SCP-1208

วัตถุ #: SCP-1208

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บ: SCP-1208 นั้นจะต้องถูกเก็บไว้ในที่เก็บของที่ปิดมิดชิดและนำไปไว้ในไซต์-19 นักวิจัยผู้ใดต้องการทำการทดลองกับ SCP-1208 โดยใช้มนุษย์หรือสัตว์ จะต้องนำรายละเอียดการทดลองทั้งหมดส่งให้หัวหน้านักวิจัยเพื่อทำการอนุมัติการทดลอง

รายละเอียด: SCP-1208 คือเครื่องทำวาฟเฟิลของเบลเยี่ยม ภายนอกนั้นเหมือนกับเครื่องทำวาฟเฟิลที่ถูกทำขึ้นโดยบริษัท โคแนร์ จำกัด ในปี 2003 ยกเว้นแต่ว่าหัวปลั๊กสายไฟนั้นถูกเปลี่ยนเป็น NEMA 14-30 แทนที่จะเป็น NEMA 5-20 ซึ่งเป็นรุ่นปกติที่ควรจะเป็น เมื่อเสียบปลั๊กที่รองรับความดันไฟ 240 โวลต์ พื้นผิวที่สำหรับทำวาฟเฟิลนั้นจะเริ่มร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอุณหภูมิที่ 215 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงที่อยู่หน้าเครื่องจะแสดงเป็นสีเขียว ณ ขณะนี้ เครื่องนั้นจะพร้อมใช้งานและสามารถทำวาฟเฟิลที่ไม่มีความผิดปกติใดๆได้

ความผิดปกติจะเริ่มแสดงขึ้นต่อเมื่อนำสารที่เป็นของแข็งที่ไม่ใช้แป้งทำขนมหรือแป้งนวดในขณะที่วัตถุมีอุณหภูมิพร้อมใช้งานวางลงบนบริเวณพิ้นผิวสำหรับทำวาฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นวัตถุของแข็งใดๆก็ตาม วัตถุจะเริ่มทำวาฟเฟิลทันทีไม่ว่าวัสดุที่ใส่ลงไปจะเป็นอะไรก็ตาม (ประมาณ 1400 CC ถ้าหากใส่เกิน สารนั้นๆจะไหลออกนอกขอบของวัตถุ) ในขณะเดียวกันไฟแสดงหน้าเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาที (ปัจจุบันได้ลองทดสอบโดยใช้แรง 106 นิวตันแต่ทว่าไม่สามารถเปิดฝาได้) และจะเริ่มปล่อยไอน้ำจำนวนมากออกมารอบๆตัวมัน

เมื่อผ่านไป 3 นาที ไฟแสดงจะดับลงและฝากเครื่องจะสามารถเปิดได้ด้วยแรงมนุษย์ แผ่นทำวาฟเฟิลนั้นจะเย็นลงไปอยู่ ณ อุณหภูมิประมาณ 15 องศา และสิ่งที่คล้ายกับ ”วาฟเฟิล” ที่ทำด้วยวัสดุที่ใส่ลงไปจะออกมา วิธีที่วัตถุเปลี่ยนสภาพทั้งหมดนั้นถูกทำด้วยหลักการทอโปโลยี (หลักการเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุโดยอยู่ภายใต้การ ยืด หด บีบ โดยไม่มีการฉีกหรือเจาะหรือเชื่อมต่อติดใหม่) ทั้งหมด สสารทั้งหมดนั้นยังคงอยู่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ทว่าถูกเปลี่ยนรูปทรงแทน หากเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่น พืชหรือสัตว์นั้นเมื่อถูกทำให้เป็น “วาฟเฟิล” หลังจากออกมาจาก SCP-1208 แล้ว จะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกประมาณหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 60 นาที สสารชีวภาพนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตและเปลี่ยนเป็นเพียงก้อนเนื้ออันเนื่องมาจากไม่มีการไหลเวียนของของเหลว หากสัตว์นั้นมีมวลปริมาณเท่ากับจำนวนที่วัตถุรับได้นั้น จะอยู่ได้นานกว่าปกติเล็กน้อย แต่ทว่าระบบการกินอาหารและระบบหายใจนั้นถูกเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมจึงทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่เกิน 1-3 วัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License