SCP-1119
X-ray_1119.png

ภาพถ่ายเอ๊กซเรย์ที่ถ่ายหลังการกักกัน

วัตถุ# SCP-1119

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1119 ถูกกักกันอยู่ในส่วนของห้องกักกันมนุษย์ที่มีความผิดปกติประเภท-M (HACC) ในไซต์-53 ในกรณีที่มีบุคลากรเข้าสู่ห้องของ SCP-1119 นั้นต้องจะสวมใส่ชุดป้องกันวัตถุอันตรายระดับ C เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังของตัวอย่าง คำขอใดๆจาก SCP-1119 จะถูกเลือกและจะได้รับหรือจะถูกปฏิเสธตามมาตรการกักกันมนุษย์ระดับ Euclid นอกจากจะมีการยินยอมอย่างชัดเจนจากบุคลากรระดับ 3 อย่างน้อยหนึ่งคน และ SCP-1119 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องกักกัน

รายละเอียด: SCP-1119 เป็นชายผิวขาวอายุ 54 ปี สูง 174.3 ซม.และหนัก 154.6 กก. ที่ผลการเอ็กซเรย์และการผ่าตัดร่างกายเพื่อตรวจสอบนั้นพบว่า SCP-1119 มีความผิดปกติหลายๆอย่างที่พบเป็นหลักฐานว่า SCP-1119 มีการดูดซึมเนื้อเยื่อและอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเข้าไปภายในร่างกาย สิ่งนี้จะคล้ายกับอาการของโรคอุดกั้นหลอดเลือดแดงส่วนปลายคู่ แม้ว่าตัวอย่างจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นจากภายนอกก็ตาม

พบว่าภายในของ SCP-1119 นั้นมีลูกตาของมนุษย์ติดอยู่ด้านในของปอดด้านขวา นอกจากนั้นยังพบอีกว่า SCP-1119 ประกอบไปด้วยอวัยวะและเนื้อเยื่อส่วนเกินอื่นๆเป็นจำนวนมาก รวมถึงไต ม้าม กระเพาะปัสสาวะ ท่อนำไข่ และสำไส้เล็กที่ยาว 3.4 เมตรทั้งหมดนี้ได้ถูกรวมเก็บเอาไว้ในช่องท้องของตัวอย่าง อวัยวะพวกนี้มีการเชื่อมต่อกับร่างกายของ SCP-1119 เป็นเครือข่ายด้วยเส้นเลือดขนาดเล็ก การตรวจสอบดีเอ็นเอของตัวอย่างที่ได้จากเนื้อเยื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นพบว่ามีดีเอ็นเอของบุคคลอื่นที่แยกออกจากกันทั้งชายและหญิงอย่างน้อยสิบห้าคน ถึงแม้ว่าจะมีคนหนึ่งที่มีดีเอ็นเอคล้ายกับของ SCP-1119 ที่เป็นไปได้ว่าอาจมีความสัมพันธุ์ในทางพันธุกรรม

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสผิวหนังของ SCP-1119 นั้นจะเข้าสู่กระบวนการของการดูดซึมั่งแต่ที่มีการเริ่มสัมผัส โดยผิวหนังของ SCP-1119 จะติดกับผิวหนังของเหยื่อและค่อยๆดูดพวกเขาเข้าไป ดูเหมือนว่ากระบวนการนี้จะย้อนกลับหรือหยุดไม่ได้นอกเสียจากว่าจะตัดอวัยวะที่กำลังถูกดูดเข้าไปออก ในระหว่างนี้ SCP-1119 จะเกิดอาการเครียดอย่างรุนแรง ในขณะผู้ตกเป็นเหยื่อจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นใน 2-5 วินาทีของการเริ่มต้น กระบวนการเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จัก การดูดซึมทั้งหมดนั้นจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีหนึ่งกิโลกรัมของอวัยวะ หลังจากเสร็จกระบวนการแล้วมวลนำ้หนักตัวของ SCP-1119 ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ปัจจุบันกระบวนการดูดซึมของ SCP-1119 นี้ก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จัก และตัวของ SCP-1119 ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสะสมของอวัยวะใดๆ ความทรงจำ หรือนิสัยของผู้ตกเป็นเหยื่อ

อย่างไรก็ตาม SCP-1119 นั้นรู้สึกดีใจและโล่งอกขึ้นมากหลังจากที่สถาบันได้กักกันตัวเอาไว้ แต่ก็ยังคงทรมาณจากโรคซึมเศร้ารุนแรงที่เป็นอยู่ ในการรักษานั้นจะเป็นการให้ยาและให้คำปรึกษา และ SCP-1119 จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีคนอื่นอยู่รอบๆ จากการสิบค้นประวัติของ SCP-1119 นั้นได้เปิดเผยว่าพ่อของเขาเสียชีวิตไปเมื่อ ██ / ██ / 19██ และแม่เสียตอน ██ / ██ / 20██, SCP-1119 จึงได้ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์

ภาคผนวก 1119-A-01: บันทึกการกักกันที่ถูกกู้คืน

SCP-1119 เป็นที่สนใจของสถาบันตอนที่เขาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากสะพาน███████ แม้ SCP-1119 จะเตือนอย่างชัดเจนแล้วไม่ให้เข้าใกล้ตัว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คว้ามือของเขาเอาไว้ และเริ่มการดูดซึมต่อหน้าผู้คนที่มามุงดูด ส่งผลให้สาย 911 ถูกดักฟัง ก่อนที่สถาบันจะส่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้ออกไป ยาลบความทรงจำแบบฉุกเฉินถูกนำออกมาใช้งานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งลบทำลายภาพถ่ายและหลักฐานที่ถูกเผยแพร่ออกอากาศที่เกี่ยวข้องกับ SCP-1119 ทั้งหมดตามแนวทาง Hm / GD-Evt-0013-E: rev2.16

ภาคผนวก 1119-A-02:

ระบบการซ่อมแซมของ SCP-1119 นั้นได้แสดงถึงขีดจำกัดสุดของความสามารถในการซ่อมแซม การศึกษาวัตถุยังคงต้องทำต่อไป
- ดร.เอสเลงเกอร์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License