SCP-1178
NUKE.jpg

SCP-1178 ในระหว่างการยิงในวันที่ ██/██/19██

วัตถุ#: SCP-1178

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: สถาบันได้ทำการสร้างจุดกักกันใต้วัตถุเป็นระยะ 200 ตารางกิโลเมตร หากมีมนุษย์หรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาให้บริเวณกักกันจะถูกทำลายทันที เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันที่เดินคุ้มกันโดยรอบจะต้องปิดระบบสื่อสารวิทยุตลอดเวลา อากาศยานที่ทำการตรวจตราโดยรอบของสถาบันจะต้องไม่เข้าใกล้วัตถุเป็นระยะ 20 กิโลเมตรจากตัววัตถุ อุปกรณ์ที่ทำการสังเกตการณ์ทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สถาบันเท่านั้น

หาก SCP-1178 เคลื่อนไหวจากตำแหน่งเดิมเมื่อไหร่ ให้ถือว่าการกักกันล้มเหลวและอาจจะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกได้ ให้ทำการแจ้งข้อมูลปลอมผ่านลำโพงแจ้งประกาศซึ่งประกอบไปด้วย

  • ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับการเกิดสงครามนิวเคลียระหว่างประเทศสมาชิกของ NATO ที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียกับสหาภาพโซเวียดร่วมมือกับสาธรณะรัฐปชาชนจีน ในกรณีที่ใ้ห้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้เพิ่มข้อมูลลวงที่เกี่ยวกับการรุกรานในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประเทศตะวันออกกลางเพื่อแก้แค้นในการที่กองทัพสหรัฐรุกรานแหลมคามชัคคา
  • ประกาศปลอมที่เกี่ยวกับการเดินทัพของกองทัพทั้งสองประเทศและการติดต่อสื่อสารภายในกองทัพทั้งสอง
  • ประกาศปลอมของประชาชนที่เกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น
  • สัญญานโทรทัศน์ที่ทำการออกอากาศรายการแจ้งข่าวสารของสหภาพโซเวียดในระหว่างปี 1962 และ 1981
  • โฆษณาหน้ากากกันแก๊สพิษ,ชุดป้องกันรังสีและอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเด็กหรือผู้ปกครอง

ในกรณีที่ SCP-1178 นั้นเคลื่อนตัวออกจากจุดเดิม ให้ดำเนินการ ปฎิบัติการพรีเทีย ทันที

หากปฎิบัติการพรีเทียล้มเหลว ศูนย์สั่งการภาพรวมจะถูกปรับให้อยู่ในสภาวะตื่นตัวสูงสุดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นวันสิ้นโลก

รายละเอียด: SCP-1178 คือจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปวิถีไกล (ICBM) RT-2 ของสหภาพโซเวียด (NATO ระบุว่าวัตถุชื่อ SS-5 'สเคียน') ซึ่งคาดว่าถูกผลิตขึ้นในระหว่างปี 1962และ 1967

SCP-1178 นั้นค้างอยู่กลางอากาศเป็นระยะ 1.34 กิโลเมตร เหนือฐานยิงจรวจมิสไซด์██████ ซึ่งเคยเป็นฐานยิงจรวดขีปนาวุธเก่าของสหภาพโซเวียด ท่อขับเคลื่อนของ SCP-1178 นั้นจะติดและดับเป็นระยๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์นั้น วัตถุไม่ได้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมของมัน

ในกรณีที่มียานพาหนะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆเข้ามาในระยะของ ฐานยิงจรวดขีปนาวุธหรือ SCP-1178 ในระยะ 200 กิโลเมตรหรือการออกอากาศสัญญานใดๆที่ขัดกับการออกอากาศมาตรฐานของ SCP-1178 ในระยะของมัน วัตถุจะเริ่มทำการเคลื่อนทีจากตำแหน่งเดิมของมันอย่างช้าๆด้วยความเร็วสูงสุดของมันคือ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อตัวออกจากตำแหน่งเดิม จะให้ถือว่าการกักกันล้มเหลวและจะทำให้ผลกระทบที่สองตามมาซึ่งปฎิบัติการพรีทเทียจะต้องดำเนินทันทีภายใน 3 นาทีหลังจากการกักกันล้มเหลวเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบลำดับที่สองจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อตัววัตถุนั้นเริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 0.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธของอดีตรัฐของสหภาพโซเวียดจะเริ่มทำงานซึ่งระบบเรดาห์จะทำงานเป็นลำดับแรกและจะเริ่มทำการยิงจรวดนิวเคลียเพื่อตอบโต้ อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเตือนการยิงขีปนาวุธที่อยู่ในครอบครองของประเทศสมาชิกของ NATO นั้นก็จะทำงานเช่นเดียวกันและประเทศเหล่านั้นก็จะทำการยิงจรวดนิวเคลียเพื่อตอบโต้เช่นเดียวกัน ซึ่ง SCP-1178 นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์สำหรับยิงขีปนาวุธหรือคำสั่งที่ส่งไปสู่อุปกรณ์การยิงขีปนาวุธ

