SCP-1240

วัตถุ# SCP-1240

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการเฝ้าระวังสื่อข่าวสารที่กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงผิดธรรมชาติ ให้ MTF-โอเมกา-3 ("คนคุมสวนสัตว์") เข้าตรวจสอบในทุกกรณีดังกล่าว หาพบตัวอย่างของ SCP-1240-C แล้ว ก็ให้ทำการลบความจำและกลบเกลื่อนเรื่องราวตามความจำเป็น รวมทั้งส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์-██ ให้ทำการสืบค้น SCP-1240-A บนอินเทอเน็ตอย่างสม่ำเสมอ การพบ SCP-1240-A ทุกกรณีจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันลบออกไป และ MTF-โอเมกา-3 จะถูกส่งไปหาต้นตอเพื่อทำการสืบค้นและลบความทรงจำ

ตัวอย่างของ SCP-1240-C นั้นให้เก็บไว้ในแผนกกักกันสัตว์ผิดธรรมชาติในศูนย์-██ การทดลองกับตัวอย่างของ SCP-1240-C นั้นสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากดร.██████ หากเธออนุญาตแล้ว เธอก็จะหาตัวอย่างใหม่มาเอง

รายละเอียด: SCP-1240-A เป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ [ข้อมูลปกปิด] ไม่มีถนนชื่อ█████อยู่ใน████████ และการสืบค้นรหัสไปรษณีย์█████ก็ไม่พบเงื่อนงำใดๆ จดหมายหรือพัสดุใดๆ ที่ส่งจากที่ทำการไปรษณีย์ไปยัง SCP-1240-A จะหายไประหว่างทาง การส่งจดหมายหรือพัสดุไปยังบ้านเลขที่ข้างเคียง ███ หรือ ███ บนถนนเดียวกันนั้นจะทำให้จดหมายหรือพัสดุถูกส่งคืนกลับมา

SCP-1240-B เป็นร้านค้า องค์กร หรือตัวตนที่เกี่ยวข้องกับ SCP-1240-A ซึ่งรู้จักเพียงว่าเป็น "ร้านสัตว์เลี้ยงสั่งทางไปรษณีย์" การส่งจดหมายพร้อมจ่าหน้าที่อยู่ส่งกลับไปหา SCP-1240-B ที่ SCP-1240-A โดยในจดหมายระบุถึงสัตว์ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะนั้น จะทำให้ SCP-1240-C ถูกส่งมายังที่อยู่ส่งกลับภายในเวลาห้าถึงเจ็ดวันทำการราชการ จดหมายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสั่งซื้อสัตว์ เพียงแต่ระบุถึงสัตว์ในบริบทใดๆก็จะทำให้มีการส่ง SCP-1240-C แล้ว จดหมายที่ไม่กล่าวถึงสัตว์แบบระบุชนิดนั้นจะไม่ได้รับการตอบรับ คำร้องทั้งหมดที่ขอแคตตาล็อกของสัตว์ที่มีนั้นถูกเมินเฉย ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อรับตัวอย่างของ SCP-1240-C เช็กทั้งหมดที่ส่งไปพร้อมคำขอสัตว์นั้นไม่เคยถูกนำไปขึ้นเงิน SCP-1240-C จะมาอยู่ที่ทางเข้าของที่อยู่ส่งกลับเองระหว่างเวลากลางวันในตอนที่ไม่มีใครเฝ้าดูทางเข้าอยู่ ไม่เคยพบว่ามีคนส่งของหรือพาหนะขนส่ง หากว่าประตูทางเข้าติดตั้งกล้องเอาไว้แล้ว กล้องก็จะเกิดการหยุดทำงานชั่วคราวและ SCP-1240-C ก็จะปรากฏขึ้นในช่วงนั้น

SCP-1240-C นั้นเป็นสัตว์ ซึ่งจะถูกส่งมาในสภาพที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหรือจัดส่งสัตว์เสมอ SCP-1240-C นั้นไม่เคยเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับที่ระบุในจดหมายซึ่งทำให้ส่งมันมาเลย แต่มันก็จะเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์ที่ระบุไปเสมอ หากว่าลักษณะทางกายภาพของสัตว์นั้นๆทำให้ไม่สามารถทำการเลียนแบบได้แล้ว การเลียนแบบก็จะกระทำโดนวิธีการที่ผิดธรรมชาติ ไม่ทราบว่าลักษณะผิดธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-1240-C นั้นมีกายวิภาคเหมือนกับสัตว์ชนิดเดียวกับที่ไม่ผิดปกติทั้งในระดับหยาบ ละเอียด และเซลล์ เช่นเดียวกับองค์ประกอบชีวเคมีและ DNA ที่เหมือนๆกัน

ตัวอย่างของSCP-1240-C:

SCP-1240-C-12:

สัตว์ที่ระบุไป: หนูตะเภา

สัตว์ที่ได้รับ: ปลาแองเกลอร์หลังค่อม (Melanocetus johnsonii)

SCP-1240-C-12 นั้นได้รับมาในกรงลวดที่เต็มไปด้วยขี้เลื่อยไม้ซีดาร์ อาหารเม็ด และขวดน้ำ SCP-1240-C-12 นั้น "แหวกว่าย" ไปในอากาศโดยไม่ทราบวิธีการที่ความสูงระดับเดียวกับที่หนูตะเภาที่โตแล้วยืดตัวขึ้นจากพื้น และสามารถเคลื่อนไหวผ่านสิ่งกีดขวางใดๆที่หนูตะเภาที่โตแล้วธรรมดาทำได้ ตัวมันนั้นมีน้ำเกลือบางๆซึ่งไม่เคยแห้งหุ้มอยู่ตลอด มันกินอาหารจำพวกพืชได้โดยไม่มีปัญหาทั้งที่ฟันของมันนั้นไม่เหมาะสมจะใช้เช่นนั้น ทั้งยังมีชีวิตอยู่นานกว่าหนึ่งปีโดยกินพืช ทั้งที่ปลาแองเกลอร์เป็นสัตว์กินเนื้อเท่านั้น

