SCP-116

วัตถุ #: SCP-116

ระดับการกักกัน: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-116 ถูกเก็บไว้ในห้องขังขนาด 16 x 16 เมตร สร้างด้วยเคฟลาร์ มีแผ่นยางพรุนหนา 1 เมตรบนทุกพื้นผิว. ห้ามบุคลากรเข้าไปในห้องขังโดยไม่มีการมอบข้อมูลอย่างถูกต้องและใข้มาตรการลดภัยคุกคามอย่างเหมาะสม (ดูภาคผนวก III) เจ้าหน้าที่ 6 คนจะต้องเฝ้าติดตามห้องตลอดเวลา 4 คนประจำอยู่ที่มุมห้องขัง และอีก 2 คนประจำอยู่กับ SCP-116 ห้ามเจ้าหน้าที่พกพาวัตถุปลายแหลมหรืออุปกรณ์ทดสอบใดๆเข้าไปในห้องขัง การตรวจสอบภายนอกทำได้โดยใช้กล้องกระดุมซ่อนระดับ VBS05 ซึ่งประจำอยู่ที่มุมสูงในห้องขัง การตรวจสอบภายนอกจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่อีก 2 ราย หากกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น ให้เริ่มต้นมาตรการอคิลีสเดลต้า (Achilles ∆) เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกจะต้องผ่านการทดสอบไอคิวทุกสองเดือนรวมถึงการวิเคราะห์ทางจิตเวชรายสัปดาห์แบบมาตรฐาน การลดลงอย่างมีมากใน IQ ของเจ้าหน้าที่ (≥ 5 แต้ม) จะถือเป็นการได้รับสารเป็นเวลานานและจะได้รับการปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักกันมาตรฐาน

คำอธิบาย: SCP-116 มีลักษณะภายนอกของเด็กชายชาวคอเคเชี่ยนอายุประมาณ 9 ปี ผิวหนังถูกกัดกร่อนและมีแผลเป็นมากกว่า 98% ของร่างกาย แขนขา และศีรษะ โครงสร้างกระดูกของ SCP-116 นั้นแตกต่างอย่างมากจากโครงร่างมาตรฐานของโฮโมเซเปี้ยนโครงร่างของกระดูก และกระดูกทั้งหมดนั้นเปราะบางจนเป็นอันตราย ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างร่างกายมนุษย์กับของ SCP-116 คือการที่ตัววัตถุนั้นไม่มีข้อต่อกระดูก SCP-116 นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ แต่การทำเช่นนั้นจะทำให้กระดูกทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวแตกเป็นเสี่ยงๆ และเพื่อต่อต้านกับสิ่งนี้ SCP-116 แสดงให้เห็นการรักษาตัวเองที่น่าทึ่ง และในช่วงเวลาไม่กี่นาทีก็สามารถที่จะสร้างกระดูกของมันขึ้นมาใหม่ได้ SCP-116 ได้แสดงทักษะทางภาษาตั้งแต่เก็บกู้มา อย่างไรก็ตาม ภาษาเดียวที่พูดคือภาษาอังกฤษแบบกระจัดกระจายและไม่ชัดเจนจับใจความไม่ได้ ทุกคำถูกแทนที่ด้วยคำที่ไม่เกี่ยวข้องกันเกือบทั้งหมด ดูเหมือนว่าจะไม่มีรูปแบบในการแทนที่คำ และในการพยายามแปลต่อไปนั้นจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า SCP-116 อาจมีความสามารถในการส่งกระแสจิตในระดับต่ำซึ่งทำให้การทำงานของสมองของเหยื่อแย่ลงในระยะยาว


ภาคผนวก I:

จ่า. █████ ████ [19-0529]

บันทึกเมื่อ: 29 พฤษภาคม, ████

หัวข้อ: การพัฒนาแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายโดย SCP-116

ข้อสำคัญ: SCP-116 ได้เริ่มแสดงความโน้มเอียงที่จะฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง ขอแก้ไขโปรโตคอลการตรวจสอบและกักกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จำเป็นต่อวัตถุ.


