SCP-1134

วัตถุ #: SCP-1134

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ:SCP-1134 นั้นจะต้องถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บสารระเหยที่ 14 ในห้องที่มีขนาด 3 เมตร X 3 เมตร X 4 เมตร และมีทางออกเพียงทางเดียวพร้อมกับประตูสูญญากาศ ผนังภายในทั้งหมดจะต้องถูกเคลือบด้วย SCP-1134-1
บุคคลากรผู้ใดที่ต้องการใช้ SCP-1134-1 โดยอยู่ภายใต้มาตรการจัดเก็บพิเศษหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ 2จะต้องได้รับอนุญาตจาก ดร.แบลงค์ก่อนเสมอ

รายละเอียด: SCP-1134 คือกระป๋องสีโพลิไวนิล-คลอไรด์ขนาด 10 แกลลอนที่สำหรับใส่สีสูตรที่สามารถทาและซ่อมผนังไปในตัว ข้างกระป๋องมีฉลากระบุว่า “████████ Conglomerate NO MESS Ballistics-Grade Paint | Colour formula 366” ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งข้อความนั้นถูกเขียนเป็นตัวคันจิที่ถูกดัดแปลง ซึ่งบริษัทที่ถูกระบุบนฉลากนั้นไม่มีอยู่ในปัจจุบัน และอีกหลายตำแหน่งบนกระป๋องยังเขียนเกี่ยวกับใบสิทธิบัตร,ลิขสิทธิ,ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และวันที่ผลิตที่ระบุว่าผลิตวันที่ 04/11/20██ ด้วยภาษาคันจิแบบเดียวกัน ฝากระป๋องนั้นสามารถเปิดและปิดได้โดยไม่มีความผิดปกติใดๆ

SCP-1134-1 นั้นคือของเหลวที่ถูกบรรจุใน SCP-1134 นั้นมีความเข้มข้นของสีนั้นสูงเหมือนกับสีสำหรับทาและซ่อมแซมผนัง ปัจจุบัน SCP-1134-1 นั้นเหลือ 8.02 แกลลอนจากปกติ 10 แกลลอน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นนำไปใช้ในการทาและซ่อมแซมหลังจากการทดลองของสถาบัน สีของ SCP-1134-1 เป็นสีม่วงสด

SCP-1134-1 นั้นจะเป็นอันตรายอย่างมากอันเนื่องมาจากความผิดปกติของมัน หากปริมาณสีไม่ว่าจะขนาดเท่าใดนั้นถูกนำไป “สะบัด” หรือ “สาด” สีนั้นจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วประมาณ 490 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีความเร็วเท่ากับกระสุนปืนสั้น .357 แม็กนัม หากจำนวนสีที่ถูกสาดนั้นมีจำนวนมาก สีเหล่านั้นจะแตกออกเป็นหยดเล็กๆ เมื่อวัดด้วยกล้องความเร็วสูง สีที่กระจายออก จะแตกเป็นหยดที่มีความยาวประมาณ 33 มิลลิเมตรและรูปทรงนั้นคล้ายกับ “ลูกกระสุนปืน” และเมื่อสีพุ่งปะทะกับพื้นผิวที่ไม่ถูกทาสีหรือสิ่งกีดขวาง สีเหล่านั้นจะมีคุณสมบัติเหมือนกระสุนปืนที่พุ่งเพื่อทำลายเป้าหมาย

แต่ทว่า SCP-1134-1 นั้นไม่ “ฝัง” หรือ “หยุด” หากสีพุ่งใส่พื้นผิวที่ไม่ถูกทาด้วย SCP-1134-1 สีที่พุ่งไปนั้นจะ “สะท้อน” ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับพื้นผิวที่ถูกทาสีหรือปะทะเข้ากับสสารที่มาจากสิ่งมีชีวิต (เช่น เนื้อ เป็นต้น) เมื่อปะทะกับสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นสีจะหยุดและซึมลงไปใน SCP-1134-1 ที่ถูกทาบนพื้นผิวและปริมาณที่ถูกทาไว้ตั้งแต่แรกจะเพิ่มขึ้นตามสีที่ถูกสะบัดใส่พื้นผิว ส่วนกระป๋อง (SCP-1134) นั้นไม่ได้รับความเสียหายใดๆที่มาจากความผิดปกติของ SCP-1134-1

เมื่อนำ SCP-1134-1 ทาลงบนพื้นผิวและปล่อยให้แห้ง สีที่ถูกทานั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่า “กันกระสุน” ได้ซึ่งได้ทำการทดลองยิงด้วยกระสุนสไนเปอร์ขนาด .30 นั้นไม่สร้างความเสียหายใดๆกับพื้นผิวที่ถูกทาด้วย SCP-1134-1 และยังสามารถกันความเสียหายที่ไม่มากกว่า 65,000 นิวตันได้ (อ่านเพิ่มเติมที่ บันทึกการทดลองที่ 1134-03) หากสร้างความเสียหายกับด้านที่ไม่ได้ถูกทา ด้านนั้นจะได้รับเสียหายตามปกติแต่ทว่าสีที่ถูกทาอีกด้านนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายและจะคงรูปตามรูปทรงของพื้นผิวที่ถูกทำลาย

ภาคผนวก: การสัมภาษณ์วัตถุนั้นมีแต่แค่คำถามว่าใช่ หรือ ไม่ ทำให้การหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันเป็นไปได้ยาก

SCP-1134 ถูกเก็บกู้ ณ วันที่ 07/02/2004 ในโรงเก็บของของ ███ ████████ ซึ่งถูกค้นพบอยู่ท่ามกลางอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างในออฟฟิสของผู้รับเหมาซึ่งดูเหมือนว่าสำนักงานนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่ง SCP-1134 ได้แสดงความผิดปกติเมื่อเจ้าหน้าที่โกรวสันต์ได้เผลอ ”สลัด” สีในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และวัตถุได้ถูกเก็บกู้ทันที

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License