SCP-109
SCP-109.jpg

SCP-109

วัตถุ #: SCP-109

ระดับ: Euclid

รายละเอียด: SCP-109 จะถูกจัดเก็บไว้ส่วนกักกันของไม่อันตรายที่ 7 และไม่จำเป็นต้องจัดการดูแลวัตถุ ห้ามนำวัตถุออกจากส่วนกักกันเด็ดขาดนอกเหนือจากสำหรับการทดลองเท่านั้นและจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 3 หรือสูงกว่าเท่านั้น เมื่อเติม SCP-109 เจ้าหน้าที่จะต้องแน่ใจว่าฝาขวดนั้นปิดสนิดและตั้งในตำแหน่งที่ปากขวดตั้งเสมอ

รายละเอียด: SCP-109 คือกระติกน้ำสำหรับทหารรุ่นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1899 วัสดุทำมาจากดีบุกผสม ภายนอกบุด้วยฝ้ายและสายรัดหนังสีดำและเมื่อปิดฝาออกมักจะรู้สึกว่ามีน้ำอยู่เกือบเต็มเสมอ วัตถุนั้นดูเหมือนว่าจะสามารถเทน้ำจากกระติกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยปริมาณของน้ำนั้นไม่ส่งผลใดๆกับน้ำหนักของวัตถุก่อนเทน้ำ (3.16 กิโลกรัม) และเมื่อสแกนภายในนั้นไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งขนาดและรูปทรงภายในนั้นมีลักษณะที่สัมพันธ์กับรูปทรงภายนอกของวัตถุ

น้ำที่ออกมาจาก SCP-109 นั้นมีสีที่ออกไปทางฟ้า-เทาจางและมีความเข้มข้นของดีบุก 20 PPm และเกลือแร่ชูกำลังอีก 170 PPm และมีอุณหภูมิคงที่ที่ 19 องศาเซลเซียสในอุณหภูมิห้องและสามารถต้มและแช่แข็งได้โดยไม่มีความผิดปกติใดๆ

ภาคผนวกที่ 109-1: หลังจากที่นำวัตถุมายังไซต์-19 ในภายแรก วัตถุถูกจัดระดับเป็น Safe เมื่อทำการทดลองวัตถุและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน วัตถุได้ถูกจัดระดับเป็น Euclid โดยนายพล ████████ ████ทันที

ภาคผนวกที่ 109-2: เมื่อไม่นานมานี้ ดร.██████ได้ส่งคำร้องสำหรับการใช้วัตถุในการรดน้ำต้นกระเจี๊ยบในห้องทำงานของเขา ภายหลังคำร้องได้อนุมัติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะถูกแจ้งให้ทราบว่าดร.██████ จะใช้ SCP-109 ในทุกๆวันศุกร์

ภาคผนวกที่ 109-3: “ผมเริ่มเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วละ เรื่องที่พวกดีคลาสใหม่มักจะพยายามเทน้ำออกทั้งหมดจาก SCP-109 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มีหน้าที่สั่งห้ามพวกนั้นแล้วบอกว่า SCP-109 นั้นไม่มีก้นขวด ไม่ใช่ให้ไปตะโกนว่า “กินให้หมด!” ซ้ำๆ นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกมีฝีมือเขาทำกัน ผมรับไม่ได้” ดร.██████

ข้อมูลเพิ่มเติม: หลังจากที่ทำการทดลองกับวัตถุเป็นจำนวนหลายครั้ง ต่อไปนี้คือลำดับการทดลองวัตถุตามลำดับก่อนหลัง วันที่และเวลาสำหรับการทดลองนั้นไม่ถูกระบุเนื่องจากเป็นความลับ

การทดลองครั้งที่ 1: ผู้ทดลองได้รับน้ำจาก SCP-109 จำนวนหนึ่ง เมื่อดื่ม ผู้ทดลองระบุว่ารู้สึกสดชื่นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมที่ผิดปกติก็ตามและมีรสอร่อย เมื่อตรวจสอบปัสสาวะนั้นไม่พบความผิดปกติใดๆ

การทดลองครั้งที่ 2: หลังจากการทดลองครั้งที่ 1 ไม่นานา ผู้ทดลองได้ถูกทำให้อยู่ในสภาวะขาดน้ำเป็นเวลา 1 วันเต็มก่อนได้รับน้ำจาก SCP-109 การทดลองนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากผู้ทดลองไม่ขับปัสสาวะออกมาเพื่อนำไปตรวจ

การทดลองครั้งที่ 3: ผู้ทดลองได้ใช้น้ำจาก SCP-109 อาบ หลังจากนั้นผู้ทดลองระบุว่าตนรู้สึกสดชื่นและรู้สึกมีกำลังมากกว่าปกติ

การทดลองครั้งที่ 4: นักวิจัยได้ทดลองนำเชื้อแบคทีเรียประเภทสเตรปโตคอกคัสใส่ลงไปในน้ำของ SCP-109 พบว่าเชื้อโรคได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และเมื่อนำน้ำให้กับผู้ทดลองที่ป่วยจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียสเตรปโตคอกคัส พบว่าเชื้อดังกล่าวได้ถูกฆ่าทั้งหมดและผู้ทดลองกลับมาแข็งแรงดั่งเดิมใน 24 ชั่วโมง

การทดลองครั้งที่ 5: นักวิจัยได้สกัดสารประกอบของเลือดจากน้ำของ SCP-106 และได้ถ่ายสารดังกล่าวให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการถูกรถชน พบว่าผู้ป่วยนั้นไม่มีอาการผิดปกติใดๆ และฟื้นฟูจนกลับมาปกติได้ดังเดิม ผู้ป่วยนั้นได้รับการรักษาแบบปกติหกสัปดาห์ต่อมา

การทดลองครั้งที่ 6: เมื่อนำน้ำของ SCP-109 ใส่ลงไปในพืชต่างๆ พบว่าพืชเหล่านั้นไม่แสดงความผิดปกติใดและพืชเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะมีสภาวะที่แข็งแรงกว่าปกติ

พบว่ามีการร้องขอให้ทดลอง SCP-109 คู่กับ SCP-402 เจ้าหน้าที่หลายคนได้พิจารณาการทดลองดังกล่าวและปฎิเสษการทดลองไป เนื่องจากการทดลองนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือทั้งสองชิ้นไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License