SCP-1174

วัตถุ #: SCP-1174

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: สถาบันได้ประสานงานกับสำนักงานอากาศแห่งชาติในฤดูที่ SCP-1174-1 มีความเคลื่อนไหวในแต่ละปีและสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจาก SCP-1174-1 เมื่อใดก็ตามที่สภาพอากาศนั้นสามารถทำให้เกิดก SCP-1174-1 ขึ้นได้ บุคลากรของสถาบันซึ่งแฝงอยู่ในยามชายฝั่งสหรัฐและยามชายฝั่งแคนาดาจะต้องเข้าช่วยเหลือในการสังเกตการณ์การสื่อสารทางวิทยุจากเรือของประชาชนสำหรับรายงานเกี่ยวกับการพบเห็น SCP-1174-1 ใดๆภายในพื้นที่เกิดเหตุ. ประชาชนผู้พบเห็น SCP-1174-1 จะแนะนำไม่ให้พยายามเข้าใกล้, สื่อสาร หรือให้ความช่วยเหลือใดๆกับตัวอย่างของ SCP-1174-1

การมีตัวตนอยู่ของ SCP-1174-1-3 นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เรื่องผี” ซึ่งแพร่หลายในสาธารณะชนทั่วไป อุปกรณ์ทางสื่อของสถาบันนั้นมีไว้เพื่อจำกัดการเผยแพร่ข่าวการพบเห็นตัวอย่างของ SCP-1174-1 สู่สาธารณะ ภายหลังจากที่ประชาชนได้พบเห็นตัวอย่างใดๆของ SCP-1174-1 นั้น ทางสถาบันจะเข้าสกัดเรือซึ่งพบเห็นตัวอย่างในขณะที่เรือเข้าเทียบท่าและลบความทรงจำระดับ A ทันที

ห้ามเรือของสถาบันหรือยามชายฝั่งสหรัฐและคานาดาที่ดำเนินการโดยลูกเรือของสถาบันเข้าใกล้และติดตามตัวอย่างของ SCP-1174-1โดยเด็ดขาด แต่ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ O5 เท่านั้นและจะติดตามเพื่อจุดประสงค์ในการสังเกตการณ์เท่านั้น ห้ามมิให้เรือเข้าใกล้ตัวอย่างใดๆของ SCP-1174-1 ภายในระยะ 100 เมตรโดยเด็ดขาด

การติดตามซากเรือที่จมอันเนื่องมาจากใดๆเหตุการณ์ที่ผิดปกติของ SCP-1174-1 นั้นจะต้องค้นหาซากเรืออย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเก็บกู้ตัวอย่างของ SCP-1174-2 ที่พบในบริเวณใกล้เคียงซากเรือ เพื่อกักกันหรือกำจัดตามความจำเป็น ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับซากเรือดังกล่าวจะถูกจัดเข้าหมวดหมู่เพื่อใช้ในการแยกตัวอย่างใหม่ของ SCP-1174-1 กับเรือที่ไม่มีความผิดปกตื

สถาบันจะสังเกตการณ์การสายด่วนฉุกเฉินในแต่ละจุดและโซเชียลเนตเวิร์กสำหรับเบาะแสการพบเห็น SCP-1174-2 ใดๆจากประชาชน ที่ซได้รายงานการพบเห็น SCP-1174-2 หากพบว่ามีข้อมูลดังกล่าว ให้จัดไต่สวนประชาชนผู้นั้นทันทีและลบความทรงจำคลาส B ซากศพใดๆของตัวอย่าง SCP-1174-2 ซึ่งถูกพบกลางทะเลหรือเกยตื้นอยู่นั้นจะถูกสถาบันนำส่งไปทำลายโดยเร็วที่สุด มีการอนุญาตให้จ้างวานมาตรการฉุกเฉิน 248-ออคโทเบอร์-บราดว ในกรณีที่ข้อมูลใดๆซึ่งเกี่ยวกับ SCP-1174-2 ได้รั่วไหลออกไป

