SCP-122
  • rating: +2+x

⚠️ content warning
วัตถุ #: SCP-122 ความลับ
ระดับวัตถุ: Thaumiel ระดับ 1/122

Night_light.jpg

SCP-122


มาตรการกักกันพิเศษ: ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ SCP-122 เข้าสู่สถานะที่ไม่มีพลังงาน จะต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองอย่างน้อยหนึ่งระบบเพื่อป้องกันความล้มเหลวเพื่อรักษาพลังงานให้กับวัตถุในกรณีที่ไฟฟ้าดับ การบำรุงรักษา SCP-122 เป็นประจำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้านักวิจัยเพื่อลดการกะพริบ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องที่มีความผิดปกติอยู่ เพื่อติดตามดูการกะพริบที่เกิดขึ้นภายในตัวแบบอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากประโยชน์และความสำคัญของมันในการช่วยเหลือของไซต์-135 ด้านจิตใจ SCP-122 จึงถูกใช้งานเป็นประจำทุกวัน โดย SCP-122-1 (ปัจจุบันคือแอนนา ทาลินน์) จะได้รับที่พักแบบมนุษย์ปกติภายใน SCP-122 ห้องกักกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิจัย หากบุลคลที่เป็น SCP-122-1 ปัจจุบันไม่เหมาะสมที่จะใช้กับวัตถุ จะต้องมีการจัดหาบุลคลที่จะมาเป็น SCP-122-1 ใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุด

รายละเอียด: SCP-122 เป็นไฟกลางคืนพลาสติกที่มีรูปร่างเหมือนดวงดาว ซึ่งคาดว่าถูกผลิตขึ้นระหว่างปี 1960 ถึง 1980

เมื่ออยู่ในสถานะมีพลังงาน มีรายงานว่า SCP-122 สามารถปล่อยความรู้สึกสงบ สบายใจ และปลอดภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในรัศมีประมาณ 20 กิโลเมตรได้ ด้วยเหตุนี้ มันจึงสามารถบรรเทาอาการของสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้ที่ได้รับผลกระทบได้

ตัวอย่างของอาการของสภาวะทางจิตเหล่านี้ ได้แก่:

  • ความเครียดทางจิตใจ
  • ความหวาดระแวง
  • โรคกลัวต่างๆ
  • ความวิตกกังวล
  • ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
the_girl_who_wanted_me_to_take_her_picture_and_put_it_on_the_Internetbw.jpg

SCP-122-1 แอนนา ทาลินน์ 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในการบรรเทาเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ SCP-122 อยู่ในห้องเดียวกับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ซึ่งนับถือ1ศาสนาอับบราฮัมมิกดั้งเดิม2 เด็กที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า SCP-122-1 ปัจจุบันคือแอนนา ทาลินน์อายุ 7 ขวบ ซึ่งถูกจัดหามาอยู่ในความดูแลของสถาบันในปี 2560 เมื่ออยู่ในห้องกักกันของ SCP-122 SCP-122-1 ได้รายงานการพบเห็น “เทวดา” ในความฝันของเธอ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า SCP-122-2 (อ้างอิงจากบันทึกการใช้ SCP-122 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCP-122-2)

มีรายงานว่า SCP 122-2 บางครั้งจะปรากฏขึ้นในความฝันของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-1223 ตามรายงาน ตัวมันนั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชิงบวก เช่น ความรู้สึกปลอดภัยและความโล่งใจ4 จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถอนุมานได้ว่า SCP-122-2 มีความเกี่ยวข้องในบางส่วนกับผลกระทบด้านบวกดังกล่าว

ตั้งแต่ที่ได้เริ่มใช้ SCP-122 เพื่อเสริมความช่วยเหลือทางด้านจิตใจในไซต์-135 อัตราการหมุนเวียนของบุคลากรต่อปีลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราการฆ่าตัวตายของบุคลากรต่อปีลดลง 85 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไซต์-135 ได้บันทึกตัวอย่างสถิติสูงสุดของไซต์ทั้งหมดก่อนที่จะมีการใช้งาน SCP-122 วัตถุจึงมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของไซต์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบของ SCP-122 ได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาตั้งแต่ที่ได้เริ่มสร้าง โดยวัสดุที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ก็ได้ถูกเลิกผลิตไปแล้วในปัจจุบัน การเสื่อมสภาพนี้ทำให้ SCP-122 เสี่ยงต่อความผันผวนของความสว่าง โดยมีรายงานว่าการกะพริบและการหรี่แสงเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด สิ่งนี้ทำให้ SCP-122 อยู่ในสถานะที่ไม่มีพลังงาน

