SCP-110

หมายเลข #: SCP-110

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ทางเข้าไปยังSCP-110นั้นจะต้องถูกปิดไว้ตลอดเวลาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากO5-█ ที่ดินซึ่งอยู่เหนือSCP-110 (ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร)นั้นจะได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่กึ่งเมืองซึ่งจะไม่ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน การเคลื่อนไหวใดๆที่อาจเกิดจากSCP-110นั้นให้อธิบายว่าเป็น"เหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะสั้น" คำร้องเรียนนอกเหนือจากนั้นจะไม่ได้รับความสนใจ

ลักษณะ: SCP-110เป็นเมืองทั้งเมืองที่ค้นพบว่าฝังอยู่ลึกลงไป0.5กิโลเมตร ใต้ฟาร์มใน[-ข้อมูลปกปิด-] นิวยอร์ค ทีมสำรวจ2และ3 สรุปได้ว่าพื้นผิวที่เมืองนี้ถูกฝังไว้นั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณหกตารางกิโลเมตร ได้มีการค้นพบวัตถุที่น่าสนใจมากหลายชิ้นในSCP-110 ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า SCP-110-xx

ประวัติที่ทราบของSCP-110

11/08/19██: เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรงในแถบชนบทของนิวยอร์ค ห่างออกไปจากกลางเมือง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงชายคนหนึ่งและสุนัขของเขาจึงไม่มีสื่อมวลชนสนใจเหตุการณ์นี้นัก

15/05/19██: เกิดแผ่นดินไหวเบาๆอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของSCP-110 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสหรัฐได้ส่งทีมนักธรณีวิทยาลงไปยังพื้นที่เพื่อหาสาเหตุ ผลที่ได้นั้นไม่อาจสรุปได้

16/05/19██: ทีมขุดค้น SCP 03 ได้รับคำสั่งให้เข้าสำรวจในพื้นที่ เมื่อไปถึงนั้น ทีมขุดค้นก็ได้พบกับ SCP-110-01 ซึ่งได้ถูกควบคุมตัวและพาไปยัง[-ข้อมูลปกปิด-]เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม

24/05/19██: ข้อมูลที่ได้จากSCP-110-1และSCP-███ เปิดเผยว่าเกิดการบิดเบือนของมิติขนาดใหญ่ในพื้นที่ของSCP-110 ซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินไหวจากการแทนที่ดินและหิน ได้ส่งทีมขุดค้นSCPอีกทีมเข้าไปในพื้นที่

09/02/20██: หลังจากที่ทำงานได้หลายเดือน ทีมขุดค้น SCP 04และ05ก็ทำได้เพียงค้นพบผนังคล้ายกับคอนกรีตซึ่งแข็งแกร่งและไม่สามารถเจาะทะลุได้ ได้ระงับการตรวจสอบไว้จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม

25/07/20██: ากที่เพิ่งการถอดรหัสของไฟล์ที่อยู่ในSCP-███ได้ ทำให้ได้แผนผังของSCP-110มา ทีมขุดค้น SCP 04และ05ถูกส่งกลับไปยังพื้นที่อีกครั้งเพื่อหาทางเข้าหลักของSCP-110

04/08/20██: ค้นพบทางเข้าของSCP-110 ซึ่งทีมขุดค้นนั้นได้เจอกับสิ่งที่บรรยายได้เพียงว่าเป็น"กลิ่นเหม็นเน่า" SCP-110นั้นเคยเป็นเมืองระดับ4ที่คึกคัก แต่ด้วยอุบัติเหตุทางมิติ แกนกลางของมันจึงได้รับความเสียหายอย่างหนักและเมืองทั้งเมืองก็ถูกย้ายที่ ได้เริ่มงานปกปิดการคงอยู่ของSCP-110 การขุดค้นมัน และพลเมืองที่ตายอยู่ในนั้นนับพันแล้ว

ผังเมืองของSCP-110:

ผังเมืองโดยทั่วไปของSCP-110นั้นเป็นชุดวงแหวนที่มีศูนย์กลางรวมกันซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยรถราง รถไฟ และสายการคมนาคมอื่นๆ กลุ่มผู้สำรวจเห็นพ้องกันว่าSCP-110นั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆเป็นชั้นๆซึ่งมีการใช้สอยต่างกันไป ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดตามนี้:

คอร์เซอร์วิส: แผนที่จำนวนมากที่พบอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนคับคั่งของSCP-110นั้นเรียก'เสา'ศูนย์กลางที่มีการใช้งานหลากหลายนี้ว่า'คอร์เซอร์วิส' ระหว่างการสำรวจซึ่งทำได้จำกัดตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยนั้น ทีมสำรวจ SCP 01 ได้ค้นพบวิทยาการจำนวนมากที่ทำให้เมืองใต้ดินนี้อยู่ได้ด้วยตนเอง ส่วนหนึ่งของวิทยาการเหล่านี้ก็คือห้องแปลงสภาพสสารจำนวนหนึ่ง เตาปฏิกรณ์แบบผสมที่ได้พลังงานจากทั้งนิวเคลียร์ฟิวชันและความร้อนใต้พิภพ ระบบหมุนเวียนน้ำที่ซับซ้อน และพื้นที่แปลงสภาพของเสียขนาดใหญ่ ส่วนกลางนี้รายล้อมไปด้วยลิฟท์จำนวนมากและบันไดฉุกเฉิน พื้นที่หลายๆแห่งในส่วนกลางนี้ได้มอบหมายให้บุคคลจำเพาะจำนวนหนึ่งใช้ในการวิจัย

อาเทรียม โคลอสไซ: พื้นที่เปิดกว้างขนาดใหญ่ในโดมนี้ล้อมคอร์เซอร์วิสไว้และดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งจะเคยใช้เก็บพืชพรรณ ตัวโดมนั้นเป็นจอขนาดมหึมา (ยังไม่อาจระบุส่วนประกอบของมันได้) ซึ่งมีไว้ใช้ฉายภาพท้องฟ้าบอกเวลากลางวันเท่านั้น มีสายรถรางจำนวนมากเป็นพื้นที่อย่างน้อยสามชั้นของสวนโดยทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อกับคอร์เซอร์วิส บุคลากรอธิบายว่ามันดูเหมือนกับ"ซี่ล้อ" ในตอนที่ค้นพบนั้น จำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่นี้มีมากที่สุด บ่งชี้ว่ามันเป็นส่วนที่คับคั่งของเมืองนี้

วงแหวนการค้า: แนววงแหวนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มร้านค้าปลีกและในเครือเล็กๆซึ่งล้อมสวนยักษ์ไว้ ไม่ทราบเหมือนกันว่าสินค้านั้นผลิตในเมืองหรือไม่ แต่เนื่องจากขนาดมหึมาของคอร์เซอร์วิสเอง และการที่เมืองนี้ดูเหมือนจะพึ่งพาตัวเอง จึงเป็นไปได้มากว่าคอร์เซอร์วิสนั้นมีพื้นที่การผลิตด้วย

วงแหวนที่อยู่อาศัย A: รูปแบบของพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่นี้บ่งชี้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนนี้เป็นพวกที่ฐานะดีที่สุดในเมือง เอกสารจำนวนหนึ่งที่พบได้ทั่วเมืองดูเหมือนจะยืนยันการคาดการนี้ได้

วงแหวนที่อยู่อาศัย B: วงแหวนนี้ทั้งหมดเป็นที่อยู่ของประชาชนชั้นกลางในSCP-110 การค้นหาสิ่งของน่าสนใจในพื้นที่นี้ยังดำเนินต่อไป ถึงตอนนี้ สามารถเก็บกู้SCPมาจากพื้นที่นี้ได้ █ รายการ

วงแหวนที่อยู่อาศัย C: วงแหวนนี้ทั้งหมดเป็นที่อยู่ของประชาชนชั้นล่างในSCP-110 ตอนที่พบมันนั้นมันอยู่ในสภาพที่แย่มาก และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการบูรณะโดยทีมรักษาสภาพSCP 01 - 12 คาดว่ามันได้รับความเสียหายมากที่สุดจากการบิดเบือนของมิติเพราะอยู่ห่างจากคอร์เซอร์วิสไปมากที่สุด ความเสียหายในSCP-110นั้นสัมพันธ์กับระยะห่างจากคอร์เซอร์วิส

อาเทรีย เวเกส: ตามที่แผนที่ต่างๆระบุชื่อไว้ สวนนี้เล็กกว่าอาเทรียม โคลอสไซเพียงเล็กน้อย และเป็นที่มาของอาหารประมาณ80%ที่ประชากรของSCP-110บริโภค เดิมทีนั้นสวนนี้เคยเปิดโล่ง จึงได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อย้ายตำแหน่งมา โดยคาดการว่าSCP-110นั้นถูกย้ายลงไปลึกกว่าระดับเดิม300เมตร การบูรณะได้เผยถึงวิทยาการการเพาะปลูกที่ก้าวหน้าซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

อาเทรียม อนิมัส: อาเทรียม อนิมัสเป็นแหล่งอาหารที่เหลืออีก20% สวนนี้มีอยู่อย่างน้อย20ชั้นซึ่งครั้งหนึ่งมีรูปแบบเหมือนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของพวกสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่นี่ แต่ละชั้นนั้นมีสภาพอากาศที่ควบคุมไว้อย่างรัดกุม และมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแยกสัตว์ต่างชนิดกัน ห้องทดลองพันธุกรรมที่พบติดกับอาเทรียม อนิมัสนั้นถูกพบในสภาพที่ไม่ได้รับความเสียหาย และกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจโดยบุคลากร

