SCP-1152
raccoon.jpg

SCP-1152 ที่อยู่ในกรงกักกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่านิ้วอุ้งมือซ้ายได้หายไปนิ้วหนึ่ง.

วัตถุ #: SCP-1152

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1152 จะถูกกักกันในกรงขังเดี่ยวไว้ในส่วนกักกันสัตว์ในไซต์-98 และได้รับอาหารในแต่ละวันโดยมีสารอาหารครบถ้วนตามสัตว์สายพันธ์ุเดียวกัน พร้อมกับยาเวนลาเฟซีน (ยาระงับประสาท) 25 มิลลิกรัม ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร SCP-1152-NI. ในทุกๆสองเดือน SCP-1152 จะได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ของสถาบัน การเข้าถึงSCP-1152 นั้นอนุมัติให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับ 3 เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-1152 คือสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับ Procyon Lotor (แรคคูนทั่วไป) SCP-1152 นั้นมีน้ำหนักประมาณ 75 กิโลกรัมถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวตั้งแต่ปลายจมูกจรดหางเพียง 60 เซนติเมตรเท่านั้น และอยู่ในสภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง SCP-1152 นั้นไม่มีจีโนมที่คล้ายกับสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน แต่มีจีโนมที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากกว่า เมื่อนำจีโนมของ SCP-1152 เข้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบุคคลากรของสถาบันพบว่าจีโนมของ SCP-1152 นั้นมีความคล้ายคลึงกับเจ้าหน้าที่███ ถึง 99.87%1 นอกจาก DNA ที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์แล้วนั้น SCP-1152 มีพาโธเจนที่มีลักษณะที่สามารถติดต่อได้เฉพาะในมนุษย์เท่านั้นอีกด้วย มากไปกว่านั้น SCP-1152 นั้นมีอายุมากกว่าสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน ซึ่ง SCP-1152 นั้นถูกกักกันมาเป็นระยะเวลาหกปี นิ้วของอุ้งมือซ้ายของ SCP-1152 นั้นหายไปหนึ่งนิ้ว ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บนั้นยังไม่แน่ชัด

SCP-1152 นั้นมีสติปัญญาที่เทียบเท่ามนุษย์ผู้ใหญ่หลังวัยรุ่น วัตถุนั้นเคยพยายามหลบหนีการกักกันอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากที่ค้นพบวัตถุครั้งแรกในไซต์-982 SCP-1152 นั้นอยู่ในสภาวะโรคซึมเศร้าหลังจากที่ทำการกักกันและวัตถุนั้นมีความคล่องแคล่วสูงเมื่อเทียบกับอุ้งมือของวัตถุ ซึ่งวัตถุนั้นสามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดาย, สามารถผ่านระบบรักษาความปลอดภัยแบบง่ายๆได้ (เช่นการล็อกกุญแจ) ซึ่งห้องที่กักกันนั้นถูกเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบคีย์การ์ดในการเปิดประตูแทน เพื่อกักการหลบหนีของวัตถุ
นอกเหนือจากความผิดปกติอื่นๆแล้วนั้น วัตถุนั้นคาดว่ามีความอันตรายทางด้านการรับรู้โดยสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นกัน เนื่องจากเมื่อนำสัตว์สายพันธุ์เดียวกันมาอยู่ใกล้กับวัตถุ สัตว์ดังกล่าวแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ SCP-1152 ทันที

ภาคผนวกที่ SCP-1152-A : หลังจากที่วัตถุหลบหนีได้สำเร็จในวันที่ ██/06/20██ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะต้องซ่อนคีย์การ์ดของตนอย่างมิดชิดเมื่อเข้าใกล้ SCP-1152 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นดังนี้ :

10:45 AM : SCP-1152 เริ่มพยายามขุดรูในกรงกักกัน

10:55 AM : เจ้าหน้าที่ ███ เริ่มแจ้งเตือนว่าวัตถุหลุดออกจากกรงกักกัน

11:02 AM : SCP-1152 เข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ ████ ค้นหาคีย์การ์ดของเขาและหลบหนีออกจากห้องกักกัน

2:35 PM : พบวัตถุอยู่ในส่วนเก็บของไซต์-98 และถูกกักกันในเวลาต่อมา

หมายเหตุ : พบโทรศัพท์หนึ่งเครื่องติดตัวอยู่กับ SCP-1152 และจากบันทึกการโทรเข้านั้นพบว่าเบอร์โทรล่าสุดคือเบอร์ของภรรยาเจ้าหน้าที่ ███ ซึ่งคาดว่าเป็นการกดตัวเลขแบบสุ่มๆ การโทรนั้นมีระยะเวลา 5 นาทีและเนื้อหานั้นมีเพียงเสียงเห่าและเสียงร้องของ SCP-1152 เท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License