SCP-1224-J
duck-prison.jpg

D-233454 ในห้องขัง

วัตถุ# SCP-1224-J

ระดับ: Thaumiel

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้กักกันตัวอย่างของ SCP-1224-J ไว้ในห้องกักกันมนุษย์ในศูนย์ซึ่งต้องทำการทดลองด้วยมนุษย์ ตัวอย่างของ SCP-1224-J จะได้รับอาหารสำเร็จรูปเป็นประจำตาม เอกสารDC-Tau-2016 พนักงานที่มีระดับอย่างน้อย 3 สามารถอนุมัติการทดลองด้วย SCP-1224-J ได้

medium.jpg

D-25565 หลังการทดลองกับ SCP-173

รายละเอียด: SCP-1224-J เป็นตัวตนจำนวนมากสำหรับใช้ในการทดลองซึ่งปกติแล้วเรียกว่า "D คลาส" ตัวอย่างของ SCP-1224-J นั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น D-[หมายเลข] เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ในขณะนี้นั้น SCP-1224-J อาศัยอยู่ตามส่วนหนึ่งของยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกของอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐ เม็กซิโก แคริเบียน นิวซีแลนด์ วิคอเรีย นิวเซาธ์เวลส์ ปากีสถาน อินเดีย ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เนปาล เวียดนาม โบลิเวีย ฟิลิปปิน จีน มาดากัสการ์ ยูเรเซีย แคนาดา และไซบีเรีย MTF-ΝΕΣ ("ปืนแสง") นั้นเป็นผู้รับผิดชอบการจับและขนย้ายตัวอย่างของ SCP-1224-J

SCP-1224-J นั้นถูกระบุว่าเป็นสิ่งผิดปกติจากการที่มีตัวอย่างจำนวนมากซึ่งมีสภาพอารมณ์ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการกักขังเป็นเวลานานและการทดลองกับวัตถุซึ่งมีโอกาสเป็นอันตรายอย่างสูง และอื่นๆอีก เนื่องจากมีจำนวนที่มากพอจะพร้อมนำมาใช้ได้ตลอดเวลา จึงให้ใช้ตัวอย่างของ SCP-1224-J กระทำการทดลองถือว่าเป็นอันตรายเกินไปสำหรับทีมงานวิจัย และถือว่าสามารถสละได้

ได้มีการหยิบยกประเด็นด้านจริยธรรมของการใช้ SCP-1224-J ในการทดลองขึ้นมาแล้วและคณะกรรมการจริยธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยกเว้นแต่ดร.[ปกปิด] ความกังวลของดร.[ปกปิด]นั้นถือว่าไม่มีความสำคัญเนื่องจาก SCP-1224-J นั้นมีความสำคัญในการทดลองวัตถุต่างๆ

medium.jpg

การกำจัด SCP-1224-J รายเดือน (ในภาพคือ D-2241822 และ D-2880402)

นอกเหนือจากการใช้ SCP-1224-J ในการทดลองแล้ว ในทุกสิ้นเดือนนั้นจะทำการกำจัดตัวอย่างของ SCP-1224-J เพื่อป้องกันการก่อจราจล ลดโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มของย่าง (ดู บันทึกเหตุการณ์ Q-Utah-Alpha-Charlie-Kilo)

การกำจัดนั้นจะดำเนินการโดยมีดร.โครว์เป็นผู้ดูแล
ดร.[ปกปิด]ได้แสดงความกังวลด้านจริยธรรมเพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับการกำจัด SCP-1224-J

ข้อความจากดร.โครว์
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ แม้ว่าผมเข้าใจความลำบากใจของคณะกรรมการจริยธรรม ผมก็ต้องขอให้พวกคุณรับรู้ว่านี่เป็นไปเพื่ออนาคตของมนุษยชาติทั้งมวล เราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงตรงนี้ เราต้องการเป็ดไว้ใช้ในการทดลอง เราต้องการพวกมันเป็นจำนวนมาก SCP-1224-J เป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น ผมขอให้ยกคำร้องของดร.[ปกปิด]ที่ว่าเราปฏิบัติกับพวกมันราวกับไม่ใช่มนุษย์ นั่นถูกแล้ว พวกมันเป็นเป็ด

ข้อความจากO5-7
แม้ว่าผมจะเข้าใจดีและก็เห็นใจดร.[ปกปิด] ผมคิดว่าเธอต้องยุติบทบาทในคณะกรรมการจริยธรรมได้แล้ว การรณรงค์ส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรติ แต่ว่า SCP-1224-J นั้นเป็นเหตุผลที่เราสามารถกักกันวัตถุในทุกวันนี้ได้ ผมมีแต่ความรู้สึกซาบซึ้งในช่วงเวลาหลายปีที่รับใช้เรามา แต่ว่าจากเนื้อหาของคำร้องและความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนกับ D-[ปกปิด] ก็ต้องขอให้ทำการกำจัด ณ บัดนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License