SCP-1196
QgW5d.jpg

ตัวอย่างของ SCP-1196-1 ที่กำลังพยายามใช้จอบเพื่ออำพรางศพ.

วัตถุ # SCP-1124

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ:อาคารที่ SCP-1196 อยู่ภายใน (อดีตคือ คลีนิก ███████ █████████ ) ให้บริษัทบังหน้าของสถาบันซื้อมาไว้ครอบครอง ส่วนประตูทางเข้าของ SCP-1196 นั้นให้เปลี่ยนเป็นประตูเหล็กอย่างแน่นหนาพร้อมกับกุญแจล็อค 3 ชั้น รหัสสำหรับเปิดประตูนั้นอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับ 3 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ หากพื้นที่ๆเกิดความผิดปกติของ SCP-1196 เปลี่ยนไป ให้แจ้งผู้อำนวยการไซต์ทันทีโดย

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามนำเก้าอี้เข้าไปใน SCP-1196 โดยเด็ดขาด เว้นเสียแต่สำหรับการทดลอง

รายละเอียด: SCP-1196 คือพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารที่อดีตเคยเป็น คลีนิก ███████ █████████ ในเมือง███████ รัฐ █████████ ผนังและเพดานภายในห้องใต้ดินนั้นทำมาจากคอนกรีต และเสารับน้ำหนักจำนวนหลายต้น ชั้นใต้ดินนั้นดูเหมือนว่าจะสร้างไม่เสร็จและเพดานมีหลอดไฟฟูออเรสเซนต์จำนวนหลายดวง แต่มีเพียง 3 ตัวเท่านั้นที่ใช้งานได้

SCP-1196 จะแสดงความผิดปกติเมื่อเก้าอี้1 สัมผัสกับพื้นของ SCP-1196 เก้าอี้จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น SCP-1196-1 ทันที

รหัส SCP-1196-1 นั้นถูกกำหนดให้แก่เก้าอี้ที่สัมผัสกับพื้นของ SCP-1196 ตัวอย่างของ SCP-1196-1 นั้นจะเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดและเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างอิสระ เริ่มเดินไปรอบๆบนพื้น หากเป็นเก้าอี้พับ วัตถุจะพับและเปิดขาของวัตถุอย่างถี่ๆ หากนำเก้าอี้เหล่านั้นออกจาก SCP-1196 วัตถุจะศูนย์เสียความผิดปกติทันที

ตัวอย่างของ SCP-1196-1 นั้นสามารถพูดในภาษาอังกฤษได้โดยวิธีที่ไม่รู้จัก ซึ่งวิธีการพูดนั้นจะ สั้น,ห้วนและพูดในโทนเสียงที่สูงและ ”แหลม” ตัวอย่างของ SCP-1196-1 นั้นจะเริ่มส่งเสียงเมื่อมีมนุษย์เข้าไปใน SCP-1196-1 โดยไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะอยู่ห่างจากวัตถุเท่าใด เสียงพูดนั้นมักจะสั่งให้ผู้ทดลอง “ดูแลกระดูกสันหลัง” ของผู้ทดลองนั้นๆที่เข้าไปใน SCP-1196 อย่างไรก็ตามสิ่งที่วัตถุสั่งนั้นไม่ได้ตรงตามสุขภาพของกระดูกสันหลังของผู้ทดลอง วัตถุนั้นจะพูดประโยคซ้ำๆเดิมๆไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ถ้าหากผู้ทดลองอยู่ใน SCP-1196 นานมากกว่า 30 นาที SCP-1196-1 จะเริ่มเข้ามาหาผู้ทดลองโดย SCP-1196-1 จะเริ่มเคลื่อนที่ตามผู้ทดลองและเริ่มให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของผู้ทดลองอย่างชัดเจนมากขึ้น ถ้าหากผู้ทดลองมีมากกว่า 1 คน SCP-1196-1 จะสุ่มการเข้าหาผู้ทดลองแต่ละคน หากผู้ทดลองออกจาก SCP-1196 ความผิดปกตินี้จะหายไป แต่ถ้าหากผู้ทดลองอยู่ใน SCP-1196 นานมากขึ้น SCP-1196 จะเริ่มพูดมากขึ้น , ใช้เสียงดังและทุ้มมากขึ้นตามเวลาที่ผู้ทดลองอยู่

ถ้าหากผู้ทดลองยังคงอยู่ใน SCP-1196 นานมากขึ้นเป็นเวลา 60 นาที SCP-1196-1 จะเริ่มพูดถึงสุขภาพกระดูกสันหลังของผู้ทดลองด้วยภาษาที่หยาบคาย,น้ำเสียงไม่น่าฟัง โดยจะติผู้ทดลองว่าอยู่ใน “ท่าการยืนที่แย่มาก” ด้วยน้ำเสียงข่มขู่จำนวนหลายครั้งซ้ำไปซ้ำมา ถ้าหากผู้ทดลองอยู่ใน SCP-1196 เป็นเวลา 80 นาที SCP-1196-1 จะเริ่มโจมตีผู้ทดลองด้วยการ “ชน”,”ขัดขา”,”กระแทก”,”แทงผู้ทดลอง” (ด้วยขาเก้าอี้) ซึ่งหากจำนวนของ SCP-1196-1 มาก ตัวอย่างที่เหลือจะเข้ามาทำร้ายผู้ทดลองเช่นกันซึ่ง SCP-1196-1 นั้นจะไม่หยุดโจมตีจนกว่าผู้ทดลองจะออกจาก SCP-1196 หรือ “ตาย” อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า SCP-1196-1 นั้นไม่ใช่สัตว์ที่มีสำนึกคิดแบบมนุษย์ วัตถุนั้นมักจะแสดง “ความสำนึกผิด” ต่อการกระทำของวัตถุ ซึ่งจะพูดด้วยประโยค “ขอโทษ” หลายต่อหลายครั้ง ซึ่ง SCP-1196-1 นั้นมักจะพยายามฝังหรือย้ายศพของผู้ทดลองที่ถูก SCP-1196-1 ทำร้ายจนเสียชีวิต ในหลายๆครั้ง วัตถุได้พยายามใช้จอบหรือไม้กวาดเพื่ออำพรางศพ แต่ก็ให้ผลได้ไม่มากนัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License