SCP-123-TH
rating: +4+x
scp123th00.jpg

ตัวอย่างของหินที่ได้นำออกมาจาก SCP-123

วัตถุ# SCP-123-TH

ระดับ: Keter Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-123 ต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าดูแลและสังเกตการณ์จากภาคอากาศของสถาบันตลอดเวลา พร้อมกับมีมาตรการดูแลและป้องกันมิใดบุคคลภายนอกเข้าใกล้หรือเข้าไปใน SCP-123 หาก SCP-123 เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งหรือบริเวณชายฝั่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ให้ส่งทีมทีมติดอาวุธเข้าไปประจำการอยู่บน SCP-123 ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของ SCP-123 และอ้างไปว่าเป็นการทดลองลับของรัฐบาล

รายละเอียด: SCP-123 มีลักษณะคล้ายกับเกาะขนาดเล็กที่ลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทร████████ มีพื้นที่ประมาณ 3 ตร.กม. บนเกาะนั้นมีแท่งหินอัญมณี (เช่น ทับทิม บุษราคัม อำพัน และอื่นๆ) จำนวนไม่ต่ำกว่า 500 อันโพล่ขึ้นมาจากสูงประมาณ 30 ซม. ถึง 1 เมตร และมักเปลี่ยนตำแหน่งอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีที่ไม่ทราบ อย่างไรก็ตามเกาะนี้ไม่ได้อยู่กับที่ใดที่หนึ่งตลอด SCP-123 จะเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆจนแทบจะไม่รู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่ สิ่งที่ทำให้ SCP-123 สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั้นยังไม่เป็นที่ปรากฏ การตรวจสอบข้างใต้ SCP-123 นั้นพบว่ามีแท่งหินสีขาวเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นจำนวนมากและยาวเป็นหางลึกลงไปใต้มหาสมุทรประมาณ 20 กม. (เท่าที่สังเกตน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 100000 แท่ง) จากการตรวจสอบ SCP-123 ไม่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาศัยอยู่นอกจาก SCP-123-1

โดยปกติแล้ว SCP-123 จะไม่ทำอันตรายกับผู้ที่มาอาศัยอยู่บนเกาะ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามจะนำสิ่งที่อยู่บนเกาะออกไป SCP-123 จะสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับเกิดแผ่นดินไหวอยู่ชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นแท่งหินต่างๆที่ขึ้นให้เห็นก่อนหน้านั้นจะถูกดูดลงไปใต้ดินโดยทันที และปรากฏรูลึกขึ้นตรงจุดที่เคยมีหินตั้งอยู่ ก่อนจะมีกองทัพของแมลงและสัตว์เลื่อยคลานกินเนื้อจำนวนมาก (ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-123-1) แห่กันออกมาจากรูเหล่านั้นจนเต็มไปทั่วทั้งเกาะและจะเป็นอยู่แบบนั้น 2 วัน ก่อนจะกลับเข้าไปในรู ความพยายามที่จะกำจัด SCP-123-1 ล้มเหลวเนื่องจาก SCP-123-1 จะไม่มีวันหมดและตัวที่ออกมาหลังๆจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวที่ออกมาตอนแรกๆและเร็วขึ้นกว่าเดิม

SCP-123 ถูกค้นพบครั้งแรกห่างจากชายฝั่ง████████ ไป 2 กม. หลังจากที่มันได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปบน SCP-123 และพยายามจะนำหินเหล่านั้นกลับออกจากเกาะมา ส่งผลให้ทุกคนถูก SCP-123-1 โจมตีและเสียชีวิตทั้งหมด โดยเหยื่อถูก [ข้อมูลปกปิด] เพื่อให้ง่ายต่อการนำลงไปในรู สุดท้ายเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้มาพบผู้เคราะห์ร้ายที่เหลือเพียงเศษของเสื้อผ้า เส้นผม และสิ่งของที่มันกินไม่ได้

scp123th1.jpg

ตัวอย่างของ SCP-123-1

ภาคผนวก-1: วันที่ ██/██/20██ เจ้าหน้าที่ของสถาบันพบว่าบริเวณรอบๆของเกาะนั้นมีบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับแท่งอัญมณีทำนวนมากรวมตัวกันกลายเป็นหนวดขนาดใหญ่ ขยับไปมาพร้อมกับการเคลื่อนตัวของ SCP-123 อีกทั้งตรงใจกลางของเกาะปรากฏวัตถุทรงกลมที่มีรัศมีประมาณ 500 เมตร โพล่ขึ้นจากพื้นดิน ดูแล้วเหมือนกับลูกแก้วสีม่วงใสและแปร่งประกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับ SCP-123 มักจะบอกว่าบริเวณนั้นเป็นดวงตาของ SCP-123

ภาคผนวก-2: บันทึกตัวอย่าง SCP-123-1

ประเภท ลักษณะ
มด คล้ายกับมดปกติทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่ และลำตัวยาว 4-5 นิ้ว สามารถพ่นพิษออกมาจากปากได้เหมือนกับงูเห่า ซึ่งทำให้ผิวหนังของเหยื่อไหม้และหลุดลอก
ตะขาบ คล้ายกับตะขาบทั่วไป มีขนาดใหญ่ และลำตัวยาว 8-10 นิ้ว ตัวที่โตเต็มวัยอาจมีขนาดที่ใหญ่เท่ากับแขนของคน และมีพิษที่รุนแรงที่อาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้
งูสามเหลี่ยม เหมือนกับงูสามเหลี่ยมทั่วไปแต่เคลื่อนไหวโดยใช้ขาหน้าและขาหลัง คาดว่าเป็นประเภทของงูในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีการวิวัฒนาการ
แมงป่อง คล้ายกับแมงป่องทั่วไป แต่มีหนามที่มีพิษตามลำตัวด้านบน
ต่อหัวเสือ คล้ายกับต่อหัวเสือในปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 5-6 นิ้ว พิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายในเวลา 10 วินาที
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License