เมื่ออยู่ในสถานะที่ไม่มีพลังงาน SCP-122 [ข้อมูลถูกปกปิด]


คำเตือน: ไฟล์ต่อไปนี้เป็นความลับระดับ 4/122


ความพยายามใดๆ การเข้าถึงไฟล์นี้โดยไม่มีระดับการเข้าถึงระดับ 4/122 จะถูกบันทึกไว้และจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยในทันที

บันทึกการใช้ SCP-122 ฉบับถูกเปิดเผย (อัปเดต)

ชื่อ SCP-122-1: แจนน่า มาร์สตัน
อายุ: อายุ 6 ขวบ
วันที่ใช้งาน: 12/2/2017
การเคลี่อนไหวของ SCP-122-2: ”เกิดไฟดับขึ้น เขาได้เธอไปตั้งแต่คืนแรก”
Incident Notes: แจนน่า มาร์สตัน หายตัวไป มีข้อเสนอสำหรับการจัดหาบุลคลที่จะมาเป็น SCP-122-1 ใหม่ สังเกตเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของ SCP-122 ระบบป้องกันความผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้หลังจากนั้นไม่นาน

ชื่อ SCP-122-1: แอนนา ทาลินน์ 
อายุ: อายุ 2 ขวบ
วันที่ใช้งาน: 01/3/2017
การเคลี่อนไหวของ SCP-122-2: ไม่มี
บันทึกเหตุการณ์: ไม่มีการกะพริบหรือหรี่แสง SCP-122-1 หลับอยู่โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ระยะห่างของ SCP-122-2: ตรวจไม่พบ
รูปภาพของการเคลี่อนไหวที่ใกล้ที่สุด:


ชื่อ SCP-122-1: แอนนา ทาลินน์ 
อายุ: อายุ 3 ขวบ
วันที่ใช้งาน: 28/4/2018
การเคลี่อนไหวของ SCP-122-2: “พระเจ้าบอกหนูว่าเขาจะให้เทวดาผู้พิทักษ์กับหนู แล้วเขาก็ส่งมาจริงๆ มีเทวดาแสนสวยที่มีปีกและเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้น กำลังมองมาที่หนู… ข้างประตู! แล้วเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่ทั้งคืนนนเลย!”
บันทึกเหตุการณ์: มีการหรี่แสงหนึ่งครั้ง
ระยะห่างของ SCP-122-2: 6 เมตร
รูปภาพของการเคลี่อนไหวที่ใกล้ที่สุด:


ชื่อ SCP-122-1: แอนนา ทาลินน์
อายุ: อายุ 5 ขวบ
วันที่ใช้งาน: 26/6/2020
การเคลี่อนไหวของ SCP-122-2: “วันนี้หนูเห็นคุณเทวดาอีกครั้ง! เขาอยู่ที่ขอบเตียงของหนู และเขากำลังมองมาที่หนูด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดบนหน้าของเขา ปีกของเขา… (เหยียดแขนออก) ใหญ่ขนาดนี้! หนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกมันใหญ่ขนาดนี้!”
บันทึกเหตุการณ์: หรี่แสงสองครั้ง กะพริบหนึ่งครั้ง
ระยะห่างของ SCP-122-2: 2 เมตร
รูปภาพของการเคลี่อนไหวที่ใกล้ที่สุด:


ชื่อ SCP-122-1: แอนนา ทาลินน์
อายุ: อายุ 7 ขวบ
วันที่ใช้งาน: 15/9/2022
การเคลี่อนไหวของ SCP-122-2: “เขานั่งอยู่ตรงหน้าหนู มองมาที่หนูและเฝ้าดูหนูหลับ เขาดูเหมือนเขาอยากจะกอดหนู และหนูก็อยากที่จะกอดเขาเหมือนกัน!”
บันทึกเหตุการณ์: กะพริบสี่ครั้ง
ระยะห่างของ SCP-122-2: 6 เซนติเมตร
รูปภาพของการเคลี่อนไหวที่ใกล้ที่สุด:


การแจ้งเตือนฉุกเฉิน: ตรวจพบไฟดับทั่วทั้งไซต์ ตรวจสอบสถานะของ SCP-122 โดยเร็ว


ภาพสุดท้ายที่เก็บได้จากห้องกักกัน SCP-122


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License