SCP-1142
goliath.png

SCP-1142

วัตถุ# SCP-1142

สถานะ : Safe

มารตการกักกันพิเศษ : ให้เก็บวัตถุในห้องกักกันที่ไซต์-12 พร้อมกับอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงอัตโนมัติตลอดเวลา ให้ช่างเทคนิคระดับ 2 ตรวจสอบเสียงบันทึกทุกวันเป็นประจำหากมีการบันทึกหรือวัตถุพยายามที่จะส่งสัญญานออกสู่ภายนอก ให้ทำการบันทึกและแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ รายงานฉบับเต็มทั้งหมดจะต้องส่งเข้าสู่โปรเจ็คที่ระดับที่ 4 เพื่อทำการหาความสัมพันธ์เหตุการณ์ระหว่างที่วัตถุส่งออกมากกับบันทึกตามประวัติศาสตร์จริง แบตเตอรี่ของวัตถุจะต้องตรวจเช็คสภาพทุกเดือน ระบบขับเคลื่อนของวัตถุจะต้องถูกปิดเพื่อให้ง่ายต่อการกักกัน

รายละเอียด: SCP-1142 รถถังติดกับระเบิดต่อตัานรถถังบังคับระยะไกลโกไลแอต (Goliath) รุ่น Sd.Kfz. 303b ที่ใช้โดยกองกำลังของนาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งทีสอง ซึ่งจากสภาพแล้ว วัตถุดูไม่เสื่อมสภาพตตามอายุและตามปกติแล้ววัตถุต้องบรรทุกกับระเบิดต่อต้านรถถัง กลับถูกแทนที่โดยเครื่องรับสัญญานวิทยุที่ถูกดัดแปลง ส่วนที่ดัดแปลงนั้นมีความซับซ้อนอย่างมากและไม่มีส่วนใดสอดคล้องวิทยาการสมัยศัตวรรษที่ 20 ซึ่งไม่ตรงกับยุคสมัยที่วัตถุถูกผลิต และภายในประกอบไปดัวย เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่แบบมาตรฐาน

ในเวลาที่วัตถุเริ่มทำงาน วัตถุจะเริ่มส่งสัญญานวิทยุออกมาซึ่งจะเป็นเสียงของ พลตรี████ ███████ แห่งกองทัพนาซี (จัดให้เป็น SCP-1142-1) ตามประวัติศาสตร์แล้วมีตัวตนอยู่จริงแต่เสียชีวิตในระหว่างการโจมตีที่ ███████ ของฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่ ██/██/19██ จากการตรวจสอบเสียงบันทึกนั้น เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตามเส้นเวลาจริงแต่เหตุการณ์นั้นไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของพวกเรา

ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นประกอบไปด้วย :

  • การเข้ายึดครองฐานทัพของกองทัพนาซีที่ไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัด
  • การเสียชีวิตจำนวนมากของประชาชนของประเทศเยอรมันที่เกิดจากเชี้อโรคชนิดกินเนื้อแบบเฉียบพลันที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิด
  • การยุบตัวลงของแผ่นดินเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นในเมือง ลุปลิน ของประเทศโปแลนด์ในปลายปี 19██
  • การรายงานของความเสียหายจำนวนมากในส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมันนีที่เกิดขึ้นโดยกองทัพไม่ทราบสัญชาติ
  • การคุ้มกันสถานที่กักกันของ[ข้อมูลปกปิด] กองกำลังปกครองตนเองที่แยกตัวมาจากทวีปยุโรป
  • ความคืบหน้าของเทคโนโลยีในสมัย 19██

ในตามเสียงที่บันทึก SCP-1142-1 ได้ระบุตำแหน่งตัวเองว่าออกอากาศสัญญานที่ ██████████ ประเทศ ออสเตรียในปี ████ ซึ่งสัญญานที่ส่งมานั้นมาจากความถี่ที่ Dm-AX/15487-A การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่นั้นนั้นกำลังรอการพิจารณา

ความพยายามที่ในการส่งสัญญานเพื่อติดต่อกลับในความถี่ Dm-AX/15487-A นั้นไม่ได้ผล การติดต่อกับ SCP-1142-1 ด้วยวิธีอื่นถูกสั่งให้ระงับชั่วคราว

