SCP-112
coasters.jpg
รถไฟเหาะใน SCP-112
vanishpoint.jpg
จุดเริ่มต้นของ SCP-112

วัตถุ# SCP-112

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-112 ยังคงถูกกักกันอยู่ในสวนสนุกร้าง "██████████████" ที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นไซต์███ โดยภายในไซต์███ จะมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธในชุดตามแบบมาตรฐาน 12 คนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายใน Amusatastic Land เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยพลเรือน แหล่งจ่ายไฟของ SCP-112 ตั้งอยู่ภายในอาคารแบบสำเร็จรูปของสถาบันที่มีความปลอดภัยสูงล็อคด้วยประตูสองชั้น ที่มีจนท.รปภ.จำนวน 6 คน และคนงานอีก 1 คน การขับเคลื่อนทั้งหมดภายในไซต์███ ถูกปิดการใช้งานโดยเจตนาเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าถึงโดยพลเรือน

ในขณะที่ความผิดปกติของ SCP-112 เกิดขึ้นได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะภาพ การบำรุงรักษาจึงต้องได้รับคำสั่งจากภายใน SCP-112 เท่านั้น นอกจากนั้นยังช่วยให้แน่ใจว่าพลเรือนปฏิบัติกับ SCP-112 เป็นสถานที่ถูกทิ้งร้าง และละเลยต่อมัน

การทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับ SCP-112 ต้องดำเนินการกับห้องน้ำเคลื่อนที่ในบริเวณใกล้เคียง เช่นเดียวกับโต๊ะตัวเล็ก ๆ ที่มีอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก

รายละเอียด: SCP-112 เป็นที่นั่งเหล็กรถไฟเหาะตีลังกา เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "เจ้ากระดานเหล็กสีฟ้า" สร้างเมื่อปี 19██ SCP-112 ได้เข้าสู่วงการตลาดเหมือนเพรชชิ้นเอกของ "██████████████" การทดสอบนั่งครั้งแรกได้เกิดประสบการณ์ในแง่ลบอย่างมากกับพนักงานทดสอบ เมื่อรายงานนี้เข้าสู่สาธารณะ ทำให้เกิดผลกระทบด้านการเงินที่ "ล้มเหลว" ของเจ้ากระดานเหล็กซึ่งทำให้บริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของสวนสนุกล้มละลาย พื้นที่ได้ถูกทิ้งร้าง และไม่มีใครเข้าไปจนกระทั่งปี 19██ เมื่อแก๊งในท้องถิ่นบุกรุกเข้าไปในสวนสนุก และไปเปิดใช้งานในส่วนที่เสียรวมถึง SCP-112 ด้วย เมื่อจนท.ตำรวจพยายามที่จะจับกุมสมาชิกแก๊งที่กำลังออกมาจาก SCP-112 หลังจากที่มัน 'เปิดทำการ' ผู้ที่โดยสารมันได้เริ่มที่จะ [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อท้องถิ่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปดูที่เอกสารสำคัญ 112.████) มีความไม่ชอบมาพากลตรงที่นั่งโดยสาร สถาบันจึงเข้าซื้อสวนสนุก (โดยอยู่ภายใต้การอุปการะเพื่อฟื้นฟูสวนสนุกให้เป็น Amusatastic Land) เพื่อการทดสอบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนั่งโดยสาร

เมื่อ SCP-112 เริ่มทำงาน การขับเคลื่อนได้ทำงานตามที่ถูกคาดเอาไว้จนกว่าจะถึงจุดเริ่มแรกของการปล่อยตัวในตอนแรก เมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นรถไฟจะหายไป หลังจากนั้น 3 นาที (เป็นเวลาประมาณตามปกติของรถไฟ) รถไฟจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตรงจุดสิ้นสุด (3 เมตรจากจุดเริ่มต้น)

มนุษย์ที่นั่ง SCP-112 จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกันการเฝ้าสังเกตการณ์ภายนอก ช่วงเวลาเปิด-ปิดระหว่างจุดเริ่มแรกและจุดสิ้นสุดนั้นมีการขยายเวลาออกไปยาวกว่าเดิมมากเทียบกับเวลาของการนั่งในแต่ละครั้งตั้งแต่ 4 นาทีถึง █ เดือน คุณสมบัติของรถไฟยังส่งผลแตกต่างกันไปจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง ผู้ทดสอบส่วนใหญ่จะรายงานถึงการมีส่วนประกอบอื่นๆนั่งอยู่บนรถไฟที่ไม่มีตัวตนในตำแหน่งที่นั่งเหมาะสม เหมือนกับเงาดำ ๆ ที่ม้วนตัวและเอนเอียงซ้ำๆกัน ผู้ทดสอบจะไม่รู้สึกว่าอยู่ในโลกที่ต่างออกไปหรือแตกต่างในแบบอื่นๆ ; มีเพียงประสบการณ์ในการนั่งรถเท่านั้นที่แตกต่าง

