SCP-1175
1175_1.jpg

SCP-1175

วัตถุ# SCP-1175

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากว่า SCP-1175 เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ในขณะนี้ จึงสามารถทำการกักกันในพื้นที่ได้อย่างจำกัดเท่านั้น ให้คงจุดเฝ้าสังเกตการเคลื่อนที่ (ได้รับชื่อว่า OP-1175-1) ไว้ที่ชายของของพื้นที่ผลกระทบและทำการย้ายตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง

การค้นคว้ามาตรการกักกันที่ยั่งยืนกว่านี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จนกว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้ ก็ให้สาธารณชนเข้าถึงพื้นที่ได้ตามเวลาทำการที่แก้ไขแล้วตั้งแต่ 10 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ตั้งแต่วันพุธถึงวันจันทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสถาบันแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดก่อนพลบค่ำ

รายละเอียด: SCP-1175 เป็นปฏิมากรรมหลักของสวนสาธารณะ██████ █████████ ซึ่งเป็นจุดแสดงศิลปะในที่แจ้งใน[ข้อมูลปกปิด] และมีพื้นที่ที่ล้อมรั่วไว้ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร ลักษณะผิดปกติของสิ่งที่ถูกผลกระทบนั้นจะทำงานในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น และมีโอกาส 35% ที่วัตถุจะทำงานในจังหวะเวลาที่ไม่มีรูปแบบในวันอังคารด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบ จึงให้ปิดสวนในวันนั้น

SCP-1175-1 นั้นเป็นหัววัวกระทิง สูง 18.28 เมตร ทำจากแผ่นเหล็กเชื่อมและทาสีแดง ภายในของ SCP-1175-1 นั้นในตอนที่สร้างมันขึ้น แต่การตรวจสอบในปัจจุบันพบว่ามีกลไกหรือการเคลื่อไหวบางอย่างอยู่ภายในโครงสร้าง การใช้เรดาร์หรือสร้างภาพจำลองจากเสียงสะท้อนนั้นได้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมีทั้งที่แสดงว่าภายในเป็นเหล็กทึบทั้งแท่งหรือไม่มีวัสดุอะไรเลยแม้แต่เปลือกนอก หลังจากที่ลักษณะผิดปกติของ SCP-1175 ปรากฏออกมา ตัว SCP-1175-1 เองนั้นก็ไม่เคลื่อนที่โดยสิ้นเชิง (ดู รายงานเหตุการณ์ 1175-2) โดยการสร้างภาพจำลองใต้ดินนั้นได้แสดงให้เห็นเสาที่ยื่นออกไปในแนวตั้งและยืดออกไปในอัตราประมาณ 0.6 เมตรต่อปี ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเสานี้มีไว้เพื่ออะไร ในขณะนี้นั้นมันมีความยาว ██ เมตร บ่งชี้ว่าเป็นระยะที่เริ่มขยายตัวด้วยความเร็วมากกว่าเดิม

SCP-1175-2 เป็นชื่อกลุ่มของรูปปั้นหกตัว แต่ละตัวสูง 2.59 เมตร ทำจากโลหะต่างๆกันและมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกมนุษย์กับกะโหลกของแพะ รูปปั้นแต่ละตัวนั้นถืออาวุธ ตัวหนึ่งถือพลอง ตัวหนึ่งถือง้าว มีสองตัวถือดาบสั้น และอีกสองตัวถือเคียวที่ดัดแปลงแล้ว รูปปั้นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่ผลกระทบทำงาน โดยมีพฤติกรรมเหมือนเป็นผู้คุ้มกันของ SCP-1175-1 พวกมันไม่มีท่าทีอันตรายต่อมนุษย์ แต่พวกมันหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นคอยอยู่ใกล้กับผู้บุกรุกซึ่งไม่ได้รับการแนะนำกับพวกมัน (ดู ข้อมูลเพิ่มเติม1)

1175_2.jpg

SCP-1175-2

SCP-1175-2 จะเป็นอันตรายในสองกรณี กรณีแรกคือเมื่อผู้ที่ไม่ได้รับการแนะนำพยายามสัมผัสกับ SCP-1175-1 หรือถ้าใครก็ตามพยายามสร้างความเสียหายต่อมัน หรือใครก็ตามที่พยายามเอา SCP-1175-2 หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆออกไปจากสวน ในตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผลกระทบทำงานหรือไม่ SCP-1175-2 ทั้งหมดก็จะส่งเสียงซึ่งได้รับการบรรยายว่าเหมือน"กรีดร้อง"หรือ"กรี๊ด" และทำร้ายบุคคลนั้นจนกว่าจะบุคคลนั้นจะเสียชีวิตหรือถูกไล่ออกไปจากบริเวณที่ถูกผลกระทบ ถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายถูกฆ่า ศพเหล่านั้นก็จะถูกเอาไปให้ SCP-1175-1 ซึ่งจะอ้าปากออก (ในตอนที่สร้างมันนั้นไม่มีลักษณะแบบนี้) แล้วศพจะถูกใส่เข้าไปข้างในก่อนจะหุบปากลง ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เนื่องจากกล้องวีดีโอทางไกลและอุปกรณ์รับเสียงทั้งหมดจะขาดการติดต่อไปทันทีที่มันหุบปาก

