SCP-1165

วัตถุ# SCP-1165

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ปิดกั้น SCP-1165 จากการสัญจรของพลเรือนโดยถาวร ทางเข้าทั้งสองด้านของ SCP-1165 นั้นให้กั้นรั้วและติดป้ายเขตกักกันไว้โดยมีคำเตือนเรื่องสารพิษปนเปื้อนระดับสูงเป็นภาษาอังกฤษและสเปน ให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจับตาดูทางเข้าไว้และให้ทำการขัดขวางการลอบเข้าไปได้ตามที่จำเป็น

กิจการทั้งหมดที่มีประตูหรือหน้าต่างหันไปทาง SCP-1165 นั้นให้กั้นกำแพงปิดทางนั้น ล็อคด้วยกุญแจ หรือใช้วิธีอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถเข้าไปโดยไม่มีการควบคุมได้ พาหนะของเทศบาลหรือสาธารณูปโภคอื่นๆที่จำเป็นต้องเข้าไปยัง SCP-1165 ให้เข้าไจากทางเข้าด้านตะวันตกและออกมาทางด้านตะวันออกเท่านั้น

ทีมสำรวจที่เข้าไปใน SCP-1165 จะต้องมีกลุ่มออกแรงจาก MTF Tau-1165 ("ตรอก") ร่วมทีมไปด้วย ทุกคนที่ทำงานใน SCP-1165 ให้พกเครื่องส่งสัญญาณ GPS อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย และหมวกติดกล้องไว้กับตัวตลอดเวลา การสำรวจนั้นห้ามเข้าไปใน SCP-1165 ในเวลากลางคืนหรือถ้ามีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเพราะสภาพอากาศหรือไฟกระชาก

ผู้ที่เข้าไปหรือออกจาก SCP-1165 โดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกควบคุมตัว สอบสวน และทำการลบความจำระดับB ใครก็ตามที่ออกมาจาก SCP-1165 ให้ถือว่าเป็นภัยไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เช่นนั้น

รายละเอียด: SCP-1165 ประกอบด้วยซอยซึ่งอยู่ใน███████ มลรัฐ██ และพื้นที่กลางเมืองผิดธรรมชาติซึ่งอยู่ติดกัน ซอยนี้มีระยะทาง 0.3 กม. จากทิศตะวันออกไปตะวันตกในย่านธุรกิจ███████ ผ่ากลางบล็อคอาคารที่อยู่ระหว่างถนน████ กับถนน█████████ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและถนน████กับถนน███ทางทิศเหนือและทิศใต้ เอกสารของเมืองระบุว่าได้ตัดซอยเมื่อได้ปูถนน███████ในช่วงต้นศตวรรษที่20 นอกจากการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ติดกัน การวางระบบสาธารณูปโภค และการปูพื้นถนนใหม่ในปี 19██ แล้ว มันก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆอีก

ซอยนี้จะไม่แสดงผลกระทบผิดธรรมชาติเมื่อสัญจรเข้าไปทางตะวันตกและออกมาทางตะวันออก แต่ถ้าเดินทางเข้าไปทางออกด้านตะวันออกและไปทางตะวันตกแล้ว ก็จะมีโอกาส 36% ที่ปลายซอยนั้นจะไม่ออกมายังถนน█████████ แต่กลับไปยังถนนซึ่งไม่สามารถเข้าไปทางอื่นได้ ถนนนี้จะเชื่อมต่อกับข่ายถนนอื่นๆซึ่งทอดยาวออกไปโดยไม่มีรูปแบบ การวางถนนนั้นผิดปกติและจะเริ่มและสิ้นสุดลงอย่างกระทันหัน สัญญาณไฟจราจร เสาไฟ กับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆใน SCP-1165 ได้รับไฟฟ้าจากแหล่งที่ยังไม่อาจระบุได้ และทำงานได้ดีโดยไม่มีร่องรอยว่ามีมนุษย์ควบคุม

ถนนใน SCP-1165 มีอาคารอยู่ข้างทางซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 20 สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่นั้นดูเหมือนจะเป็นสำนักงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรม อาคารที่สำรวจแล้วน้อยกว่า 6% เป็นอาคารที่พักอาศัย ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจแล้วนั้น มี 17% ที่ระบุได้ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันมากกับอาคารที่มีอยู่ในพื้นที่███████ 24% ระบุได้ว่าเหมือนกับอาคารจากพื้นที่อื่นๆ โดยที่เด่นชัดก็คือส่งปลูกสร้างขนาด 300 เมตรที่คล้ายกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมงเห็นได้ไกลๆทางตะวันออกเฉียงเหนือจากทางเข้าซอย ป้ายถนนนั้นระบุชื่อของถนนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักไว้เหมือนๆกัน

ไม่พบยานพาหนะหรือผู้คนใน SCP-1165 (เว้นแต่ที่ระบุไว้ใน ปูมการสำรวจ 1165) หรือสัตว์และแมลงใดๆ พืชพรรณนั้นมีเพียงหญ้า ดอกไม้ และต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นในสวนของอาคารหรือตามขอบทางเดิน

SCP-1165 แผ่ออกไปโดยรอบทิศทางจากทางเข้าซอย ถึงตอนนี้ ทีมงานของสถาบันได้ทำการสำรวจและสร้างแผนผังของ SCP-1165 ได้ 27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นครอบคลุมย่านธุรกิจ███████ กับพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ และได้ขยายไปถึงอ่าว████และ█████ █████ ในขณะนี้ยังไม่อาจระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ SCP-1165 ได้ (เว้นแต่ที่ระบุไว้ใน ปูมการสำรวจ 1165)

ถนนและสิ่งปลูกสร้างที่พบใน SCP-1165 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยรับตั้งแต่ที่ทีมสำรวจทีมแรกของสถาบันเข้าไปใน SCP-1165 เมื่อปี 19██ การกลับมาทางทางเข้าซอยนั้นจะทำให้ออกมาที่ถนน████ ได้ 100% จากที่กระทำมา โทรศัพท์มือถือและเครื่อง GPS จะยังทำงานอยู่ใน SCP-1165 และจะระบุตำแหน่งของผู้ที่ถือมันไว้สอดคล้องกับระยะทางที่เข้าไปจากทางออกด้านตะวันตกของซอย

สถาบันค้นพบ SCP-1165 ในปี 19██ เมื่อนักการเมืองคนสำคัญ ███████ ██████ ได้หายตัวไประหว่างการเดินท่องย่านธุรกิจในช่วงกิจกรรมอาสา ตำรวจได้ระบุว่ามีคนพบ██████ ครั้งสุดท้ายที่ซอยนี้และได้เจอกับ SCP-1165 ระหว่างการตรวจตราพื้นที่ ผู้ประสานงานของตำรวจได้แจ้งให้สถาบันทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้สถาบันได้เข้าดูแล SCP-1165 ในเวลาต่อมา ไม่เคยพบตัว██████ และผู้ติดตาม

รายละเอียดของสิ่งที่พบใน SCP-1165 ให้ดูใน ปูมการสำรวจ 1165

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License