SCP-118
SCP118Pic.jpg

รูปภาพจากการกักกันล้มเหลวในพื้นที่สีแดง █, 19██

วัตถุ #: SCP-118

ระดับการกักกัน: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากจำนวนและการกระจายของ SCP-118 การกักกันตัวอย่างทุกชิ้นจึงเป็นไปไม่ได้ ให้ปิดพื้นที่สีสีแดงที่เป็นที่รู้จักของ SCP-118 กับเรือเดินทะเลพลเรือนและนักดำน้ำทั้งหมดโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นพื้นที่กองทัพหรือใช้เรื่องปกปิดอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การติดต่อในกองทัพเรือที่ทราบว่าปฏิบัติการใกล้พื้นที่สีแดงของ SCP-118 นั้นถูกใช้เพื่อลดการผ่านของเรือทหารผ่านพื้นที่สีสีแดง If หากพื้นที่ใดภายในพื้นที่สีสีแดงมีความลึกน้อยกว่า 1500 เมตร ให้บังคับใช้ข้อจำกัดกับเครื่องบินด้วย กิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดในพื้นที่สีเหลืองโดยรอบจะต้องได้รับการตรวจสอบ และเรือที่ไม่ใช่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าใกล้พื้นที่สีสีแดงจะต้องถูกบังคับให้หันหัวออก ในพื้นที่สีแดงและสีเหลือง ให้ปฏิบัติตามโปรโตคอล TOXIC HARVEST เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำอุปกรณ์ที่สร้างโดย SCP-118 ออก นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามโปรโตคอล CELL WATCH เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจพบพื้นที่สีแดงที่เกิดใหม่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ตัวอย่างของ SCP-118 สามารถจัดเก็บได้โดยใช้กระบวนการกักกันมาตรฐานสำหรับจุลินทรีย์ผิดปกติที่ไม่รุนแรง

คำอธิบาย: ในขณะที่ SCP-118 นั้นไม่เป็นที่รู้จักและด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการจำแนกโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างของมันคล้ายกับกลุ่มโปรทิสต์ของไฟลัมยูกลีโนไฟตา แต่มีระดับของความเร็วในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการกักเก็บสารอาหาร และความต้านทานต่อรังสีอัลฟาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างของ SCP-118 ถูกพบในมหาสมุทรและทะเลทั้งหมดของโลก

เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมน้ำเค็มที่อยู่รอด ตัวอย่างของ SCP-118 จะค้นหาวัสดุซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไอโซโทปเหล็ก เงิน ทองแดง คาร์บอน ทีเอ็นที และยูเรเนียม เมื่อ SCP-118 พบวัสดุที่น่าสนใจ วัสดุนั้นจะถูกดูดซับเข้าไปในเซลล์โดยใช้วิธีการที่ขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุ อะตอมและโมเลกุลเดี่ยว (ส่วนใหญ่เป็นสารที่ละลายในน้ำ) จะถูกส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านปั๊มโปรตีนพิเศษ อนุภาคขนาดใหญ่ที่เล็กกว่าตัวเซลล์เองจะถูกกลืนเข้าไปทางฟาโกไซโตซิส ชิ้นที่ใหญ่กว่าจะถูกฉีกอนุภาคผ่านวิธีการที่ไม่รู้จัก ซึ่งจะถูกดูดซับโดยใช้สองวิธีแรก
"การขุด" นี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในสารที่เป็นของแข็งและแข็ง เช่น แท่งโลหะ