ตัวอย่างของ SCP-1174-2 ซึ่งถูกจับกุมได้นั้น จะถูกกักกันอยู่ภายในห้องกักกันซึ่งถูกดัดแปลงให้มีน้ำจืดลึกครึ่งห้องที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสและจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันระดับมาตรฐาน 2 ครั้งต่อวัน ตัวอย่างของ SCP-1174-2 ซึ่งสามารถสื่อสารได้นั้น สามารถร้องขอการการุณยฆาตได้ภายหลังเสร็จสิ้นการไต่สวน

รายละเอียด: SCP-1174 เป็นปรากฏการณ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในทะเลสาบสุพีเรียตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประกอบไปด้วยภาพหลอนของเรือซึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้าย (ระบุให้เป็น SCP-1174-1) และ กลุ่มมนุษย์ประหลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจมของเรือภายหลังจากการพบเห็น SCP-1174-1 (ระบุให้เป็น SCP-1174-2)

ตัวอย่างของ SCP-1174-1 สามารถปรากฏให้พบเห็นได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึง 30 พฤศจิกายนของแต่ละปี การปรากฏตัวส่วนมากของ SCP-1174-1 ได้เกิดขึ้นในช่วงไซโคลน “แม่มดแห่งพฤจิกา” ซึ่งมีฝนหรือหิมะตกและมีความเร็วลมมากกว่า 95 กม./ชม. อย่างไรก็ตาม SCP-1174-1 สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาภายในช่วงเดือนข้างต้นเมื่อมีเมฆหนาและลมแรง ตัวอย่างของ SCP-1174-1 สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับเรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวัตถุที่ไม่มีความผิดปกติใดๆและจะปรากฏขึ้นและล่องไปในทิศทางที่สภาพอากาศไม่เอื้อต่อการมองเห็นได้จนกระทั่งสภาพอากาศบางลง จากนั้น SCP-1174-1 จะหายไป ไม่มีกรณีใดที่พบเห็น SCP-1174-1 ปรากฏขึ้นหรือล่องเข้าไปใกล้กว่า 5 กม.จากชายฝั่งสหรัฐและแคนาดา

ในปัจจุบัน ได้มีการพบตัวอย่างของ SCP-1174-1 ขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง 5 จาก 7 เหตุการณ์นั้นได้ถูกระบุแน่ชัดว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือซึ่งได้จมลงในทะเลสาบสุพีเรียในช่วงเดือนที่เกิดเหตุการณ์ของ SCP-1174-1 ขึ้น

  • SCP-1174-1-1: เรือรบโครงไม้พร้อมกระโดงเรือทั่วลำเรือในรูปแบบการก่อสร้างของปลายศตวรรษที่ 18 ความยาวประมาณ 45 เมตร พร้อมตราธงราชนาวีสหราชอาณาจักร ไม่ทราบชื่อเรือแน่ชัด
  • SCP-1174-1-2: เรือใบโครงไม้ในรูปแบบการก่อสร้างของกลางศตวรรษที่ 19 ความยาวประมาณ 60 เมตร ถูกระบุว่าเป็น เรือบรรทุกสินแร่ ‘ลูซีเนีย’ ซึ่งจมลงในปี 1886
  • SCP-1174-1-3: เรือกลไฟโครงไม้ในรูปแบบการก่อสร้างของปลายศตวรรษที่ 19 ความยาวประมาณ 75 เมตร ถูกระบุว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้า ‘แบนนอคเบิร์น’ ซึ่งจมลงในปี 1902
  • SCP-1174-1-4: เรือรบโครงโลหะพลังไอน้ำในรูปแบบการก่อสร้างของต้นศตวรรษที่ 20 ความยาวประมาณ 40 เมตร ถูกระบุว่าเป็นเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดของราชนาวีฝรั่งเศส ‘เซริสโซเลส’ ซึ่งสูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุในปี 1918
  • SCP-1174-1-5: เรือรบโครงโลหะพลังไอน้ำในรูปแบบการก่อสร้างของต้นศตวรรษที่ 20 ความยาวประมาณ 75 เมตร ไม่ทราบชื่อเรือแน่ชัด
  • SCP-1174-1-6: : เรือบรรทุกสินค้าโครงโลหะพลังน้ำมันในรูปแบบการก่อสร้างของต้นศตวรรษที่ 20 ความยาวประมาณ 220 เมตร ถูกระบุว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้า ‘เอ็ดมัน ฟิสเจอร์รอลด์’ ซึ่งจมลงภายในปี 1975
  • SCP-1174-1-7: : เรือตรวจการณ์โครงโลหะเครื่องยนต์ดีเซลในรูปแบบการก่อสร้างของต้นศตวรรษที่ 21 ความยาวประมาณ 27 เมตร ถูกระบุว่าเป็นเรือของสถาบัน ‘SCPS เออร์ไวนน์’ ซึ่งจมลงในขณะเข้าสำรวจ SCP-1174-1-6 ในปี 2007