“ปฎิบัติการพรีเทีย” นั้นคือชื่อแฝงที่เรียกรวมของสายลับของสถาบันที่แฝงตัวอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับการตรวจจับการยิงขีปนาวุธของประเทศสมาชิก NATO และอดีตรัฐของสหภาพโซเวียดเพื่อทำการแทรกแซงและหยุดการทำงานของระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธทั้งหมดในประเทศที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนทำงานอยู่ ซึ่งนั่นสามารถสร้างคำอธิบายที่มีเหตุผลว่าทำไมอุปกรณ์นั้นอ่านข้อมูลผิดพลาดทุกครั้งที่มันทำงาน เมื่อทำสำเร็จ เจ้าหน้าที่สถาบันนั้นถูกสั่งให้เมินหรือห้ามยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบของ SCP-1178 อ่านได้ทั้งหมด ในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในประเทศที่ถูกยิงขีปนาวุธใส่นั้นจะต้องทำการหยุดระบบโต้ตอบของประเทศนั้นทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้มากไปกว่านี้ และเพื่อหยุดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกระดับ XK

ในช่วงเวลาก่อนการกักกัน SCP-1178 ได้มีการรายงานเหตุการณ์จำนวนมากที่เกี่ยวกับ การยิงขีปนาวุธ”โดยบังเอิญ” โดยประเทศมหาอำนาจจาก 2 องค์กรที่ร่วมมือกันคือ GRU ของโซเวียดและ CIA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนั้นนำไปสู่การค้นพบตัวตนของวัตถุและความผิดปกติของ SCP-1178 รายงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนกักกัน SCP-1178 นั้นได้ถูกบรรจุลงในรายงานฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว

ในวันที่ ██/██/████ SCP-1178 นั้นได้ถูกยิงเพื่อทดลองโดยสหภาพโซเวียด ในระหว่างการทดลอง SCP-1178 นั้นได้เริ่มแสดงความผิดปกติเมื่อมันหยุดการเคลื่อนไหวหลังจากวัตถุถูกยิงขึ้นไปได้ 1.33 กิโลเมตรจากพื้นดิน ในขณะเดียวกัน ระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธของสหภาพโซเวียดได้ทำการแสดงการแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าไม่ทราบเหตุผลว่าทำไม USSR จึงไม่ทำการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น ประมาณ 6 วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์ความผิดปกติเกิดขึ้น GRU แผนก “P” ได้ทำการอพยพและทำลายฐานทิ้งและสร้างฐานสังเกตการณ์ระยะยาวแทน

หลังจากระยะเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัด SCP-1178 นั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ 200 กิโลเมตร โดยทำให้เกิดผลกระทบที่ใหม่ตามมา หลังจากเหตุการณ์จบลง บริเวณโดยรอบที่มิใช่บริเวณที่เกิดผลกระทบได้ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ ในระหว่าง วิกฤติการณ์ขีปนาวุธคิวบา เจ้าหน้าที่ของ GRU ได้ทำการออกอากาศสัญญานที่ไม่แน่ชัด ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้ใช้เป็นสัญญานที่ใช้กักกัน SCP-1178 ซึ่งนักวิจัยเชื่อกันว่าสัญญานที่ออกอากาศนั้นได้สร้างข่าวลือ “เหตุการณ์หลังสงคราม” อย่างละเอียดเพื่อทำให้ SCP-1178 นั้นเป็นความลับต่อไป นักวิจัยนั้นยังเชื่ออีกว่า SCP-1178 นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการ “กระตุ้น” ให้เกิดสงครามนิวเคลีย และถ้าหากมีสงครามนิวเคลียเกิดขึ้นครั้งที่หนึง วัตถุน่าจะยังคงสภาพเอื่อยเฉี่อยต่อไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดสงครามนิวเคลียครั้งต่อๆไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License