SCP-1183
buffalo-skulls.png

SCP-1183 ในภายหลังที่แสดงให้เห็นถึงกระโหลกของกระทิงเมื่อ ██/██/18██

วัตถุ# SCP-1183

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: น่านฟ้ารัศมี 25 กิโลเมตร โดยรอบ SCP-1183 นั้นจะถูกกำหนดเป็นเขตห้ามบิน เครื่องบินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเรือที่เข้าไปในเขตจะได้รับคำเตือนว่ากำลังรุกล้ำเขตทหารและให้เปลี่ยนทิศทาง เครื่องบินหรือเรือที่ไม่สนใจฟังคำเตือนนี้จะถูกโจมตีและกักตัวไว้

ห้ามมิให้เข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของ SCP-1183 เองในช่วงเวลาสองชั่วโมงของเวลาที่คาดว่าจะปรากฏตัว ให้ผู้สังเกตการรายงานการปรากฏตัวใหม่ทุกครั้ง หากสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยอย่างชัดเจน ก็ให้บุคลากรอพยพไปที่ทะเลจนกว่าจะถึงการปรากฏตัวครั้งต่อไป ห้ามมิให้บุคลากรบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เกิดจาก SCP-1183

รายละเอียด: SCP-1183 เป็นเกาะโดดเดี่ยวในทะเลแปซิฟิกใต้ ยาว 18 กม. และกว้าง 8 กม. ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง ██°██.█′S ███°██.█′W ทุก 126 ชั่วโมงกับ 14 นาที ก็จะมีกองของวัตถุปรากฏบน SCP-1183 ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 85% ของพื้นผิว วัตถุนั้นจะปรากฏอย่างเงียบและฉับพลัน และวัตถุที่เหลือจากการปรากฏตัวก่อนหน้านั้นก็จะหายไปพร้อมๆกัน พื้นที่ที่ SCP-1183 ถูกปกคลุมนั้นเปลี่ยนไปในการปรากฏตัวแต่ละครั้ง โดยจุดที่ไม่ถูกปกคลุมใหม่ๆก็จะมีพืชชั้นต่ำซึ่งตรงกับระบบนิเวศน์แถบนั้นขึ้นอยู่

พวกวัตถุที่ปรากฏในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นของแบบเดียวกันเสมอ ความหลากหลายของกลุ่มนั้นจะแตกต่างกันไป เช่น ใน วันที่ ██/██/████ ซึ่งปรากฏเป็นกองคอมพิวเตอร์วางตักทุกรุ่นทุกยี่ห้อ กับที่ตามมาในภายหลัง เมื่อวันที่ ██/██/████ ซึ่งเป็นแอปเปิลแม็คบุคโปร แต่ไม่มีกรณีใดที่กลุ่มของมันแคบมากจนไม่อาจระบุได้เลย สำหรับกลุ่มเล็กๆที่มีตัวอย่างจำเพาะที่รู้จักกันดีอยู่ไม่กี่ชิ้นนั้น สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็จะมีตัวอย่างของวัตถุในกลุ่มนั้นที่รู้จักกันทุกชิ้นอยู่เสมอ ส่วนวัตถุที่มีจำนวนมากกว่านั้นไม่อาจระบุจำนวนแน่ชัดได้ แต่จากการประมาณจำนวนของ SCP-1183 ก็มักเข้ากับจำนวนโดยประมาณของวัตถุที่เคยมีอยู่

จากการปรากฏตัวของ████ ครั้งที่สถาบันบันทึกไว้จนถึงตอนนี้ 76% เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และ 16% เป็นชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่ปรากฏเพราะ SCP-1183 จะเป็นปกติตลอดเวลาที่มันปรากฏอยู่ และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นจะอยู่ในสภาพดูเหมือนใหม่และพร้อมใช้งาน แม้แต่ในกรณีที่วัตถุรู้กันว่าถูกทำลายไปแล้วหรือยานอวกาศที่ถูกส่งออกไปนอกระบบสุริยะ ยังไม่เคยพบกรณีที่สิ่งมีชีวิตปรากฏตัว

การสังเกตการณ์ที่คัดมาแล้ว:

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ คัมภีร์ไบเบิล
หมายเหตุ เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกันของแต่ละเล่ม จึงประมาณว่ามีไบเบิลอยู่ทั้งแต่ 3 พันล้านถึง 6 พันล้านเล่ม ได้ทำการค้นหาเล่มเก่าๆที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากจำนวนที่มีอยู่มากมายจึงไม่สามารถตรวจค้นให้ทั่วได้ เล่มที่เก่าที่สุดที่พบนั้นเป็นฉบับปี 1607

