SCP-122
122.jpg

ตัวอย่างของ SCP-122-1

วัตถุ #: SCP-122

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-122 จะถูกจัดเก็บในห้องกักกันมาตฐานโดยมีเพียงปลั๊กไฟเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น และห้ามถอดปลั๊กวัตถุออกจากเต้ารับเด็ดขาดในขณะเดียวกันห้ามมีห้องพักของเจ้าหน้าที่ในระยะ 500 เมตรจากจุดกักกัน
เป็นอันขาด เต้ารับไฟใดๆที่ไม่ได้ใช้งานนั้นจะต้องถูกดูแลและตรวจสอบอย่างสมั่มเสมอ
ในกรณีที่ SCP-122 ทำงานนั้น เจ้าหน้าที่จำนวน 35 นายที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับวัตถุจะต้องอพยพออกมาภายนอกทันที หากวัตถุมีพฤติกรรมก้าวร้าว มาตรการ-99-เรนมาจะทำงานทันที อันเนื่องมาจากผลกระทบที่แสดงขึ้นของวัตถุนั้นมีผลเป็นวงกว้างพร้อมกับสร้างความเสียหายอย่างหนัก ประกอบกับสามารถทำให้การกักกันของวัตถุอื่นๆล้มเหลวได้ การจัดเก็บ SCP-3060 นั้นจะต้องแยกออกจากสถานที่กักกันของ SCP-122

หากมาตราก-99-แรนมาร์นั้นเริ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะประจำตำแหน่งในบริเวณที่กำหนดไว้ทั้งในและนอกห้องกักกัน เจ้าหน้าที่สองคนจะประจำตำแหน่งเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการกักกันวัตถุ เจ้าหน้าที่สามคนจะได้รับสารเคมีระคายเคืองอันเป็นผลผลิตของ SCP-1837 ซึ่งมีผลให้ SCP-122-1 ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้

หลังจากที่ตัวอย่างของ SCP-122-1 นั้นลดระดับลงจนอยู่ในระดับปลอดภัย เจ้าหน้าที่ห้าคนจะต้องเข้าไปยังห้องกักกันเพื่อเสียบปลั๊กของวัตถุให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหลังจากเข้าไปในห้องกักกันแล้วนั้น จะถือว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่สามารถถูกช่วยเหลือได้อีกต่อไปอันเนื่องมาจากผลกระทบของวัตถุ
เจ้าหน้าที่ที่เหลือคือตัวสำรอง ใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติติหน้าที่ตามที่ระบุไว้

รายละเอียด: SCP-122 คือโคมไฟสำหรับเด็กที่มีการตกแต่งด้วยรูปดาวตก เมื่อวัตถุถูกเสียบปลั๊ก วัตถุจะส่องแสงประมาณ 14-20 ลูเมนส์ ส่วนอื่นนั้นไม่ระบุถึงผู้ผลิตวัตถุ

เมื่อวัตถุถูกถอดปลั๊ก SCP-122 จะส่งผลกระทบในระยะ 500 เมตรจากตัววัตถุ เมื่อมนุษย์ที่อยู่โดยรอบหลังจากที่วัตถุส่งผลกระทบเข้าสู่สภาวะหลับลึก มนุษย์เหล่านั้นจะถูกดึงไปอยู่ในสถานะโคม่า และจะยังคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าวัตถุจะถูกเสียบปลั๊กคืน เมื่อบุคคลเหล่านั้นอยู่ในสถานะโคม่า บริเวณโดยรอบจะพบกับสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์โดยประกอบขึ้นจากความมืดและมีลักษณะโปร่งแสงเล็กน้อยปรากฎขึ้นรอบมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ (ผลกระทบในลักษณะมนุษย์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเรียกว่า SCP-122-1)

ตัวอย่างของ SCP-122-1 นั้นแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งหลังจากปรากฏตัวขึ้นนั้น SCP-122-1 จะเริ่มหามนุษย์ทิ่อยู่โดยรอบที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับผลกระทบของ SCP-122 ให้ได้มากที่สุด โดยการกระทำเหล่านั้นจะส่งผลกระทบกว้างขึ้นเรื่อยๆ วัตถุจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษย์โดยรอบนั้น “หลับ” ให้ได้มากที่สุดโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • ใช้ยานอนหลับโดยตรง
  • ใช้ยาที่มีความใกล้เคียงและตรงกับความเชื่อว่าจะทำให้นอนหลับ
  • ใช้หมอน, ผ้าห่ม, ที่นอนเพื่อให้มนุษย์หลับ
  • ใช้สื่อต่างๆภายในสถาบันเพื่อกระจาย “เพลงกล่อม”

เมื่อวัตถุถูกเสียบปลั๊ก SCP-122 จะส่งผลกระทบต่อลักษณะการนอนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมนุษย์ที่ตื่นจากสภาวะหลับลึกนั้นจะแสดงอาการของการนอนไม่หลับและจะพูดถึงฝันที่ตัวเองว่า “แปลกประหลาด”1–ซึ่งจากการสำรวจนั้นพบว่าฝันดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายทางจิตใจในระดับน้อยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องได้รับการตรวจสภาวะจิตใจทุกสัปดาห์— อ่านเหตุการณที่ 122-1 เพิ่มเติม

SCP-122 ถูกค้นพบที่โรงพยาบาลเด็กลินเนลล์ ณ วันที่ ██/██/███ หลังจากที่ได้รับรายงานว่าตัวอย่างของ SCP-122-1 นั้นส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่แฝงของสถาบัน ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการสืบสวนบริเวณโดยรอบนั้น พบว่าทุกบุคคลในโรงพยาบาลนั้นได้รับผลกระทบทั้งหมด จากเอกสารที่กู้มาได้นั้นพบว่าวัตถุนั้นได้ถูกนำเข้ามาโดยคนไข้รายหนึ่งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ อย่างไรก็ตามไม่พบว่าผุ้ที่นำวัตถุเข้ามานั้นเป็นใคร เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ทำการเก็บกู้วัตถุด้วยเครื่องปั่นไฟพกพาและจัดเก็บในที่สุด
ภาคผนวกที่ 122-B: SCP-122 ถูกเปลี่ยนระดับเป็น Keter หลังจากเหตุการณ์ที่ 122-1 และย้ายไปยังที่จัดเก็บใหม่

เหตุการณ์ที่ 122-1: ณ วันที่ ██/██/███ SCP-122-1 จำนวน 11 ตัวได้ทำลายสถานที่กักกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเสียชีวิตจำนวน █ คนและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ██ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสงบ มาตรการกักกันของวัตถุได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งในระหว่างการประชุมหารือ ได้พบว่าเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของสถาบันจำนวนหนึ่งได้ทำการดัดแปลงล็อกของห้องกักกันวัตถุ เมื่อนำเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาสอบสวน พบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้กระทำการดังกล่าวไปเพราะถูก “ข่มขู่” ซึ่งระบุว่า “คานารี่” บอกว่าจะไม่ให้พวกเขาหลับอย่างสงบสุขหากไม่ปลดปล่อย SCP-122 เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้รับการลบความทรงจำระดับ A และการกักกันวัตถุได้รับการพิจาราณาใหม่อีกครั้งพร้อมกับยกระดับความอันตรายของวัตถุ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License