SCP-1240-C-13:

สัตว์ที่ระบุไป: ปลาแองเกลอร์น้ำลึก

สัตว์ที่ได้รับ: หนูบ้าน (R. norvegicus)

SCP-1240-C-13-นั้นได้รับมาในตู้ปลาที่มีน้ำเกลืออยู่เต็ม ตอนที่มาถึงนั้นมันก็ตายแล้ว ผลการชันสูตรพบว่าแม้ปอดของตัวอย่างจะเต็มไปด้วยน้ำเกลือ สาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ใช่การจมน้ำแต่เป็นความเจ็บป่วยจากความดันที่ลดลง

SCP-1240-C-21:

สัตว์ที่ระบุไป: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาปิรันยา หนึ่งคู่

สัตว์ที่ได้รับ: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูแฮมสเตอร์สีทอง หนึ่งคู่ (Mesocricetus auratus)

SCP-1240-C-21 นั้นได้รับมาในตู้ปลาที่มีน้ำจืดอยู่เต็ม พวกมันหายใจในน้ำและจะ "จม" เมื่อพยายามหายใจในอากาศ พวกมันว่ายน้ำโดยโบกอุ้งตีนไปมาในน้ำ แต่ความเร็วและความคล่องตัวนั้นสูงกว่าที่การเคลื่อนไหวแบบนี้ทำได้มาก พวกมันกินเนื้อและล่าปลาเหมือนปิรันยา แต่อมอาหารไว้ในกระพุงแก้มเหมือนแฮมสเตอร์ธรรมดา

หลังจากที่สถาบันนำมาเก็บไว้หลายเดือน พวกมันก็จับคู่กันด้วยพฤติกรรมของแฮมสเตอร์ธรรมดา ตัวเมียนั้นอุ้มท้องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนแฮมสเตอร์ธรรมดา แต่ไม่มีพฤติกรรมทำรัง หลังจากที่ออกลูกแล้วมันก็ไม่สนใจลูกๆเลย เหมือนกับปิรันยาเพศเมียวางไข่แล้ว ตัวอ่อนนั้นจะม้วนตัวจนกลม และโตขึ้นเรื่อยๆตามเวลาโดยไม่เคยได้รับนมจากแม่เลย เมื่อพวกมันมีอายุได้เท่ากับที่แฮมสเตอร์ธรรมดาจะหย่านม พวกมันก็จะเหยียดตัวออกและเริ่มว่ายน้ำกินอาหารเหมือนพ่อแม่

SCP-1240-C-30:

สัตว์ที่ระบุไป: งูข้าวโพด

สัตว์ที่ได้รับ: มดงาน (Tetramorium caespitum)

SCP-1240-C-30 นั้นได้รับมาในตู้เลี้ยงที่ตกแต่งตามแบบที่ใช้เลี้ยงงูข้าวโพดโดยทั่วๆไป SCP-1240-C-30 นั้นเคลื่อนไหวเหมือนมดธรรมดาและจะไต่ไปตามแนวตั้งกับพื้นผิวห้อยหัวได้ ซึ่งไม่เหมือนงูข้าวโพด ดูเหมือนว่ามันจะมีสัมผัสและขอบเขตการรับรู้เหมือนงูข้าวโพด แต่ก็ยังขยับหนวดสัมผัสไปมาขณะที่รับรู้สภาพรอบตัว มันไม่ได้แสดงความผิดปกติที่เทียบได้กับพฤติกรรมรัดเหยื่อของงูข้าวโพด เมื่อเจอกับหนูที่ตายแล้ว มันก็วิ่งเข้าหาหนูด้วยความเร็วที่มากกว่าที่มดจะทำได้ และมันไปถึงตัวหนู ปากของมัน (แต่ไม่รวมขากรรไกรหรือส่วนอื่นๆของหัว) ก็จะขยายออกจนใหญ่โตมากและงับหนูเข้าไปส่วนหนึ่ง จากนั้นมันก็จะทำพฤติกรรม "กลืน" ที่ทำให้หนูเข้าไปในปากลึกขึ้น เมื่อหนูถูกกลืนหมดทั้งตัวแล้วมันก็จะขยับไปที่ส่วนอกของ SCP-1240-C-30 แล้วจากอกก็ไปที่ส่วนท้อง โดยที่ร่างของมันจะถูกยืดและหดขนาดลงให้เข้าไปได้ เมื่อหนูไปอยู่ในส่วนท้องทั้งหมดแล้ว SCP-1240-C-30 ก็จะพยายามเคลื่อนย้ายไปยังที่พัก ทว่า เนื่องจากอกและขานั้นจะลอยขึ้นจากพื้นเพราะส่วนท้องที่บวมออกมา มันจึงเพียงแต่ขยับขาไปมากลางอากาศอย่างไม่มีประโยชน์ เมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมง การขยับขาก็จะช้าลงและหยุด ซึ่งเชื่อว่า SCP-1240-C-30 นั้นเข้าสู่สภาพสงบนิ่ง

เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนที่บมในท้องก็จะหดขนาดลง ซึ่งยังไม่ทราบได้ว่ามวลนั้นหายไปไหน เมื่อหนูถูกย่อยจนเหลือแต่ขนและเล็บแล้ว ก้นของมันก็จะขยายออกชั่วขณะหนึ่งแล้วปล่อยซากออกมา ซึ่งถึงตอนนี้ SCP-1240-C-30 ก็จะเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License