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ น้ำอัดลมกระป๋องยี่ห้อโคคาโคลา
หมายเหตุ ประมาณการว่ามีโคคาโคลาอยู่ 1 พันล้านกระป๋อง เป็นกองทรงกรวยซึ่งจุดที่สูงสุดนั้นสูงประมาณ 60 เมตร หนูทดลองที่ให้ดื่มแต่น้ำอัดลมนี้ไม่มีอาการเจ็บป่วยจนถึงการปรากฏตัวครั้งต่อมา ซึ่งพวกมันตายอย่างรวดเร็ว จากผลลัพธ์นี้ จึงห้ามไม่ให้กินหรือดื่มสิ่งที่ปรากฏเพราะ SCP-1183

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ จรวดแซทเทิร์นV
หมายเหตุ จรวดที่พร้อมปล่อย 15 ลูกถูกวางนอนกองไว้ข้างๆกันและกันในสภาพที่ประกอบและเติมเชื้อเพลิงเรียบร้อย ตัวจรวดนั้นเย็นมากเพราะเชื้อเพลิงแข็ง และหลังการค้นพบก็ให้อพยพออกจาก SCP-1183 เนื่องจากมีโอกาสที่จะระเบิดได้

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ ใบหูมนุษย์ข้างซ้าย
หมายเหตุ ประมาณว่ามีใบหูซ้ายอยู่หนัก 1,200,000 ก.ก. ซึ่งเท่ากับมีอยู่ประมาณ 6 หมื่นล้านชิ้น และปกคลุมพื้นที่ 30% ของเกาะเป็นความลึกมากสุด 12 เมตร ใบหูเหล่านั้นตอนแรกก็อุ่นและไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อย แต่ก็เนาตามปกติจนกระทั่งหายไป การตรวจ DNA พบ DNA มนุษย์ตามปกติของบุคคลต่างๆ คละเชื้อชาติกันไป

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ ไม่ทราบ
หมายเหตุ สิ่งที่ปรากฏตัวก่อนหน้าหายไปตามปกติ แต่ไม่พบการปรากฏตัวใหม่ มีความเห็นว่าการปรากฏตัวนั้นคงจะเกิดตามปกติ แต่วัตถุที่ปรากฏนั้นเล็กมากหรือไม่สะดุดตาจนทำให้ไม่เห็นมัน

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ ปราสาทอังกฤษ
หมายเหตุ พบปราสาทอังกฤษที่รู้ว่ามีอยู่ทุกหลัง รวมทั้งปราสาทอีกห้าหลังที่ไม่รู้จักซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างที่ถูกทำลายไปแล้วในอดีต ปราสาทนั้นถูกจัดเรียกแบบมั่วซั่วในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ตั้งอย่างมั่นคงบนพื้น ไม่มีเครื่องประดับ

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ ขนมปังครัวซอง
หมายเหตุ กองครัวซองที่วัดจุดสูงสุดได้ 80 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตารางกม.ของ SCP-1183 การประมาณจำนวนครัวซองทั้งหมดนั้นทำได้ยากเพราะคาดว่าส่วนล่างน่าจะถูกกดทับด้วยน้ำหนักของส่วนบน แต่ค่าเฉลี่ยที่ประมาณไว้ก็คือ 1.26 แสนล้านอัน

วันที่ ██/██/████
วัตถุที่พบ วัตถุ SCP ซึ่งสามารถ[ข้อมูลปกปิด]ได้
หมายเหตุ วัตถุสิบแปดชิ้นที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันปรากฏขึ้น วัตถุหลายชิ้นนั้นได้รับการระบุว่าเป็น SCP โดยทันที ซึ่งทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับ [ข้อมูลปกปิด] และให้อพยพออกจาก SCP-1183 เนื่องจากมีอันตรายจึงไม่ได้ทำการทดสอบดูว่าพวกมันมีความสามารถผิดปกติเหมือนของดั้งเดิมหรือไม่ จากการตรวจสอบภาพที่ถ่ายไว้ก่อนอพยพ วัตถุเจ็ดชิ้นนั้นตรงกับที่สถาบันได้กักกันไว้ ส่วนอีกสิบเอ็ดชิ้นนั้นอาจเป็นวัตถุ SCP ที่ระดับบุคคลของนักวิจัยในโครงการนี้ไม่อาจเข้าถึงได้หรือเป็นวัตถุที่สถาบันยังไม่ได้เก็บมา เนื่องจากโอกาสที่จะมีวัตถุสิบเอ็ดชิ้นซึ่งสามารถ [ข้อมูลปกปิด] ที่ยังไม่ถูกกักกันนั้นเป็นภัยคุกคามอย่างมาก ภาพถ่ายเหล่านั้นจึงถูกส่งไปให้ทีมวิเคราะห์ระดับ 4 ตรวจสอบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License