SCP-1184

วัตถุ #: SCP-1184

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1184 จะต้องถูกกักเก็บไว้ภายในตู้ล็อกเกอร์นิรภัยภายในไซต์ ██. การเข้าถึง SCP-1184 จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตระดับที่ 4 หรือ 5 และส่งรายละเอียดแผนทดลองมาอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในขณะที่มีการใช้งาน SCP-1184, จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 คนพร้อมอาวุธ , หมวกกันเสียงซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะ ,เครื่องส่งเสียงภายนอกและ อปกรณ์บันทึก เพื่อให้สามารถได้ยินเสียงของ SCP-1184 ได้โดยไม่มีผลกระทบจาก SCP-1184 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการเฝ้ามองการทดสอบเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่ระบุไว้ตามแผน หากผิดจากแผนที่ระบุไว้ให้ทำการกักกันผู้ทดลองหรือกำจัดทันที

รายละเอียด: SCP-1184 คือแหวนแต่งงานสีทองที่สลักคำว่า “Veritas” (“ความจริง” ในภาษาละติน) ที่ด้านในของแหวน. SCP-1184 มีค่าความหนาแน่นผิดปกติที่ 21.2 กรัม / ลบ.ซม. ซึ่งสูงกว่าความหนาแน่นของสสารใดๆบนโลก และพื้นผิวสีทองนั้นเชื่อว่าเป็นเพียงพื้นผิวที่เคลือบวัสดุอื่นอยู่ ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่ไม่เคยพบบนโลก ปัจจุบันอนุญาตให้ทำการทดลองกับวัตถุที่ไม่เป็นการทำความเสียหายกับวัตถุเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าวัสดุดังกล่าวคืออะไร
ในขณะที่สวมใส่ SCP-1184 อยู่นั้น, ทุกสิ่งที่ผู้สวมใส่ (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้พูด”) ได้กล่าวนั้นจะถูกยอมรับว่าเป็นความจริงแท้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากบุคคลที่ได้ยินและเข้าใจคำพูดนั้นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ฟัง”). คำกล่าวง่ายๆนั้นจะถูกยอมรับโดยที่ไม่มีอาการประหลาดใจแม้เพียงเล็กน้อย จากการที่นักวิจัยได้ทดลองกับบุคลากรคลาส-D ด้วยการพูดว่าพวกเขาจะได้รับการลดโทษในสิ้นเดือน. ประโยคที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง เช่น “ฉันรู้นะ ว่านี่มันดูเหมือนกับปากกาลูกลื่นธรรมดา แต่ความจริงแล้ว มันคือ เรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ U.S.S Enterprise ล่ะ!” จะทำให้เกิดการขัดแย้งของความเข้าใจของผู้ฟัง ซึ่งสิ่งที่ผู้ฟังจะตอบรับนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น. ผู้ฟังได้ถูกสังเกตการณ์ว่าจะมีปฏิกิริยากับคำกล่าวที่ “ไม่มีทางเป็นไปได้” ในหลายๆด้าน เช่น :

1) เชื่อและยอมรับในคำกล่าวนั้นอย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อโต้แย้งกับความเป็นไปไม่ได้ของคำกล่าวนั้น. ผู้ฟังบอกว่าปากกาด้ามนั้นเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและแสดงอาการเหมือนกับพบเจอเรือบรรทุกเครื่องบินจริงๆ โดยไม่มีการค้นหาตวามจริงใดๆ. นี่เป็นปฏิกิริยาที่พบได้มากที่สุด และผู้ถูกทดสอบไม่เคยที่จะรู้สึกว่ามีสิ่งใดผิดปกติ ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อจะเป็นไปไม่ได้ก็ตาม

2) คิดค้น (บางทีค่อนข้างซับซ้อน) ทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงความเป็นไปไม่ได้ของความเชื่อของพวกเขา. ผู้ฟังที่แสดงปฏิกิริยานี้อาจสร้างเรื่องที่ประหลาดซึ่งรวมไปถึง ลำแสงย่อส่วน และ เครื่องปลอมตัว เพื่ออธิบายว่าเรือนั้นกลายเป็นปากกาได้อย่างไร