เมื่อผ่านขั้นตอนของการดูดซับวัสดุแล้ว ตัวอย่างของ SCP-118 จะเคลื่อนไปยัง "พื้นที่รวมตัว" ที่ด้านล่างของน้ำที่พวกมันมีอยู่และจะช่วยในการประกอบอุปกรณ์นิวเคลียร์ อุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ประกอบกันเป็นอุปกรณ์ฟิชชันโดยใช้ยูเรเนียม-235 เป็นวัสดุฟิชไซล์ การสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการประกอบแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเริ่มต้นด้วยการประกอบปลอกทรงกระบอกโลหะโค้งมนสำหรับอุปกรณ์ ตามด้วยการสร้างยูเรเนียมมวลย่อยสองก้อนและวัตถุระเบิดทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนเข้าหากันกลไกที่ทำให้ SCP-118 เสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่เก็บเกี่ยวนั้นยังไม่ทราบในขณะนี้ (ดูภาคผนวก 4) จากนั้นอุปกรณ์จะเสร็จสิ้นด้วยการประกอบตัวเทมเปอร์จาก Uranium-238 โดยที่มวลยูเรเนียมทั้งสองจะชนกันและการประกอบเป็นกลไกจุดระเบิด ดูเหมือนว่า SCP-118 จะประกอบส่วนประกอบที่จำเป็นโดยการเพิ่มวัสดุจำนวนเล็กน้อยลงใน "เมล็ด" (ในตอนแรก) ของวัสดุ สามารถเพิ่มอะตอมและโมเลกุลที่แตกต่างกันไปยังส่วนประกอบเดียวกันได้ และส่วนประกอบที่ประกอบเข้าด้วยกันไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่า SCP-118 สร้างเมล็ดทีละอะตอมหรือโดยการเพิ่มเศษไมโครมิเตอร์ขนาดเล็กมากลงไปกันแน่ กลไกที่ SCP-118 ใช้ติดวัสดุใหม่ลงกับเมล็ดนั้นยังไม่สามารถทราบได้ เวลาในการประกอบขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่กำลังประกอบ สภาพของน้ำ และความพร้อมของแร่ธาตุ แต่จากการสังเกตแนะนำว่า 300 วันสำหรับอุปกรณ์ขนาดกลางถือได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ย

เมื่ออุปกรณ์นิวเคลียร์เสร็จสิ้นแล้ว SCP-118 จะจุดชนวนอุปกรณ์โดยทำให้วงจรในส่วนกลไกจุดระเบิดเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ 90% ของการระเบิดนิวเคลียร์ที่บันทึกว่าเป็นผลมาจาก SCP-118 นั้นให้ผลผลิตในช่วง 20 ถึง 35 กิโลตัน แม้ว่าจะมีการรายงานผลที่ต่ำเพียง 4 กิโลตันและมากถึง ███ กิโลตันก็ตาม นอกเหนือจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของมนุษย์แล้ว ยังไม่พบความล้มเหลวในการระเบิด เนื่องจากอุปกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดที่บันทึกไว้นั้นถูกจุดชนวนเองหรือถูกกำจัดออกจากน้ำก่อนจะเสร็จสมบูรณ์อุปกรณ์ที่สร้างโดย SCP-118 นั้นดูจะใหญ่กว่าอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีการออกแบบและให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน น่าจะเป็นเพราะผลของการควบคุมนิวตรอนของน้ำที่แยกมวลยูเรเนียมออกจากโครงสร้างส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ โดยทั่วไป พื้นที่รวมตัวที่กำหนดจะมีอุปกรณ์ระหว่างหนึ่งถึงสามเครื่องในกระบวนการประกอบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะมีการสังเกตพบมากถึงหกเครื่องก็ตาม ในโซนที่มีการประกอบอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกัน อุปกรณ์จะถูกแยกจากกันด้วยระยะห่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หนึ่งระเบิดทำลายหรือจุดชนวนอีกเครื่องหนึ่ง

ในขณะที่สถาบันไม่สามารถป้องกันพลเรือนและองค์กรอื่น ๆ จากการได้รับตัวอย่างของ SCP-118 ได้ ตัวมันเองมีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผินกับสายพันธุ์ที่มีอยู่ มีจำนวนก็ไม่มากนัก (เมื่อเทียบกับโปรทิสต์ในมหาสมุทรทั้งหมด) ไม่มีลักษณะผิดปกติภายนอกแหล่งน้ำที่อุดมด้วยวัสดุ และของสถาบัน การตรวจสอบมาตรฐานของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ทางชีววิทยาที่ผิดปกติทำให้แน่ใจได้ว่าโอกาสที่ธรรมชาติที่แท้จริงของ SCP-118 จะถูกระบุผ่านตัวอย่างเซลล์นั้นน้อยมาก

