SCP-107

วัตถุ# SCP-107

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-107 จะไม่เป็นภัยคุกคามในทันทีตราบใดที่มันไม่ได้สัมผัสกับของเหลวใดๆ ด้วยเหตุนี้มันจึงถูกเก็บไว้ที่ไซต์-19 ในห้องกักกันห้า (5) ตารางเมตรบนฐานสูงหนึ่ง (1) เมตรภายในภาชนะใสที่สามารถมองเห็นผ่านได้ การทดลองกับ SCP-107 จะต้องดำเนินการที่พื้นที่วิจัย-06 พื้นที่รกร้างขนาด 484 ตร.กม. (22 x 22 กม.) ใน █████████ ที่อุทิศให้กับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ใครก็ตามที่พยายามใช้งาน SCP-107 นอกเหนือจากการทดลองที่ได้รับอนุมัติจะต้องถูกกำจัดด้วยกำลังใดๆ ก็ตามที่จำเป็น

การเข้าถึงและการนำวัตถุออกจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 4 สอง (2) คนและต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรดังกล่าวในการดำเนินการทดลองเต็มรูปแบบ หาก SCP-107 ทำงานในขณะที่อยู่ในไซต์-19 บุคลากรคลาส-D สองคนจะต้องเคลื่อนย้ายมันออกจากไซต์โดยใช้รถบรรทุกขนย้ายสิ่งของไปยังท่ารถ-02 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้โดยไม่คำนึงถึงสารที่กระตุ้น SCP-107 เนื่องจากลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ของผลกระทบของวัตถุที่มีต่อพืช ควรส่งคืน SCP-107 ต่อเมื่อฝนหยุดลงโดยสมบูรณ์แล้วและการเจริญเติบโตผิดปกติของต้นไม้ได้ถูกกำจัดหรือกักไว้เพื่อการศึกษาต่อไป

รายละเอียด: SCP-107 นั้นคล้ายกับส่วนบนของกระดองเต่าที่กลวง เปลือกประกอบด้วยวัสดุชีวภาพชุบแข็งที่ไม่ทราบที่มาตรงข้ามกับรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าวัสดุนี้มาจากเต่าทะเลโดยทั่วไป(ซุเปอร์แฟมิลี Chelonioidea)หรือไม่ วัตถุจะอยู่ในสภาพเฉื่อยชาจนกว่าภายในกระดองจะได้สัมผัสกับของเหลว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วของเหลวดังกล่าวก็ดูเหมือนจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว ไม่ชัดเจนว่าของเหลวถูกดูดไปที่ไหน เนื่องจากไม่มีรูที่สามารถมองเห็นภายในเปลือกได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้วขอบสีแดงของเปลือกจะเรืองแสงเป็นสีจางและสารที่ใส่เข้าไปในเปลือกจะเริ่มตกตะกอนในชั้นบรรยากาศและตกเป็น 'ฝน' ในพื้นที่อย่างน้อย 0.5 เมตรแต่ต่ำกว่า 10 กม. จากวัตถุปรากฏการณ์นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้การเคลื่อนย้าย SCP-107 จะย้ายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับ 'เขตห้ามเข้า'

ระยะเวลาและความเข้มขึ้นจะขึ้นตามสัดส่วนกับปริมาณของเหลวที่ใส่ในเปลือก น้ำ 10 มล. จะส่งผลให้มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อยเพียงครึ่งชั่วโมง ในขณะที่การเติมให้ถึงเครื่องหมายสามในสี่จะทำให้ฝนตกหนักถึงสองวัน น้ำฝนที่เกิดจาก SCP-107 นั้นมีผลกระทบต่อพืชต่างกันไป ผลกระทบเหล่านี้จะเห็นได้เฉพาะในพืชที่โดนปลูกในเขตที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น– การรดน้ำต้นไม้อื่นด้วยของเหลวที่เก็บมาไม่ทำให้มีปฏิกิริยาผิดปกติ (ดูบันทึกการทดลองภาคผนวก 107-2)