3) ผู้ฟังอาจจะไม่สามารถสรุปสิ่งที่ได้ยินได้และระบุว่าเกิดจากผู้ฟัง ผู้ฟังที่มีปฏิกิริยานี้จะแสดงอาการสับสนและระบุว่าพวกเขากำลังพบกับภาพหลอนหรือเชื่อว่าพวกเขากำลังป่วยจากปัญหาทางจิต ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาพนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังมาของผุ้ฟัง ในบางครั้งอาจทำให้เกิดภาวะเครียดอย่างรุนแรงและความวิตกกังวลในการที่พวกเขานั้นไม่สามารถแยก “ความจริง” ออกจากสิ่งที่ที่เป็นความจริง และมักจะทำให้ผู้นั้นเกิดอาการทางจิตถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีสภาพจิตที่ปกติก็ตาม

ไม่มีบันทึกใดๆที่ผู้ฟังตระหนักว่าความเชื่อของผู้ทดลองนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือเป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากความเชื่อที่พถูกปลูกฝังก่อนจะได้รับผลกระทบและไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อที่ถูกปลูกฝังด้วย SCP-1184 ถึงแม้ว่าจะอธิบายว่าสิ่งที่โดนปลูกฝังนั้นเป็นความผิดปกติของ SCP-1184 ก็ตามและแม้แต่ SCP-1184 ก็ไม่สามารถแก้ไขความเชื่อก่อนหน้าที่ถูกปลูกฝังได้ ผู้ฟังนั้นไม่สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อนั้นผิดไปจากเดิม แม้พวกเขาจะมีความขัดแย้งโดยตรงก็ตามและจากความขัดแย้งนั้นมีกจะทำให้เกิดอาการทางจิตที่ผู้นั้นจะไม่สามารถแยกความเป็นจริงออกจากสิ่งที่ ผู้ที่สวม SCP-1184 พูดได้
แม้ว่าจะถูกทำให้เชื่อในคำกล่าวที่มาจากผลกระทบของ SCP-1184, ผู้ฟังามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของคำกล่าวนั้นๆได้. เช่น บอกกับผู้ฟังว่า “ประตูนี่ปิดแล้วนะ” จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าประตูนั้นถูกปิดอยู่ มิใช่ว่าประตูถูกปิดและไม่สามารถเปิดได้อีกเลย แต่ถ้าหากว่าประตูนั้นเปิดอยู่ ผู้ทดลองอาจจะเดินไปปิดประตูดังกล่าว จากนั้นเดินผ่านประตูนั้นไปโดยปกติและแสดงปฏิกิริยาเหมือนกับประตูธรรมดาหลังจากนั้น
SCP-1184 จะมีผลก็ต่อเมื่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจภาษาที่กำลังพูดอยู่และผู้ฟังได้ยินเสียงพูดโดยตรงจากปากของผู้พูดเท่านั้น โดยเฉพาะเงื่อนไขต่อไปนี้จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบของ SCP-1184 :

  • ผู้พูดกล่าวภาษาต่างประเทศที่ไม่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจ
  • ผู้พูดสื่อสารกับผู้ฟังที่หูหนวกด้วยภาษาใบ้
  • ผู้ฟังที่หูหนวกอ่านริมฝีปากของผู้พูด
  • ได้ยินเสียงผู้พูดโดยทางอ้อมผ่านอุปกรณ์ส่งเสียงใดๆก็ตาม แม้ว่าจะเป็นตามเวลาจริง หรือ เสียงบันทึก

ความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากผลของ SCP-1184 นั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากผลกระทบนั้นจะกระทบกับผู้พูดด้วยซึ่งถูกทำให้เชื่อว่าคำกล่าวของตนนั้นเป็นความจริงด้วยเช่นกัน. ซึ่งมีผลแม้ว่าตัวผู้พูดจะไม่ได้ยินคำกล่าวของตนก็ตาม หรือ แม้กระทั่งผู้พูดที่มีอาการหูหนวกโดยสิ้นเชิง (ไม่เหมือนกับผู้ฟังที่หูหนวกซึ่งไม่ได้รับผล) และถูกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจาก SCP-1184
แม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบวิธีการใช้งาน SCP-1184 โดยที่ผู้พูดนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ก็ สถาบันได้ใช้รูปแบบการทดสอบทางอ้อมต่อไปนี้:

ขั้นตอนการทดสอบ 1184-Sigma
1) กักกันผู้ทดลองภายในห้องกักเก็บ SCP-1184
2) ผู้วิจัยเข้าห้องทดลองพร้อมกับ SCP-1184 โดยไม่สวมใส่วัตถุ
3) ผู้วิจัยสวมใส่ SCP-1184 และ กล่าวคำกล่าวนี้ซ้ำๆทุกคำ
“มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะไม่ทำหรือกล่าวสิ่งใดจนกว่าผมจะบอกให้คุณทำ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณห้ามแตะต้องแหวนที่ผมกำลังสวมใส่อยู่จนกว่าผมจะบอกให้คุณทำ”
4) ผู้วิจัยถอด SCP-1184 ออก และวางวัตถุไว้บนโต๊ะภายให้ห้อง, จากนั้นออกไปจากห้องทดลอง
5) ผู้วิจัยเปิดข้อความซึ่งเป็นเสียงของเขาเองซึ่งแนะนำให้หนึ่งในผู้ทดลองสวมใส่วัตถุ
6) ข้อความที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้าจะแนะนำให้ผู้สวมแหวนให้กล่าวตามคำพูดของเขาทุกคำ, และกล่าวอย่างช้าและชัดเจน ให้กับผู้ทดลอง
7) ข้อความที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าแนะนำให้ผู้สวมแหวนถอดแหวนออกและวางวัตถุลงบนโต๊ะจากนั้นถอยห่างออกจากวัตถุ
8) ผู้วิจัยเข้าไปในห้องและนำ SCP-1184 ออกมา
9) นักวิจัยออกจากห้องทดลองและใช้ระบบอินเตอร์คอมเพื่อแจ้งให้ผู้ทดลองทราบว่าพวกเขาสามารถพูดและทำสิ่งต่างๆได้ ตามปกติ

เมื่อมีการใช้งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ผู้ทดลองทุกรายจะได้รับผลกระทบเดียวกัน คือ ถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อที่ต้องการให้พวกเขาเชื่อโดยไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรของสถาบัน การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากความผิดพลาดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือทำให้การกักกันล้มเหลวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง :

