SCP-1156

วัตถุ #: SCP-1156

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1156 จะถูกกักกันไว้ ณ คอกม้าที่ถูกดัดแปลงภายในไซต์-73 โดยภายในคอกนั้นจะต้องมีการให้น้ำ,อาหาร,เตียง,บริการแต่งขนและสัตว์แพทย์ที่ดูแลสัตว์ที่ไม่มีความผิดปกติ คอกของ SCP-1156 นั้นจะถูกทำความสะอาดทุกวันและ SCP-1156 นั้นจะได้รับอนุญาตให้ออกเดินเพื่ออกกำลังกายภายในส่วนกลางแจ้งของสถาบันที่จำกัดไว้สำหรับวัตถุ โดยวัตถุนั้นจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามปกติ เช่น การออกกำลัง,กินหญ้าในช่วงเวลากลางวันที่มิได้มีการทดลองใดๆกับวัตถุ เสื้อและเครื่องแต่งกายทุกประเภทที่วัตถุได้เปลี่ยนนั้นจะต้องถูกบันทึกทั้งหมด

สถาบันนั้นทำให้ SCP-1156 เชื่อว่าตัววัตถุนั้นเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างตามปกติของสถาบัน ซึ่งในช่วงที่วัตถุไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ วัตถุจะได้รับอนุญาตให้ทำงานกับสถาบันได้ตามปกติโดยงานนั้นจะต้องไม่มีความเสี่ยงใดๆ วัตถุจะได้รับ “ค่าจ้าง” ทุกๆสองสัปดาห์ โดยค่าจ้างนั้นจะเป็น “เหรียญชิป” ที่มีมูลค่าเท่ากับอัตตราค่าจ้างขั้นต้ำที่แรงงานในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือได้รับในปัจจุบันและถูกหักตามเช่าที่พักอาศัยตามกฎหมาย และวัตถุนั้นได้รับอนุญาตให้นำเงินเหล่านั้นซื้อสิ่งของต่างๆจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลาธิการได้ตามปกติ หากวัตถุแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จะถูกตัดสิทธิที่กล่าวข้างต้นทันที

สถาบันนั้นได้ส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้จับตาดูแลเรื่องการซื้อขายม้าภายในในสหราชอาณาจักรอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้วัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับ SCP-1156 ออกสู่ภายนอก ซึ่งหากพบสัตว์ดังกล่าว ให้นำมายังไซต์-73 ทันที

รายละเอียด: SCP-1156 คือม้าเลี้ยง (Equus ferus caballus) เพศผู้ที่ไม่มีสายพันธุ์ที่แน่ชัดและไม่ทราบอายุที่แท้จริง วัตถุมีความสูงประมาณ 1.7 เมตรและส่วนลิ้น,เพดานปาก,ริมฝีปากและเส้นเสียงนั้นไม่มีความคล้ายกับม้าในสายพันธุ์ทั่วไป ซึ่งอวัยวะเหล่านี้สามารถทำให้วัตถุสื่อสารเป็นภาษาของมนุษย์และมีสมองที่มีขนาดใหญ่กว่าม้าทั่วไปถึง ██% และยังพบอวัยวะอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบจุดประสงค์การใช้งาน

SCP-1156 นั้นมีความรู้สึกนึกคิดและสามารถพูดภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงแบบเดียวกับชาวลอนดอนตะวันออกดั้งเดิม (หรือชาว ”ค๊อกนีย์” ในภาษาพูด) และ เคยอาศัยอยู่ในลอนดอนในแถบเมืองไวท์แชปเพลก่อนที่จะถูกสถาบันควบคุมตัว SCP-1156 ระบุว่าตนชื่อ “เวลลิงตัน จี. วอนเดอร์ฮอสส์” และระบุว่าตนเป็นหนึ่งในกลุ่มม้าพูดได้ที่อาศัยอย่างเปิดเผยในแถบตะวันออกของลอนดอน (ซึ่งการยืนยันของวัตถุนั้นไม่เป็นที่ยืนยันว่าเป็นจริงจากการสืบค้นข้อมูลของสถาบัน) SCP-1156 นั้นได้แสดงความสามารถในการใช้ปาก,ลิ้นและฟันเพื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเขียนด้วยการคาบปากกาไว้ในปากได้เช่นกัน

SCP-1156 นั้นมีความสามารถในการสร้างสิ่งของผ่านพลังจิตแบบจำกัดซึ่งวัตถุนั้นจะสามารถสร้างเสื้อผ้าที่พอดีตัวกับม้าและสวมได้โดยปกติ ซึ่งเครื่องแต่งกายเหล่านั้นมักจะประกอบไปด้วยหมวกไหมพรมทรงสูงและผ้าพันคอที่มีการปักว่า “W.G.W” สีทองไว้ SCP-1156 นั้นสามารถสร้างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆได้เช่น เนคไทหลายรูปแบบ,เสื้อคลุม,แว่น,หน้ากาก,ผ้าโพกหัว,สายรัดตัว,สายรัดหัวม้าและอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่สถาบันร้องขอได้อย่างเช่น สูทแบบเต็มตัวและเกราะสำหรับม้าได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ เครื่องแต่งกายเหล่านั้นจะหายไปเมื่อ SCP-1156 นั้นสวมเครื่องแต่งกายใหม่ ซึ่งแหล่งที่มาของเสื้อเหล่านั้นไม่แน่ชัดและเสื้อผ้าเหล่านั้นหายไปได้อย่างไร จากการตรวจสอบวัสดุของเสื้อนั้นพบเพียงแต่เส้นใยธรรมดารวมไปถึงเหล็กที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ

SCP-1156 ได้ถูกเก็บกู้โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันในปี 20██ หลังจากที่สถาบันได้บุกเข้าทลายคลับในชานเมืองของ [ข้อมูลปกปิด] ในสหราชอาณาจักร ที่เป็นเจ้าของโดย มาร์แชลล์,คาร์เตอร์แอนด์ดาร์คจำกัด ซึ่ง SCP-1156 ได้ระบุว่าตนนั้นถูกกักขังด้วย MC&D เป็นเวลา หกเดือนหลังจากที่วัตถุนั้นได้เจอใบประกาศรับสมัครม้าลากเลื่อนแต่ถูกบังคับให้แสดงโชว์ต่างๆกับผู้ที่ใช้บริการคลับดังกล่าว SCP-1156 นั้นได้ระบุว่าตนเป็นม้าลากรถชำนาญการและมักระบุว่าสถาบันนั้นได้จ้างเขาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License