลี แต่ผู้ทดลองเริ่มแสดงอาการเจ็บคออย่างรุนแรงในระหว่างที่ทำการเปิดเผยข้อมูลและเกิดบาดแผลจำนวนมากในเนื้อเยื่อส่วนระบบหายใจของผู้ทดลองและเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในเวลาต่อมา
เพิ่มเติม: หลังจากการทดลองนี่ สามารถยืนยันได้ว่า CI นั้นใช้วัตถุที่มีความผิดปกติในการปกปิดข้อมูลขององค์กรตนเองต่อบุคคลกรขององค์กร

เสียงที่บันทึก: D-2180 พูดว่า “อะไรหน่อย”
ผู้ทดลอง: D-2344
สิ่งเพิ่มเติม: เทปบันทึกเสียงที่ใช้ทำ SCP-1248-1 นั้นมีความเสียหายอย่างหนัก
ผลการทดลอง: D-2344 เริ่มแสดงอาการและลักษณะนิสัยเหมือนกับ D-2180 แต่ทว่ามักจะเกิดการสลับกับลักษณะนิสัยเดิม โดยไม่มีการแสดงอาการใดๆที่เป็นสัญญานในการสลับลักษณะนิสัย D-2344 นั้นไม่รับรู้ถึงการสลับกันของลักษณะนิสัยตนและมักจะเริ่มระบุว่าตน “เหนื่อย”

เสียงที่บันทึก: D-2180 พูดว่า “อะไรหน่อย”
ผู้ทดลอง: D-2360
สิ่งเพิ่มเติม: SCP-1248-1 นั้นถูกเล่นกลับหลัง
ผลการทดลอง: D-2360 เริ่มแสดงลักษณะนิสัยของ D-2180 ตามที่คาดไว้ แต่ทว่า D-2360 นั้นมีอาการของโรคโกหกตัวเองอย่างหนัก เมื่อตรวจสอบระบบประสาทนั้นไม่พบว่ามีความผิดปกติใดๆ

เสียงที่บันทึก: D-2180 อ่านข้อความส่วนหนึ่งจากคู่มือการฝึกของสถาบัน
ผู้ทดลอง: D-2348
สิ่งเพิ่มเติม: เสียงของ D-2180 นั้นถูกดัดแปลงโดยใช้โปรแกรมดัดแปลงเสียง “Auto-Tune”
ผลการทดลอง: D-2348 นั้นมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกับ D-2180 ดั่งที่คาดไว้ แต่ D-2348 นั้นไม่แสดงนิสัยหรือความรู้สึกผ่านอารมณ์แบบธรรมชาตืแต่มักจะระบุว่าตนมีนิสัยอย่างไรหากถามโดยตรง มากไปกว่านั้น D-2348 นั้นระบุว่าตนนั้นไม่มีความชอบมนุษย์อีกต่อไป

เสียงที่บันทึก: ไม่มี
ผู้ทดลอง: D-5552
สิ่งเพิ่มเติม: ในระหว่างการบันทึกนั้น ไมค์โครโฟนถูกปิดไม่ให้เสียงเข้าก่อนทำการบันทึก
ผลการทดลอง: D-5552 เริ่มแสดงอาการกลัวและเริ่มแสดงความกระอักกระอ่วนที่ตน “มีตัวตน” เมื่ออนุญาตให้ D-5552 กระทำสิ่งที่ตนอยากทำ D-5552 นั้นเริ่มกระทำการ “ทำร้ายตัวเอง”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License