ขณะนี้มีพื้นที่รวมตัวของ SCP-118 ที่ยังคงทำงานอยู่หกแห่งที่สถาบันรู้จัก แม้ว่าจะมีการพบเห็นการสลายไปตามธรรมชาติของพื้นที่รวมตัวก็ตาม แต่ความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้ SCP-118 ในปัจจุบันก็คือการกำจัดพื้นที่ชุมนุมโดยไม่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนมากนักในขณะนี้ (ดูรายละเอียดในบันทึกการทดลอง 118 - แกมมา) ดังนั้นการกักกันจึงถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่รวมตัวของ SCP-118 จะถูกกำหนดให้เป็น "พื้นที่สีแดง" และโดยรอบพื้นที่นั้นจะเป็น "พื้นที่สีเหลือง" นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงของ SCP-118 ซึ่งเป็น "โซนที่กำลังเฝ้าระวัง" จะได้รับการตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณของการรวมตัวของพวกมัน

ภาคผนวก-118-1: หลังจากเหตุการณ์ USS ████████ รัศมีการยกเว้นที่ใช้เมื่อวาดพื้นที่สีแดงได้เพิ่มขึ้น อัปเดตมาตรการกักกัน TOXIC HARVEST แล้ว

ภาคผนวก-118-2: ด้วยการลงนามในสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนและจำนวนที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการตรวจจับการระเบิดของนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาของการระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดจาก SCP-118 ก็เพิ่มขึ้น ระเบียบการกักกันได้รับการแก้ไขตามข้อเท็จจริงเหล่านี้

ภาคผนวก-118-3: เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการกักกันพื้นที่สีแดงของ SCP-118 สภา O-5 ได้ขอให้มีการทดลองวิธีที่เป็นไปได้ในการกำจัดพื้นที่รวมตัวของ SCP-118

ภาคผนวก-118-4 (ต้องการระดับการเข้าถึงระดับ 4):

การวิจัยของเราระบุว่า SCP-118 เสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่า U-235 มีสถานะออกซิเดชันสูงกว่า U-238 เล็กน้อย ตัวอย่างของ SCP-118 ที่เก็บเกี่ยวยูเรเนียมจำนวนมากและอยู่ใกล้พื้นที่รวมตัว ดูเหมือนจะพัฒนาออร์แกเนลล์เฉพาะทางซึ่งคล้ายแวคิวโอลนับพันที่มีออร์แกเนลล์คล้ายไมโตคอนเดรียอยู่ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาการลดลงและปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในห้องที่กำหนด ยูเรเนียมจะถูกรีดิวซ์และออกซิไดซ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สารประกอบที่มียูเรเนียมในสถานะออกซิเดชันที่สูงขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยัง "สายโซ่" ของแชมเบอร์ ขณะที่สารประกอบที่มีสถานะออกซิเดชันต่ำกว่าจะถูกถ่ายโอนไปตามสายโซ่ ส่งผลให้มียูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงจำนวนเล็กน้อยที่ส่วนปลายสุดของโซ่

นักวิจัยและวิศวกรของแผนกวิจัย █ ได้สร้างอุปกรณ์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมต้นแบบตามหลักการของ SCP-118 ในขณะที่เครื่องต้นแบบไม่สามารถผลิตยูเรเนียมเกรดอาวุธได้โดยไม่ใช้เวลามากเกินไป แต่ก็ประสบความสำเร็จในการผลิตยูเรเนียมเกรดเครื่องปฏิกรณ์ แม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าวิธีการทั่วไปอย่างมาก แม้จะมีข้อจำกัดในปัจจุบัน แต่แนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาและฉันได้ส่งต่อข้อค้นพบของเราไปยังบริษัทหน้าฉากที่เกี่ยวข้อง
-ดร. ████████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License