เมื่อออกมาจากที่โดยสาร ผู้ทดสอบมักจะรู้สึกถึงความสับสน และรู้สึกไม่ดี ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้โดยสาร SCP-112 ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยทางกายภาพใด ๆ แต่เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวเพื่อจัดการกับความเจ็บป่วยทางกายภาพสำหรับระยะเวลาที่ขยายตัวออกไป ตัวอย่างเช่นผู้ทดสอบที่ใช้เวลาโดยสารเป็นเวลาสามวันอาจพบกับความสับสน พวกเขาจะรู้สึกหิวโหยอย่างมากในขณะที่โดยสารอยู่ แต่เมื่อถึงจุดสิ้นสุดพวกเขาจะไม่รู้สึกหิวอีกเลย

ภาคผนวก-A: การทดสอบหลากหลายรูปแบบ

การทดสอบ 11234534

วันที่ 02/22/██
ผู้ทดสอบ: D-34534

D-34534 ถูกส่งไปใน SCP-112 เมื่อเวลา 14.42 น. รถไฟมาถึงจุดเริ่มต้นตอน 14.43 น. แล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อ 14.46 น. เมื่อออกจาก SCP-112, D-34534 ได้เงียบแล้วขอยาแก้ปวดก่อนที่จะกลับเข้าไป เมื่อรักษาและให้ยา D-34534 รายงานทุกครั้งว่าใช้เวลาในการเดินทางจากต้นจนจบ 36 นาที กับหมุนอยู่หลาย ๆ ครั้ง ไม่พบสิ่งปลูกสร้างของ SCP-112

การทดสอบ 11267564

วันที่ 05/14/██
ผู้ทดสอบ: D-67564

D-67564 ถูกส่งไปใน SCP-112 เมื่อเวลา 13.30 น. รถไฟมาถึงจุดเริ่มต้นตอน 01.31 น. แล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อ 01.34 น. D-67564 รายงานทุกครั้งว่าใช้เวลาในการเดินทางจากต้นจนจบ 4 นาที ซึ่ง D-67564 บอกว่าสนุกยกเว้นช่วงหนึ่งของ "ส่วนของรถที่กระโดดออกราง และพื้นดินตรงหน้าก่อนที่จะหมุนอีกครั้ง

การทดสอบ 1125893

วันที่ 06/01/██
ผู้ทดสอบ: D-5893

D-5893 ถูกส่งไปใน SCP-112 เมื่อเวลา 12.30 น. รถไฟมาถึงจุดเริ่มต้นตอน 12.31 น. แล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อ 12.34 น. ในตอนสุดท้ายของการโดยสาร D-5893 ได้รีบวิ่งไปยังโต๊ะที่มีวัสดุใช้แล้วทิ้ง ยืนกรานเอาทุกอย่างที่เขาคว้าเอาไว้ได้ รวมทั้งห่ออาหารที่กินเหลือก่อนหน้านั้น D-5893 ได้ใช้ความรุนแรงเมื่อบุคลากรของสถาบันพยายามที่จะทำให้เขาสงบ แม้จะอยู่ไกลเท่าที่จะไกลได้จาก [ข้อมูลถูกลบ] ที่จะจับและสัมภาษณ์ D-5893 มีอาการสับสน และสูญเสียการรับรู้เวลาและสถานที่ไป พูดประโยคซ้ำ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องว่า "ไม่มีอาหหารอยู่บนที่นั่ง" "ให้ฉันนอนหลับ" "ให้มันหยุดหมุน" และ "แสงไฟ 152 ดวง" สถาบันเชื่อว่า D-5893 กำลังหมายความว่าช่วงเวลาที่เขานั่งอยู่รู้สึกนานถึงห้าเดือน และในระหว่างการเดินทางทำให้เขาอยู่ในสภาวะขาดสารอาหาร และอ่อนเพลีย แม้ว่าจะมีหลักฐานทางกายภาพที่ไม่เป็นไปตามความรู้สึก

การทดสอบ 1127556

วันที่ 08/08/██
ผู้ทดสอบ: D-7556 มีกล้องแบบมาตรฐานหนึ่งตัวที่หันไปหาหน้า D-7556

D-7556 ถูกส่งไปใน SCP-112 เมื่อเวลา 12.30 น. รถไฟมาถึงจุดเริ่มต้นตอน 12.31 น. แล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงเมื่อ 12.34 น. D-7556 ได้เกิดประสบการณ์ที่มีอาการคล้ายกัน (แต่เงียบ) กับ D-5893 ในระหว่างการสัมภาษณ์ D-7556 อธิบายว่าเวลาจากเริ่มถึงสิ้นสุดใช้เวลาหนึ่งเดือน ในระหว่างการเดินทางเขาไม่สามารถที่จะกินหรือนอนหลับ และประสบกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจาก SCP-112, D-7556 รายงานว่าเกิดความไม่สะดวกทุกครั้งที่รถไฟเหาะตีลังกา และเกือบจะเชื่อว่าเป็นภาพจากจินตนาการ ภาพจากกล้องมีความยาว 3 นาที แสดงให้เห็นว่า D-7556 กำลังสะอึ้นในช่วงเวลาของการนั่ง กับการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการนั่งโดยสารบน SCP-112

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License