ภาคผนวก 107-1: SCP-107 ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีศ.ม███████████████████ ที่ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเอธิโอเปียมันฝังอยู่ข้างสิ่งที่ดูเหมือนหมอผีของชนเผ่า การหาอายุจากคาร์บอนบนกระดูกของหมอผี พบว่ามันมีอายุประมาณ 18000 ปีก่อนคริสตศักราช SCP-107 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนต่อทุกความพยายามในการเก็บตัวอย่าง ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุวันที่กำเนิดที่เป็นรูปธรรมได้ สถาบันเข้ามาแทรกแซงหลังจากพบรายงานเหตุการณ์สภาพอากาศแปลกๆที่สถานที่ขุดพร้อมกับการเจริญเติบโตของพืชที่ผิดปกติ


ภาคผนวก 107-2: ด้านล่างเป็นบันทึกของการทดสอบทั้งหมดที่ทำโดยใช้ SCP-107—เจ้าหน้าที่ที่มีแนวคิดสำหรับมาตรการการทดสอบที่เหมาะสมมากขึ้นขอให้ติดต่อมาที่ผม— สามารถทดสอบของเหลวที่ปลอดภัยพอสมควรกับ SCP-107 ได้ตามสบายและบันทึกสิ่งที่คุณค้นพบที่นี่ (พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เป็นผลมาจากการทดสอบ) เราต้องการข้อมูลทั้งหมดที่สามารถได้รับจากสิ่งแปลกประหลาดนี้ การทดสอบเพิ่มเติมกับ SCP ที่เป็นของเหลวอาจมีคุณค่าในการวิจัยแต่ส่วนใหญ่ก็อันตรายเกินกว่าจะดำเนินการได้อย่างน้อยก็ด้วยกระบวนการกักกันปัจจุบันได้มีการส่งคำขอการทดสอบ SCP-107 กับ SCP-009 SCP-447-2 และ SCP-874 แล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะผลที่ได้มีโอกาสเกิดอันตรายและ/หรือมีความไม่เสถียรสูง—ดร.เควนตินอิ███████

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำประปาระดับมาตรฐาน 10 มล.
ผลลัพธ์: ฝนตกเล็กน้อยทั่วบริเวณทดสอบเป็นเวลา 27 นาทีการทดสอบน้ำพบว่าไม่มีคุณสมบัติผิดปกติใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังการทดสอบหญ้าที่ไซต์ทดสอบเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลที่ได้คือสีเขียวที่เข้มข้นกว่าหญ้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝน
การดำเนินการเพิ่มเติม: เก็บตัวอย่างฝนและนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้อื่นๆนอกพื้นที่ทดสอบ
ผลลัพธ์: ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำประปาระดับมาตรฐาน 55 มล.
ผลลัพธ์: ฝนตกหนักในพื้นที่ทดสอบเป็นเวลาสองวันและผลกระทบต่อหญ้าคล้ายกับการทดสอบครั้งแรกพืชมีผลที่ปลูกในดินที่พื้นที่ทดสอบเติบโตอย่างรวดเร็วและออกผลที่ใหญ่กว่าพืชควบคุมมากผลกระทบลดลงอย่างมากหลังจากสามเดือน

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: บล็อกไม้ 4 ตร.ซม.
ผลลัพธ์: ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: ลูกปืนเหล็ก 20 นัดรัศมี 2 มม.
ผลลัพธ์: ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: ปัสสาวะของมนุษย์ 10 มล.
ผลลัพธ์: มีฝนปัสสาวะตกในบริเวณที่ทำการทดสอบเป็นเวลา 27 นาทีโดยมีความเข้มข้นระดับปานกลาง หญ้าที่ไซต์ทดสอบเริ่มตายพืชชนิดอื่นๆ ที่ย้ายไปยังไซต์ทดสอบเริ่มงอกกับดักแมลงรูปแบบ 'เหยือก' ที่มีลักษณะแคระแกรนไม่สามารถย่อยแมลงได้จริง
สิ่งที่ป้อนเข้าไปภายหลัง: ปัสสาวะของมนุษย์ 20 มล.
ผลลัพธ์: มีฝนปัสสาวะตกในบริเวณที่ทำการทดสอบเป็น เวลา 3 ชั่วโมง 42 นาที โดยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเล็กน้อยพืชที่ไม่ใช่หญ้าเติบโตจนมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นกับดักรูปแบบเหยือกสามารถย่อยหนูตัวเล็กได้