การทดสอบได้บ่งชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-1174-1 เป็นเพียงภาพหลอน และไม่มีตัวตนเป็นรูปธรรม เรือของ SCP-1174-1 ไม่ปรากฏขึ้นบนเรดาร์หรือการบันทึกภาพแบบอินฟราเรด ความพยายามในการโจมตีเรือนั้น ส่งผลให้กระสุนและยุทธภัณฑ์ต่างๆผ่านทะลุตัวเรือไปโดยไม่ทำความเสียหายใดๆ

ในขณะที่เข้ามาในระยะสายตาของเรือใดๆซึ่งล่องผ่านทะเลสาบสุพีเรีย SCP-1174-1 จะพยายามที่จะสื่อสารกับเรือเหล่านั้นโดยใช้วิธีที่เข้ากับยุคและความสามารถของลักษณะเรือที่ปรากฏขึ้น รวมไปถึงการใช้ ธง, ไฟสัญญาณ, รหัสมอร์ส, การยิงพลุสัญญาณ และวิทยุสื่อสาร ในทุกกรณีซึ่งสามารถทำการติดต่อได้ SCP-1174-1 จะระบุว่ากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงที่จะจมลงและจะร้องขอให้เรือเหล่านั้นเข้าช่วยเหลือในการอพยพลูกเรือโดยเร็วที่สุด ในการสื่อสารทางวิทยุนั้น เสียงซึ่งส่งจาก SCP-1174-1 นั้นเป็นเสียงของชายวัยกลางคนซึ่งระบุว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรือกำลังร้องขอความช่วยเหลือ; ได้มีการสรุปอย่างแน่ชัดกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วว่าผู้ที่ติดต่อมานั้นได้อยู่บนเรือลำนั้นในขณะที่ยังไม่จมลง

เรือใดๆก็ตามซึ่งได้เข้ามาในระยะประมาณ 75 เมตรจากเรือของ SCP-1174-1 จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงบริเวณโครงเรือ เป็นเหตุให้เรือนั้นจมลงภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ได้เข้าใกล้ ผลการวินิจฉัยทางนิติเวชกับซากเรือซึ่งกู้ได้นั้นไม่แน่นอน มีการบ่งชี้ให้เห็นถึงความเสียหายจากการชนกัน, ถูกโจมตีจากอาวุธต่างๆ , การโจมตีจากสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ และสนิม ในตัวอย่างหนึ่งนั้น เรือที่ได้เข้าใกล้ SCP-1174-1-2 ได้จมลงตามธรรมชาติโดยไม่มีความเสียหายอื่นใดเกิดขึ้นที่โครงเรือ. SCP-1174-1-6 และ SCP-1174-1-7 ได้จมลงในขณะที่ประสบกับ SCP-1174-1 ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตัวอย่างของ SCP-1174-1 อื่นๆได้จมลงในขณะที่ประสบกับ SCP-1174-1 หรือรูปแบบเรือ SCP-1174-1 อาจเกิดขึ้นก่อนที่รูปแบบเรือของ SCP-1174-1-1 หรือไม่

