SCP-1192

วัตถุ # SCP-1192

ระดับ: Euclid

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-1192 จะถูกกักกันไว้ ณ ส่วนกักกันสัตว์ปีกและให้อาหารด้วยผลไม้หรืออาหารที่โปรตีนและวิตามินเป็นส่วนเสริม เนื่องจาก SCP-1192 เลี่ยงไม่กินอาหารที่มาจากแมลงหรือเมล็ดพืชตามที่นกทั่วไปกิน และภายในห้องกักกัน SCP-1192 จะได้รับดินสอและกระดาษเพื่อสื่อสารกับบุคคลากรในสถาบัน

หาก SCP-1192 แสดงอาการไม่พอใจ/ก้าวร้าว ให้ใส่สารระงับประสาทระดับอ่อนๆลงในอาหารประจำวัน โดยจำนวนของสารนั้นจะถูกควบคุมโดย “หลักการดูแลสัตว์” อย่างเข้มงวด

รายละเอียด: SCP-1192 คือนกกระตั้วที่โตไม่เต็มที่ สายพันธุ์ Gang-Gang (ชื่อวิทยาศาสตร์: Callocephalon fimbriatum) ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ SCP-1192 มีขนาดลำตัวยาว 33.5 เซนติเมตร

SCP-1192 สามารถเข้าใจภาษาและมีความรู้สึกนึกคิด วัตถุได้แสดงความรู้และความสามารถที่มีในเด็กมนุษย์ทั่วไปอายุประมาณหก (6) ถึงแปด (8) ปี SCP-1192 นั้นไม่มีพฤติกรรมที่เหมือนกับนกทั่วไปเนื่องจากวัตถุนั้นไม่เต็มใจ (หรือคาดว่าไม่สามารถ) จิกขนตนเองและบินไม่ได้ถึงแม้ว่าวัตถุจะสามารถบินได้ตามปกติก็ตาม เมื่อตรวจร่างของ SCP-1192 อย่างถี่ถ้วน พบแผลขนาดเล็กบริเวณหลังหัวแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ กับอวัยวะภายใน

SCP-1192 ถูกค้นพบและถูกกักกัน ณ วันที่ ██/██/██ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ █████ █████ ที่แฝงตัวกับกรมตำรวจนีวาร์คใน นิว เจอร์ซีย์ พบกับ SCP-1192 ที่เดินตามเจ้าหน้าที่ █████ และพยายามเรียกความสนใจ คาดว่า SCP-1192 เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ █████ นั้นเป็นตำรวจ เจ้าหน้าที่ █████ เริ่มสงสัยถึงความผิดปกติเนื่องจาก SCP-1192 นั้นไม่ใช่นกกระตั้วสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปและพฤติกรรมที่ผิดแปลกนกทั่วไปและได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าตรวจสอบ หลังจากนั้น SCP-1192 ถูกกักกันโดยเจ้าหน้าที่สถาบันและนำไปไว้ที่ไซต์-██ เพื่อตรวจสอบต่อไป

ภาคผนวกที่ 1192-01 : การทดลองที่ 1192-01

หลังจากการกักกันวัตถุไม่นาน สถาบันได้เริ่มการทดลองกับ SCP-1192 โดยนำวัตถุจำนวนหลายชิ้นให้กับ SCP-1192 เพื่อให้วัตถุแสดงความสามารถในการใช้วัตถุชิ้นต่างๆ เมื่อนำ SCP-1192 เข้าในห้องทดลอง SCP-1192 ได้เริ่มเดินไปและใช้จะงอยเริ่มจับดินสอและเริ่มเขียนลงบนกระดาษอย่างหยาบๆเป็นประโยคต่างๆ ดร.██████ เริ่มสื่อสารกับ SCP-1192

SCP-1192 : (เขียน : “ผม อยู ที่ ไหน” )

ดร.███████ :สวัสดี ชั้นดร.███████ ชั้นมาที่นี่เพื่อคุยกับเธอ เธอชื่ออะไรหรอ?)

SCP-1192 : (เขียน : “ทิมมี่” , และเขียนต่อว่า “ผม อยู ไหน”)

ดร.███████ : เธออยู่ในโรงพยาบาลนะ ทิมมี่ เธอรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ?

SCP-1192 : (เขียน : “ไม่” ,จากนั้นเขียน “ผม อยาก กับ บ้าน)

ดร.███████ : เธอรู้มั้ยเธออยู่ที่ไหน? บอกที่อยู่ได้มั้ย?

หลังจากพูดคุยกับ SCP-1192 หลายนาที SCP-1192 เริ่มเขียนที่อยู่ลงโดยที่อยู่นั้นตรงกับบ้านของครอบครัวหนึ่งใน ████████ รัฐมอนแทนน่า เจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวและเข้าตรวจสอบบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นของ ครอบครัว ██████ โดยครอบครัวนี้ประกอบไปด้วย พ่อ,แม่และลูกชายที่ชื่อ “ทีโมที ██████” อายุ 7 ขวบ เจ้าหน้าที่ไม่พบความผิดปกติใดๆเมื่อสังเกตการณ์บ้านหลังดังกล่าวในระยะเวลาหนึ่ง

ภาคผนวกที่ 1192-02: บันทึกจากนักวิจัย

SCP-1192 นั้นไม่แสดงความสนใจในวีดีโอเกมและของเล่นอื่นๆที่สถาบันได้มอบให้ แต่ SCP-1192 มักจะใช้ดินสอและกระดาษที่ทางเราจัดให้ ซึ่งกระดาษที่เราพบในห้องกักกันนั้นแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น

  • กระดาษหลายแผ่นที่เขียนคำที่อ่านไม่ได้ คาดว่า SCP-1192 ใช้เพื่อฝึกเขียน
  • กระดาษหลายแผ่นที่วัตถุวาดรูปอย่างหยาบๆลง เช่นรูปรถแข่ง,เครื่องบิน,สัตว์ในเทพนิยายและสัตว์ประหลาดต่างๆ
  • กระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนคำว่า “ทำ มัย ผม เป็น นก” และคำที่อ่านไม่ได้อีกหลายคำ
  • รูปวาดที่เป็นรูปของเด็กผู้ชายจูงมือผู้ใหญ่สองคนโดยรูปเด็กผู้ชายนั้นถูกขีดฆ่าและกระดาษใบนั้นถูกฉีกออก ด้านหลังเขียนว่า “ผม จะ หา แม่”
  • กระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนคำว่า “แม่” 126 คำ และคำว่า “บ้าน” 76 คำ

ดร. ████████
ผู้สังเกตการณ์อาวุโส

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License