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: เลือดมนุษย์ 10 มล. สกัดจากผู้ทดลองคลาส-D
ผลลัพธ์: สารที่พิสูจน์แล้วในภายหลังว่าเป็นเลือดมนุษย์ที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกับผู้ทดลองที่บริจาค ตกอยู่ที่ไซต์ทดสอบเป็นเวลา 27 นาที หญ้าที่พื้นที่ทดสอบดูเหมือนจะตายเมื่อได้สัมผัสกับเลือดและเริ่มเน่าเปื่อยภายในไม่กี่นาที พืชที่ไม่ใช่หญ้าที่ถูกปลูกในดินได้เริ่มกลายพันธุ์และเติบโตเป็นอวัยวะที่กินเนื้อขนาดใหญ่ (>20 ซม.) คล้ายกับของ 'กาบหอยแครง' (Dionaea muscipula)เมื่อบุคลากรคลาส-D เข้ามาใกล้ต้นไม้เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะ[ข้อมูลปกปิด]อวัยวะเหล่านี้หายไปภายใน 2 สัปดาห์ ดูเหมือนจะเป็นการไม่ฉลาดที่จะทำการทดลองเพิ่มเติมกับของเหลวที่ไหลอยู่ภายในร่างกายมนุษย์

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำ 10 มล. พร้อมลูกปืนเหล็ก 5 กรัม
ผลลัพธ์: น้ำถูกดูดซับโดย SCP-107 และสังเกตพบปฏิกิริยาแบบพื้นฐานตามที่พบกับพืชลูกปืนยังคงอยู่ในเปลือกเห็นได้ชัดว่าไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: กาวไซยาโนอะคริเลตเหลว 10 มล.
ผลลัพธ์: ของเหลวทั้งหมดถูกดูดซับโดย SCP-107 และไซยาโนอะคริเลตที่แข็งตัวไปบางส่วนตกลงบนพื้นที่ทดสอบเป็น เวลา 18 นาที มีแนวโน้มว่าระยะเวลาของผลกระทบที่ลดลงนั้นเกิดจากการแข็งตัวของกาวในขณะที่อยู่ภายใน SCP-107 สสารของพืชที่เติบโตถูกเคลือบเหนียวซึ่งภายหลังได้รับการระบุว่าเป็นอนุพันธ์ของไซยาโนอะคริเลตการเคลือบมีประสิทธิภาพมากในการดักจับและป้องกันแมลงไม่ให้ทำความเสียหายกับพืช

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำส้มคั้นสด 10 มล.
ผลลัพธ์: เป็นรูปแบบฝนตกแบบมาตรฐาน (ละอองฝน 27 นาที) พืชมีผลที่ถูกย้ายไปยังพื้นที่ทดสอบเริ่มงอกผลไม้รสเปรี้ยวที่ไม่รู้จักโดยไม่คำนึงถึงชนิดของพืชและแม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นไม่พบผลร้ายจากการบริโภคผลไม้ตัวอย่างถูกนำไปทดสอบต่อไป

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำลายมนุษย์ 2 มล. จากโดยผู้ทดสอบคลาส-D
ผลลัพธ์: สารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นน้ำลายของมนุษย์ตกลงบนพื้นที่ทดสอบเป็น เวลา 8 นาที พืชที่ไม่ใช่หญ้าที่ถูกย้ายไปยังพื้นที่ทดสอบงอกถุงทรงกลมขนาดเล็ก (2-5 ซม.) ขึ้นมาตามลำต้นหรือกิ่งบางเมื่อผู้ทดลองเข้าใกล้ต้นไม้ถุงจะขับของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำลายไปทางผู้ทดลองอย่างรุนแรงผู้ทดลองรายงานว่าไม่มีการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บส่วนที่งอกขึ้นมาเริ่มตายภายใน 3 วัน

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: น้ำมวลหนักบริสุทธิ์สมบูรณ์ 99.999% 10 มล. (D2O)
ผลลัพธ์: เป็นรูปแบบฝนตกแบบมาตรฐาน (ละอองฝน 27 นาที)การวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุของตัวอย่างเผยให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของดิวเทอเรียม~154 ppm ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับน้ำธรรมชาติ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป: ธาตุปรอท 5 มล.
ผลลัพธ์: ตัวอย่างเริ่มถูกดูดซึมแต่ก็ถูกระบายออกอีกครั้ง.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License