อีกกรณีหนึ่ง ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในรัศมี 0.9 เมตรจาก SCP-1175-1 และตั้งอยู่อย่างนั้นนานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาทำงาน SCP-1175-2 ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งตัวก็จะส่งเสียงกรีดร้องเหมือนเดิมและจะวิ่งไปยังสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วยความเร็วสูงสุกถึง 75 กม./ชั่วโมง เมื่อไปถึงสิ่งปลูกสร้างใหม่นั้นแล้ว พวกมันก็จะโจมตีมันด้วยอาวุธที่มีและกำปั้นกับเขา จนกระทั่งสิ่งปลูกสร้างนั้นจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งทำร้ายมนุษย์ใดๆที่พยายามขัดขวาง ปฏิกิริยานี้ดูเหมือนจะไม่ถูกกระตุ้นโดยการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตอนที่พบมัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยสวนสาธารณะ██████ █████████เองรวมทั้งรั้วที่ล้อมรอบกับสำนักงาน/ร้านขายของที่ระลึก ทางหลวง[ข้อมูลปกปิด]ที่ตัดผ่านพื้นที่ประมาณ 0.2 กม. และกระท่อมร้างหนึ่งหลัง (ในเวลาต่อมานั้นโดนพายุหิมะจนเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม ซึ่งต่อมาก็รื้อทิ้งไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น)

SCP-1175-2 นั้นมีลักษณะว่าจะมีสติปัญญาในระดับเฉพาะตนและดูเหมือนจะสื่อสารกันได้โดยใช้เสียงเบาๆซึ่งคล้ายกับเสียงเวลามันโจมตี ในขณะนี้ยังไม่พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างหรือรูปแบบปรากฏออกมา และการพยายามสื่อสารกับมันก่อนก็ไม่ได้ผลทั้งหมด ทั้งนี้ยังดูเหมือนว่า SCP-1175-2 จะไม่สนใจสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ แม้แต่ในกรณีที่นกหรือหนูสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างในสวนระหว่างช่วงเวลาที่ผลกระทบทำงาน ความเสียหายเล็กน้อยและเชิงโครงสร้างของ SCP-1175-1 นั้นจะฟื้นฟูตัวมันเองโดยไม่ทราบวิธีการ

ภาคผนวก 1175-1: สถาบันนั้นทราบเรื่องของ SCP-1175 ในวันที่██/██/████ ซึ่งเยาวชนในท้องถิ่นสามคนได้บุกรุกเข้าไปในสวนตอนกลางคืนและพบกับ SCP-1175-2 ในขณะที่ผลกระทบทำงาน เจ้าหน้าที่ของสถาบันรับรู้ถึงสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดการว่าผู้ต้องหานั้นใช้สารกล่อมประสาท เนื่องจากมีการบุกทลายผู้ค้ายาหลอนประสาทในเมือง[ข้อมูลปกปิด]ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไป หลังจากถูกลบความจำแบบBแล้ว ผู้ต้องหาก็ได้รับการถ่ายความจำเป็นเชิงบ่งชี้ว่าพวกเขาคงจะกินอาหารที่มีสารหลอนประสาทปนเปื้อนเข้าไป

จากการสอบสวนนาย ก███ ป█████ ผู้เป็นเจ้าของสวนและสร้างปฏิมากรรมทุกชิ้นในนั้น จึงได้ทราบว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่ทำให้เกิดลักษณะผิดปกติและไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ถึงเขาจะรู้ตัวเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนจะเกิดเรื่อง แต่ก็กลัวจนไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือคนในครอบครัวทราบ ดูเหมือนว่า SCP-1175-2 นั้นจะรับรู้ว่านาย ป█████ เป็นผู้ที่สร้างพวกมันหรือไม่ก็ผู้มีอำนาจบางอย่าง พวกมันจึงเชื่อฟังคำขอร้องของเขาในระดับหนึ่ง และถ้าเขาพาบุคคลเข้าไปแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนแล้ว SCP-1175-2 ก็จะไม่สนใจบุคคลนั้นอีก ซึ่งรวมถึงให้สัมผัสกับ SCP-1175-1ได้

เนื่องจากความสามารถในการ "แนะนำตัว" นี้ยังไม่สามารถส่งผ่านไปให้บุคคลอื่นได้ นาย ป█████จึงถูกระบุตัวเป็น SCP-1175-3 แต่ยังคงให้เป็นผู้อำนวยการสวนสาธารณะเพื่อให้ยังปรากฏตัวต่อสาธารณะชนและอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมของสถาบัน เขาถูกจับตาดูตลอดเวลา แต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยขัดขวางเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าพร้อมจะให้การสนับสนุนหรือข้อมูลใดๆเท่าที่ทำได้

ภาคผนวก 1175-1: รายงานเหตุการณ์ 1175-02

ในวันที่ ██/██/████ บุคลากรของสถาบันได้พยายามโยกย้าย SCP-1175-1 ออกจากสวนสาธารณะ แม้ว่าจะทำการประกอบกันนอกพื้นที่และถูกพามาไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน การพยายามย้ายมันก็ล้มเหลวทั้งหมด ผลที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เครนที่ได้รับการออกแบบให้สามารถยกของที่หนักกว่า SCP-1175-1 ในตอนที่นำมันไปติดตั้งถึง 20 เท่า พัง การพยายามขุดพื้นดินใต้ SCP-1175-1 หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในสวนนั้นจะถูก SCP-1175-2 ขัดขวางเสมอ แม้ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงเท่าการสร้างความเสียหายกับสิ่งผิดปกติโดยตรงก็ตาม จึงได้มีมติว่า จนกว่าจะสามารถออกแบบมาตรการที่รัดกุมกว่านี้ได้นั้น ให้คงของทั้งหมดไว้ในพื้นที่โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าไปเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยได้ขึ้นค่าเข้าชมสวนเพื่อชดเชยรายจ่ายที่สูงขึ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License