SCP-1174-2 เป็นมนุษย์ซึ่งได้อยู่บนเรือในขณะที่เรือจมลงจากการประสบกับ SCP-1174-1. SCP-1174-2 นั้น ไม่เสียชีวิตจากการจมน้ำหรือสภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ แต่จะยังคงมีชีวิตและมีสติอยู่ภายหลังจากการจมน้ำ รวมไปถึงสามารถมีชีวิตอยู่ใต้น้ำได้ในระยะเวลาที่ไม่สามารถระบุได้ในทะเลสาบสุพีเรีย นอกเสียจากการตายของเนื้อเยื่อซึ่งมีผลมาจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานาน ตัวอย่างของ SCP-1174-2 ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นใดหากพวกเขายังคงอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 1-5 องศาเซลเซียสและยังคงมีการเจริญเติบโตตามปกติ SCP-1174-2 ซึ่งถูกนำออกจากน้ำหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่านั้นจะเริ่มแสดงอาการช็อคและ/หรือเป็นลมแดดขึ้น และจะเสียชีวิตภายใน 1 ชั่วโมงหากไม่กลับลงไปในน้ำเย็น

SCP-1174-2 นั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการล่าปลาและพืชน้ำ ในบางครั้งวัตถุได้ถูกระบุว่ามีการทำร้ายนักประดาน้ำหรือการทำร้ายกันเองซึ่งพฤติกรรมการทำร้ายกันนั้นพบหาได้ยากและถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของ SCP-1174-2 SCP-1174-2 มักจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนหลายชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับซากเรือของวัตถุและยังคงดำรงชีวิตเหมือนในขณะที่เรือของพวกเขายังไม่จมลง SCP-1174-2 ส่วนมากนั้น หากเส้นเสียงไม่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม จะยังคงความสามารถในการพูดและการเข้าใจกันและกันในขณะที่อยู่ในน้ำ ในการสัมภาษณ์ตัวอย่างของ SCP-1174-2 ที่ถูกจับกุมนั้นได้ให้การณ์ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่สามารถอธิบายหรือรู้ว่าพวกเขาดำรงชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้อย่างไร

ดูเหมือนว่าจะไม่มีการกำหนดแน่ชัดว่า SCP-1174-2 สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพสมบูรณ์และดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้นานเพียงใด ตัวอย่างซึ่งมีชีวิตยาวนานที่สุดเท่าที่จับกุมมาได้ทั้งหมดนั้นเป็นลูกเรือของเรือ D&C ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 87 ปี ซึ่งได้กลายเป็นตัวอย่างของ SCP-1174-2 ในภายหลังจากที่เรือลำนั้นได้จมลงในปี 1957

สถาบันได้เริ่มศึกษาและกักกัน SCP-1174 อย่างเป็นทางกันในปี 1975 หลังจากที่ได้เข้าสำรวจรายงานการพบเห็นเรือบรรทุกสินค้า ‘เอ็ดมัน ฟิสเจอร์รอลด์’ หลังจากที่เรือดังกล่าวได้จมลงในต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่หลายครั้ง ลูกเรือของเรือลำดังกล่าวได้ถูกพบว่ากำลังดำรงชีวิตอยู่ภายในซากเรือนั้นในขณะที่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมของปีถัดมา และได้ถูกคุมขังไว้โดยสถาบัน นักคติชนวิทยาของสถาบันได้เชื่อมต่อตำนานของ “เรือผี” ซึ่งเกี่ยวกับการที่ลูกของ ‘แบนนอคเบิร์น’ ได้พบเห็น SCP-1174-1-3 และพบหลักฐานการอ้างอิงในนิทานของชนเผ่า โอจิวา ซึ่งกล่าวถึง “แม่มดแห่งกิคาร์กุมิ” ผู้ล่อลวงชาวประมงหลายต่อหลายคนไปสู่ความตาย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License