ภาคผนวก II:

ดร. ███████ ███████ [19-1429]

บันทึกภาษาของ SCP-116: 19 มิถุนายน, ████

ทัก๋ะภาษาเฉพาะของ 116 เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับฉัน การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยทีมของฉันให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเป็นพื้นฐานเหล่านี้:

ไฟล์แนบ – 116linguistics_aA0.001.doc

ไม่พบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุใด 116 จึงสื่อสารในลักษณะนี้ แม้ว่าคำที่พูดโดยมันเป็นภาษาอังกฤษ แต่เงื่อนไขภายใต้การใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ยังไม่มีความพยายามในการผลิตภาษาเขียนจาก SCP-116 เนื่องจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก การพูดอาจเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับ 116 คน แม้ว่าจะมีตัวรับความเจ็บปวดที่ทื่อจากประสบการณ์ก็ตาม ฉันมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้ เนื่องจากวิธีการตอบสนองต่อภาษาอังกฤษแบบปกตินั้นน่าทึ่งมาก เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เราพูดกับมันฟังดูสับสนกับมันพอๆ กับที่เราเข้าใจมันพูดกับเรา (ถ้านั่นสมเหตุสมผล) ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ศูนย์-19 ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ฉันจะศึกษาและบันทึกสิ่งที่พบต่อไป


ภาคผนวก III:

ร.ท. ██████ ██████ [19-0349]

บันทึกเมื่่อ: 30 มิถุนายน, ████

หัวข้อ: ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฆ่าตัวตายแบบใหม่ที่แสดงโดย SCP-116

i) ห้ามนำอุปกรณ์ที่เป็นของแข็งที่มีน้ำหนักเกิน 8 ปอนด์เข้าไปในห้องขัง

ii) เจ้าหน้าที่ดูแลภายในทุกคนต้องฝนฟันเขี้ยวจนทื่อหมด

iii) ระดับความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น rT5; ตรวจค้นร่างกายเต็มรูปแบบและเอ็กซเรย์ก่อนเข้าเซลล์.

iv) หากดูเหมือนว่าขาดอากาศหายใจหรือขาดออกซิเจนจะส่งผลกระทบต่อ SCP-116 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในจะต้องดำเนินการ CPR ฉุกเฉิน

คำแนะนำตั้งข้อสังเกตว่า SCP-116 ควรเชื่อมต่อกับเครื่องพยุงชีพแม้ว่าจะไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตก็ตาม เพื่อป้องกันการทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ


ภาคผนวก IV:

จ่า. █████ ████ [19-0529]

บันทึกเมื่อ: 11 กรกฎาคม, ████

หัวข้อ: 'ยุติการวิจัย หัวข้อ: SCP-116'

ให้ระงับการวิจัยใดๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับ SCP-116 ทันทีจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ดร. ██████ นักวิจัยหลักในภาษาของ SCP-116 และการส่งกระแสจิตที่ล่าช้า จะถูกนำออกจากศูนย์นี้และถูกกักขังเดี่ยวจนกว่าอาการของภาวะสมองเสื่อมและโรคจิตเภทของเขาจะหายไป บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ SCP-116 จะถูกกักกันจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยสมบูรณ์กับตัวแทนทุกคนที่เคยสัมผัสกับ SCP-116 โดยการสัมผัส แนะนำให้ยุติมาตราการรักษาความปลอดภัยภายในที่ถูกระบุไว้


ภาคผนวก V:

พ.อ. █████ ████ [20-0212]

หัวข้อ: 'การยุติโครงการ SCP-116’

บันทึกเมื่อ: 20 มีนาคม, ████

ด้วยแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายของ SCP-116 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องและขาดความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัย ผมขอเสนอว่าเราอนุญาตให้ SCP-116 กำจัดตัวเองในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เจ้าสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างไร้ค่า บางทีการตรวจชันสูตรพลิกศพจะช่วยให้เราได้คำตอบที่เรายังหาไม่ได้จนถึงตอนนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License