SCP-122-TH-ARC
rating: 0+x
122-th.jpg
SCP-122 ที่ยังไม่มีการทำงาน

วัตถุ# SCP-122-TH-ARC

ระดับ: Safe

มาตราการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-122 เอาไว้ภายในกล่องปิดสนิทของโกดัง-29A และไม่อนุญาตให้บุคลากรเข้าถึงอีกอย่างเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-122 มีลักษณะเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดคล้ายลิงทำจากผ้า ที่ด้านหลังมีซิบเล็กๆซ่อนอยู่ และป้ายติดมาที่หางของวัตถุว่า "ฟัสซี่, ราคา $299, ขนาด M, ร้านอีวา โกส" จากการสืบหาร้านค้านั้นไม่พบว่ามีอยู่จริง การตรวจสอบภายในของ SCP-122 ประกอบไปด้วยอวัยวะเทียมที่ทำจากพลาสติก, ยาง, ซิลิโคน และเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่เป็นที่รู้จักเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ซับซ้อน และไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานในการทำงาน เมื่อต้องการให้ SCP-122 ทำงานเพียงแค่กดปุ่มที่นูนออกมาด้านใต้ของก้นของ SCP-122 แล้ว SCP-122 จึงจะสามารถเคลื่อนไหวหรือตอบสนองกับสิ่งรอบตัว การหยุดการทำงานของ SCP-122 ก็แค่กดที่ปุ่มเดียวกันกับในตอนแรก แล้ว SCP-122 ก็จะกลับมาอยู่ในท่านั่งท่าเดิม

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า SCP-122 จะไม่มีชีวิต หลังจากที่มันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ที่สนใจในตัวมัน SCP-122 จะเริ่มแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก และสีหน้าท่าทางราวกับมีชิวิตต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งผิวภายนอกที่แต่เดิมเป็นผ้าก็กลายมาเป็นผิวหนังและเส้นขนของ SCP-122 วิธีการที่ทำให้ SCP-122 เปลี่ยนสภาพจากตุ๊กตาผ้ามาเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก การตรวจสอบ SCP-122 ในลักษณะใหม่นี้ไม่พบรอยต่อหรือรอยตะเข็บและซิบด้านหลังก็หายไป การตรวจโดยการผ่า SCP-122 นั้นถูกระงับอย่างถาวรเนื่องจากมีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากรอยผ่าเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นเลือด และ SCP-122 จะดิ้นอย่างแรงและร้องอย่างเจ็บปวดออกมาตลอดเวลา

พฤติกรรมของ SCP-122 ในลักษณะใหม่นี้ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลี้ยง SCP-122 สามารถรับคำสั่งแบบง่ายๆจากมนุษย์ได้ ราวกับว่ามันเคยถูกฝึกมาโดยมนุษย์คนอื่น

การทำให้ SCP-122 กลับสู่สภาพเดิมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ทิ้งมันเอาไว้ในกรงโดยไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนอีก1 SCP-122 ก็จะกลับมาอยู่ในท่านั่งท่าเดิม

SCP-122 ถูกค้นพบภายในงานประมูลของพวก MC&D แน่นอนว่าวัตถุชิ้นนี้ไม่ได้เป็นที่สนใจของคนในงานนัก มันจึงถูกทิ้งเอาไว้ด้านหลังของงาน ทำให้สายลับของสถาบันที่แฝงตัวเข้าไปสามารถขโมยมันออกมาได้พร้อม ๆ กับ SCP-███ และ SCP-███

หมายเหตุ: แค่อยากให้พวกนายรู้ไว้ว่ามันเป็นตุ๊กตา ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เอาไว้เลี้ยงดูเล่น -ดร.แกมม่า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License