SCP-1244

วัตถุ #: SCP-1244

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-1244 นั้นจะถูกเก็บไว้ในกล่องที่ ██-█ ในไซต์-██ ปัจจุบันวัตถุถูกย้ายไปเก็บไว้ ณ ห้องเก็บของหมายเลขที่ ██ โดยผนังห้องเก็บของนั้นติดกับโรงอาหารของ D-Class ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามกดปุ่มของ SCP-1244 เด็ดขาดหากไม่ได้มิได้อยู่ในการทดลองที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงควบคุม

รายละเอียด: SCP-1244 คือนาฬิกาจับเวลายี่ห้อ ████ ████ ที่รูปแบบนั้นถูกผลิตในปี 19██ เมื่อ X-Ray วัตถุ พบระบบกลไกที่ซับซ้อนอย่างมาก ประกอบไปด้วยฟันเฟืองจำนวนมหาศาลโดยลักษณะภายในนั้นไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผิดปกติและภายในนั้นไม่มีสอดคล้องกับความผิดปกติของวัตถุ ความพยายามที่จะเลียนแบบการวางกลไกของวัตถุนั้นสามารถทำได้แต่ความผิดปกติจะไม่เกิดขึ้น คำร้องขอในการแยกชิ้นส่วนวัตถุนั้นไม่อนุมัติทั้งหมด เหตุผลเพื่อป้องกันมิให้กลไกภายในได้รับความเสียหายและป้องกันการทำลายความผิดปกติของวัตถุโดยมิได้ตั้งใจ ด้านหลังของนาฬิกามีรอยสลักคำว่า "แล้วเจอกันใหม่ สหาย -C"

เมื่อกดปุ่มที่อยู่ด้านบนของวัตถุ เข็มนาฬิกาจะเดินไปหยุด ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอย่างสุ่มในช่วงสิบ (10) ถึงหกสิบ (60) วินาทีและจะเริ่มนับถอยหลังด้วยอัตราเวลาที่เท่ากับนาฬิกาทั่วไป เมื่อเข็มนาฬิกาไปที่เลขศูนย์(0) นาฬิกาจะส่งเสียง 'คลิก' และเหตุการณ์,ปรากฎการณ์,สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระยะสิบหก (16) เมตร เมตรตำแหน่งกดนาฬิกานั้นจะเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงโดยสัมพันธ์กับเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ของเหตุการณ์ต่างๆ จากการทดลองและทางสถิติ ทุกครั้งที่กดนาฬิกานั้นมักจะมีเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับเวลาที่จับเสมอ โดยไม่พบเหตุผลที่แท้จริงว่านาฬิกานั้นนำเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกับการจับเวลาแต่ละครั้งได้อย่างไร

บันทึกการทดลอง


เงื่อนไขการทดลอง: ตั้งนาฬิกาปลุกดิจิตอลที่ตั้งไว้ 30 วินาที
วันที่ 13/01/██

เมื่อกด SCP-1244 เข็มนาฬิกาขยับไปที่ 30 วินาทีและจับเวลาตามกัน และสิ้นสุดลงพร้อมกันกับนาฬิกาปลุก


เงื่อนไขการทดลอง : ตั้งนาฬิกาปลุกดิจิตอลที่ตั้งไว้ 8 นาที
วันที่: 17/01/██

เข็มของ SCP-1244 ขยับไปที่ 53 วินาทีและเริ่มนับถอยหลัง เมื่อเข็มไปถึงเลข 0 นักวิจัย████ พุ่งเข้ามาในห้องอย่างหืดหอบและขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องที่มาสายและไม่ทันการทดลองวัตถุ

นักวิจัยระบุว่าไม่มีความรู้สึกผิดปกติใดๆที่ทำให้เขาตั้งใจมาสาย โดยที่ก่อนหน้านี่ นักวิจัย ████ ระบุว่าตนรับรู้ถึงเวลาปัจจุบันเสมอ


เงื่อนไขการทดลอง: นำทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการจับเวลาออกจากส่วนทดลอง (รวมถึงนาฬิกาทุกรูปแบบ) และนักวิจัยทุกคนอยู่ในห้อง
วันที่: 17/01/██

เข็มนาฬิกาขยับไปที่เลข 10 และนับถอยหลัง เมื่อถึงเลข 0 ไม่พบเหตุการณ์ใดๆในห้อง
หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน พบว่าเมื่อเข็มถึง 0 นั้นตรงกับเวลาสิ้นสุดเวรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุด-C 2 คนที่อยู่หน้าห้องอย่างเที่ยงตรง