อาเทรียม รีเครอุส: สวนที่มีไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น มันอยู่ระหว่างวงแหวนที่อยู่อาศัยแต่ละชั้น และปกติแล้วจะประกอบด้วยสวนสาธารณะ สระน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ศูนย์การค้า และที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ สวนนี้ถูกบ่งชี้ว่ามีไว้ใช้กับSCPที่ต้องมีสภาพแวดล้อมแบบนอกอาคาร หรือต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขณะนี้ได้ทำการร่างแผนการแปลงสภาพแล้ว

วงแหวนวิจัย SCP: ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะมีวงแหวนชั้นนอกสุดไว้สำหรับวิจัยSCPระดับ Safe และ Euclid โดยเฉพาะ แม้ว่าจะไม่มีเอกสารใดๆที่ยืนยันได้ว่ามีวงแหวนนี้อยู่จริง สิ่งนี้บ่งชี้ว่า SCP-110 มิได้ออกแบบโดยภาคเอกชน แต่มีไว้กลบเกลื่อนSCPทีายังไม่รู้จักเสียมากกว่า วงแหวนนี้อันตรายมาก เนื่องจากมันเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในSCP-110 และเป็นไปได้ว่าจะมีSCPที่เป็นอันตรายหลุดออกมาอยู่ สมาชิกของทีมสำรวจSCP 03 รอดชีวิตจากการสำรวจส่วนนี้เพียงสองคนเท่านั้น คำให้การของพวกเขาอยู่ในเอกสาร#110-F

รูปแบบสถาปัตยกรรมของSCP-110

SCP-110นั้นยืนยันได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สร้างโดยมนุษย์ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่พบได้บนโลก รูปแบบสถาปัตยกรรมของSCP-110นั้นดูเหมือนจะแตกต่างกันไปตามแต่พื้นที่ โดยรูปแบบหลักนั้นเป็นไปตามนี้:

คอร์เซอร์วิส: เน้นการใช้สอย

อาเทรียม โคลอสไซ: แบบกรีก-โรมันยุคฟื้นฟู (สวนทั้งหมดเป็นแบบนี้)

วงแหวนการค้า : โพสต์โมเดิร์น

วงแหวนที่อยู่อาศัย A: อลังการศิลป์

วงแหวนที่อยู่อาศัย B: เอกซเพรสชันนิซึม

วงแหวนที่อยู่อาศัย C: เน้นการใช้สอย

วงแหวนวิจัย SCP: เสียหายเกินกว่าจะบอกได้

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันของSCP-110นั้นเป็นปัญหาในการระบุยุคที่สร้างมันขึ้นมา เอกสารเก่าที่สุดที่พบนั้นอ้างว่าเมืองถูกสร้างเมื่อ[-ข้อมูลปกปิด-]โดยกลุ่ม[-ข้อมูลปกปิด-]

เอกสาร#001-A: ข้อความสุดท้าย

ถึงผู้ที่พบเอกสารนี้:

ผมคือสตีเฟน คอลส์นิก หรือถ้าจะพูดให้ถูกแล้ว ผมเคยเป็นสตีเฟน คอลนิกส์ ตอนที่คุณกำลังอ่านสิ่งนี้ผมคงตายไปแล้ว

ผมเป็นหัวหน้าวิศวกรของเมืองนี้ และผู้อำนวยการของโครงการ[-ข้อมูลปกปิด-] ซึ่งถูกกักขังไว้ในห้องกักกันชั้นนอกและวงแหวนที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับตัวตนซึ่งเรียกว่า[-ข้อมูลปกปิด-] เมือง[-ข้อมูลปกปิด-]ทั้งเมืองจึงถูกย้ายตำแหน่งมาจาก[-ข้อมูลปกปิด-]

ไม่มีใครในที่นี้รู้ว่าเราอยู่ไหน

เท่าที่ผมสังเกตได้ วงแหวนชั้นนอกได้รับความเสียหายอย่างหนัก และสิ่งที่อยู่ในนั้นก็กำลังคุกคามผู้ที่อาศัยอยู่ในวงแหวนชั้นใน แต่ยังไงพวกเราก็ต้องพบกับความหายนะอยู่แล้ว เพราะคอร์เสียหายมาก

ระบบดำรงชีพหลักทั้งสามที่อยู่ในคอร์นั้นได้รับความเสียหายเกินกว่าจะทำการซ่อมให้ใช้ได้ การพยายามซ่อมมันนั้นต้องใช้เวลามากกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเรา

เดี๋ยวระบบยังชีพก็จะหยุดทำงานแล้ว ผมคาดว่ามันคงทำงานต่อได้อีก 4 ถึง 10 ชั่วโมง

ถึงใครก็ตามที่พบสิ่งนี้:

กักกัน[-ข้อมูลปกปิด-]ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ อย่าทำพลาดเหมือนกับที่มาตรการของเราเป็นมาแล้ว ถ้าคุณทำ คุณจะต้องเสียใจ

(จบเอกสาร)

รายการ SCP สำคัญที่พบใน SCP-110

[-ข้อมูลปกปิด-]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License