ภาคผนวก 1142-A-01: บันทึกการเก็บกู้
SCP-1142 ถูกคนพบที่โรงนาในชานเมืองของเมืองเฟอร์สเตนเซย์ ประเทศเยอรมันนี ในวันที่ ██/██/20██ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ชาวเยอรมันพบเข้าแล้วถูกนำมาไว้ที่สำนักงานของหน่วยเก็บกูวัตถุระเบิด (KDR)เพื่อทำการปิดการทำงานของระเบิด แต่ภายในกลับพบว่าไม่บรรทุกวัตถุระเบิดแต่แทนที่ด้วยเครื่องรับสัญญานวิทยุแทน เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ KDR เมื่อสังเกตุว่าตัววัตถุไม่มีการเสื่อมสภาพลงตามเวลาเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ทำการเก็บกู้มาจากเจ้าหน้าที่ KDR และนำมาเก็บไว้ที่ ไซต์-12

ภาคผนวก 1142-A-02: ปูมบันทึกส่วนหนึ่งที่ได้จาก 1142/L/DE-EN:15rev1.04

นี่คือพลตรี████ ███████ มีใครได้ยินผมจากความถี่นี้มั้ย? *จับใจความไม่ได้* ผมออกอากาศจากหอสังเกตุการใน ███████ , พวกเราเหลือกันหก *จับใจความไม่ได้* ถ้าใครได้ยินผม ได้โปรดตอบกลับผมมาที่ *จับใจความไม่ได้*

ผู้พัน █████ ███ ████████ แห่งหน่วยการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่ *จับใจความไม่ได้* ไม่สนว่า *จับใจความไม่ได้* ประชาชนของ *จับใจความไม่ได้* จะสูญเสียมากแค่ไหน *จับใจความไม่ได้* ตอนนี้เรากำลังถอยทั… *จับใจความไม่ได้* จากเยอรมัน ประชาชนจะไม่ *จับใจความไม่ได้* ความสงสารเด็ดขาด

ผมนึกถึงวันที่ *จับใจความไม่ได้* ความโหดร้ายของ*จับใจความไม่ได้* ที่เราพยายามช่วยพวกของเราในโปแลนด์ *จับใจความไม่ได้* จากไปแล้ว พวกเขาจู่ๆก็ถูก *จับใจความไม่ได้* ดูดกลืนหายไปทั้งหมด *จับใจความไม่ได้* อีกครั้ง , ได้โปรดตอบกลับมาเถอะ

*จับใจความไม่ได้* ได้โปรดเถอะ พวกเราขอร้…*จับใจความไม่ได้* ถ้าใครได้ยินเราอยู่ *จับใจความไม่ได้* พวกเราไม่เหลืออะไรแล้ว *จับใจความไม่ได้* พวกเราไม่รู้เรากำลังเจอกั..*จับใจความไม่ได้* แต่เรารู้ว่า *จับใจความไม่ได้* สุดท้ายของพวกเราพังทลายแล้ว

เราพยายามที่จะ *จับใจความไม่ได้* ล้มเหลว เราเหลือ *จับใจความไม่ได้* เป็นอย่างสุดท้ายแล้ว มันกินและปกคลุม*จับใจความไม่ได้* ของพวกเรา หลายล้านคนต้องตาย ได้โปรด *จับใจความไม่ได้* ที่ได้ยินเสียงนี้ ผมคือ พลตรี ████ ███████ เราออกอากาศที่ *จับใจความไม่ได้* ท่านผู้พันได้ *จับใจความไม่ได้* เราไปแล้ว เราพยายาม *จับใจความไม่ได้* หาเขาแต่ไม่พบเขาอีก

เราพยายามต่อรองกับ *จับใจความไม่ได้* แต่เรา *จับใจความไม่ได้* เราเสียคนไปจำนวนมากแล้ว *จับใจความไม่ได้* คือทางเลือกสุดท้ายของพวกเรา

ถ้าเยอรมันของพวกเร.. .*จับใจความไม่ได้* หายไปจากโลกนี้ เราวิงวอนให้ *จับใจความไม่ได้* ในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเถอะ

ช่วยด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License