  • คำว่า “โดยสมัครใจ” นั้นจะถูกเพิ่มเข้ามาในข้อกำหนดของการทดลองทันทีในกรณีที่ผู้ทดลองเข้าใจคำว่า การ”ไม่ทำหรือกล่าวสิ่งใดทั้งนั้น” นั้นคือการห้ามหายใจ
  • การบันทึกเสียงล่วงหน้านั้นจะต้องทำหลายครั้งเพื่อป้องกันมิให้ผู้ทดลองกล่าวคำพูด “ผิด” ไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งในกรณีนี้เป็นความผิดเล็กน้อยแต่อาจจะสามารถทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้และ [ข้อมูลถูกลบ]
  • คำพูดเริ่มต้นจะต้องกล่าวโดยนักวิจัย “โดยตรง” เพื่อให้ SCP-1184 แสดงผลอย่างสมบูรณ์, ดังนั้น การพูดประโยคเริ่มต้นนั้นจะต้องกล่าวให้สั้นลงเพื่อลดโอกาสผิดพลาด
  • ผู้ถูกทดลองซึ่งสวมใส่ SCP-1184 อยู่นั้นยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในระหว่างการทดลองเพราะการเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดในการกล่าวคำพดที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านั้นจะอาจจะส่งผลให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดได้ ฉะนั้นห้องทดลองของ SCP-1184 มีการติดตั้งประตูป้องกันอากาศรั่ว, ระบบระบายอากาศซึ่งแยกออกต่างหาก และถังบรรจุแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์สำหรับรองรับเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดขึ้น
  • ในเหตุการณ์-1184-7, ดร. ██████, หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ SCP-1184 จงใจกระทำการนอกแผนทดสอบของเขาซึ่งทำให้บุคลากรคลาส -D [ข้อมูลถูกลบ] และใช้ผลกระทบของ SCP-1184 กับทุกคนที่เขาพบตลอดทางเพื่อช่วยเขาในการหลบหนีออกจาก ในขณะที่เขากำลังหลบหนี ดร. ██████ ได้ให้คำสั่งไปทั้งหมด 47 ประโยค ขณะที่สวมใส่ SCP-1184 และคำสั่งที่ไม่สามารถถอดความได้จากบันทึกการรักษาความปลอดภัยอีกอย่างน้อย ██ ประโยค จากการที่ดร. ██████ นั้นคุ้นเคยกับขั้นตอนการทดลอง SCP-1184 เป็นอย่างดี ทำให้ทุกครั้งเขานั้นสามารถใช้ความสามารถของ SCP-1184 และเป้องกันไม่ให้เขาอยู่ภายใต้ผลกระทบของ SCP-1184, แต่ไม่นานก่อนออกจากสถานที่กักกัน จากความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทส่งผลให้เขาหลงเชื่อว่าตัวเองเป็น [ข้อมูลถูกลบ] ,ดร. ██████ นั้นได้ถูกจับกุมและกำจัดทันที. คำสั่งสุดท้ายของเขานั้นไม่สามารถฟังออกได้ในบันทึกการรักษาความปลอดภัย แต่ข้อสันนิษฐานหลักนั้นคือ เขากล่าวบางอย่างซึ่งมีผลกับ [ข้อมูลถูกลบ] เมื่อตระหนักได้ว่าสถานที่กักกันได้ปิดตายอย่างสมบูรณ์ทำให้ไม่มีทางช่วยเหลือตัวเขาเองได้

หลังจากการตรวจสอบด้านสภาวะจิตใจและบันทึกการรักษาความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง, บุคคลากรหลายรายซึ่งได้รับผลกระทบของ SCP-1184 สามารถกลับเข้าประจำการได้ตามปกติ. บุคลากรคลาส -D นั้นถูก [ข้อมูลถูกปกปิด].

ประวัติการค้นพบ: SCP-1184 ถูกพบที่โรงพยาบาลจิตเวชใน ████████████, ██ หลังจากเหตุการณ์ผิดปกติที่ถูกค้นพบโดยสถาบัน. ทีมของสถาบันได้พบ SCP-1184 ถูกสวมใส่โดยผู้ป่วยซึ่งรู้จักในนาม ราชาแห่ง ██████ กำลังรออยู่พร้อมกับแพทย์,พยาบาลและผู้ป่วยอื่นๆ ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของผู้ป่วยนั้นไม่เป็นที่ทราบ, เนื่องจากป้ายชื่อ, เลขที่ห้อง, และบันทึกทางการแพทย์ทั้งหมดนั้นมักระบุว่าเขาคือ ราชาแห่ง ██████. แพทย์, พยาบาล และผู้ป่วยอื่นๆทั้งหมดภายในโรงพยาบาลนั้น ได้รับผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเขา, และทีมของสถาบันซึ่งถูกส่งไปตรวจสอบเหตุการณ์นั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของ “ราชา” อย่างรวดเร็ว. ทีมสนับสนุนพร้อมกับหมวกป้องกันเสียงนั้นประสบความสำเร็จในการจัดการกับ “ราชา” และสามารถระบุได้ว่าแหวนทองที่เขาสวมใส่นั้นเป็นที่มาของพลังประหลาดของเขา. การสืบสวนความเกี่ยวข้องระหว่าง”ราชา” กับ SCP-1184 นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องการการใช้งาน SCP-1184 อย่างต่อเนื่องโดยขาดความระมัดระวังทำให้เขาหลอกลวงตัวเองเกี่ยวกับประวัติ, สถานที่, และตัวตนของเขา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License