เงื่อนไขการทดลอง: สั่งให้นักวิจัยคนหนึ่งยืนในมุมห้องและสั่งให้นับถอยหลัง 30 วินาทีในใจ

เข็มของ SCP-1244 ขยับไป 27 วินาทีและเริ่มจับเวลา เมื่อเข็มถึง 0 นักวิจัยพูดว่า “สามสิบ” พร้อมๆกับเวลาที่เข็มไปที่เลข 0

หมายเหตุ: เขานับเร็วไปหน่อยนะ. -ดร.████


เงื่อนไขการทดลอง: สั่งให้ผู้ที่มิใช่นักวิจัยออกจากส่วนทดลองทุกคน
วันที่: 17/1/██

เข็ม SCP-1244 ขยับไปที่ 57 วินาทีและนับถอยหลัง เมื่อถึงเลข 0 ไม่พบเหตุการณ์ใดๆ

หมายเหตุ: ในขณะที่เข็มถึงเลข 0 นั้นตรงกับเวลา 11 นาฬิกาในสถาบันแต่ตรงกับเวลาเที่ยงคืนในเมือง ████ ซึ่งเป็นเมืองที่ภรรยาของดร.████ อาศัยอยู่ โดยภรรยาของดอกเตอร์กำลังอารมณ์ไม่ดีที่ ดร.████ พลาดวันครบรอบแต่งงานของเขา. -ดร.████


เงื่อนไขการทดลอง: สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกจากส่วนทดลองแล้วใช้แขนกลถือและกดนาฬิกา

เข็มของ SCP-1244 ขยับไปที่ 32 วินาทีและนับถอยหลัง เมื่อถึงเลข 0 แขนกลเกิดขัดข้องและปล่อย SCP-1244 ลงพื้น

หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบแขนกล พบว่าในขณะที่เข็มถึงเลข 0 การรับประกันความเสียหายของวัตถุนั้นผ่านมาครบ 2 ปีพอดีซึ่งนั่นคือวันและเวลาที่สิ้นสุดการรับประกัน ดูเหมือนว่า.. ถ้ามันไม่มีอะไรให้จับเวลา มัน..ก็หาของมันขึ้นมาเอง… -ดร.████


เงื่อนไขการทดลอง: ตั้งนาฬิกาปลุกดิจิตอลที่ตั้งเวลาไว้ 61 วินาที
วันที่: 22/01/██

เข็มของ SCP-1244 ขยับไปที่ 60 วินาทีและเริ่มนับถอยหลัง เมื่อสิ้นสุดลง นักวิจัย ████ ได้ล้มลงและเสียชีวิต ซึ่งโดยก่อนหน้านี้ นักวิจัย████ ถูกวินิฉัยว่าพบเส้นเลือดในสมองตีบและแพทย์ได้ลงความเห็นว่าเขาจะมีชีวิตต่อไปได้อีก 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งขณะที่เข็มถึง 0 เวลานั้นคือครบกำหนด 3 เดือนพอดี

หมายเหตุ: ผมไม่รู้นะว่าคุณจะว่ายังไง แต่ผมว่าไอนาฬิกานั้นมันชักจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆละ ผมขอลงความเห็นว่าให้ทดลอง SCP-1244 กับวัตถุที่เรายืนยันได้ว่ามันจะสัมพันธ์กับเวลาที่มันจับเถอะ ผมไม่อยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราหรือ SCPs ตัวอื่นๆถูกรบกวนไม่ว่าจะทางจิตหรือร่างกายด้วยไอนาฬิกานี่นะ. -ดร. ████


ภาคผนวกที่ 1244-A:

ณ วันที่ 19/03/██ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้ยินเสียงของนาฬิกาดังออกมาจากกล่องที่เก็บ SCP-1244 เมื่อเปิดออกพบว่านาฬิกานั้นทำงานด้วยตัวเองหลังจากการทดลองครั้งสุดท้าย 2 เดือน โดยเจ้าหน้าที่นักวิจัยนั้นไม่สามารถหาต้นตอได้ว่านาฬิกานั้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใด เมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน พบว่านาฬิกานั้นนับถอยหลังพร้อมกับไมโครเวฟที่อยู่ในห้องครัวของสถาบันซึ่งห้องครัวนั้นติดกับห้องที่นักวิจัยนำวัตถุไปเก็บและเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวที่วัตถุทำงานด้วยตัวเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License