SCP-107

วัตถุ# SCP-107

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-107 จะไม่มีการคุกคามทันทีตราบใดที่มันไม่ได้สัมผัสกับของเหลวใดๆด้วยเหตุนี้มันจึงถูกเก็บไว้ที่ไซต์-19 ในห้องกักกันห้า (5) ตารางเมตรบนฐานสูงหนึ่ง (1) เมตรภายในภาชนะใสมองเห็นได้การทดลองกับSCP-107 จะต้องดำเนินการที่พื้นที่วิจัย-06พื้นที่รกร้าง 484 ตร.กม. (22 x 22 กม.) ใน█████████ที่อุทิศให้กับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ใครก็ตามที่พยายามใช้งานSCP-107 นอกการทดลองที่ได้รับอนุมัติจะต้องถูกกำจัดด้วยกำลังเท่าที่จำเป็น

การเข้าถึงและการนำวัตถุออกต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 4 สอง(2) คนและต้องได้รับการอนุมัติจากบุคลากรดังกล่าวในการดำเนินการทดลองเต็มรูปแบบหากSCP-107 ทำงานในขณะที่อยู่ในไซต์-19 บุคลากรคลาส-D สองคนจะต้องเคลื่อนย้ายมันออกจากไซต์โดยใช้รถบรรทุกขนย้ายสิ่งของในท่ารถ-02ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้โดยไม่คำนึงถึงสารที่กระตุ้นSCP-107 เนื่องจากลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ของผลกระทบของวัตถุที่มีต่อพืชควรส่งคืนSCP-107 ต่อเมื่อฝนหยุดลงโดยสมบูรณ์แล้วและการเจริญเติบโตผิดปกติของต้นไม้ได้ถูกทำให้เป็นกลางหรือกักไว้เพื่อการศึกษาต่อไป

รายละเอียด: SCP-107 นั้นคล้ายกับส่วนบนของกระดองเต่าที่กลวงเปลือกประกอบด้วยวัสดุชีวภาพชุบแข็งที่ไม่ทราบที่มาตรงข้ามกับรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าวัสดุนี้มาจากเต่าทะเลโดยทั่วไป(ซุเปอร์แฟมิลีChelonioidea)หรือไม่วัตถุจะอยู่ในสภาพเฉื่อยชาจนกว่าภายในกระดองจะได้สัมผัสกับของเหลวเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วของเหลวดังกล่าวก็ดูเหมือนจะถูกดูดซึมอย่างเร็วมากไม่ชัดเจนว่าของเหลวถูกดูดไปที่ไหนเนื่องจากไม่มีรูที่มองเห็นภายในเปลือกได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้วขอบสีแดงของเปลือกจะเรืองแสงเป็นสีจางและสารที่ใส่เข้าไปในเปลือกจะเริ่มตกตะกอนในชั้นบรรยากาศและตกเป็น'ฝน'ในพื้นที่อย่างน้อย 0.5 เมตรแต่น้อยกว่า 10 กม. จากวัตถุปรากฏการณ์นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้การเคลื่อนย้ายSCP-107 จะย้ายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับ'เขตห้ามเข้า'

ระยะเวลาและความเข้มขึ้นจะขึ้นตามสัดส่วนกับปริมาณของเหลวที่ใส่ในเปลือกน้ำ 10 มล. ส่งผลให้มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยเพียงครึ่งชั่วโมงในขณะที่การเติมถึงเครื่องหมายสามในสี่จะทำให้ฝนตกหนักถึงสองวันน้ำฝนที่เกิดจากSCP-107 นั้นมีผลกระทบต่อพืชต่างกันไปแต่ผลกระทบเหล่านี้จะเห็นได้เฉพาะในพืชที่ปลูกในเขตผลกระทบเท่านั้น– การรดน้ำต้นไม้อื่นด้วยของเหลวที่เก็บมาไม่ทำให้มีปฏิกิริยาผิดปกติ(ดูบันทึกการทดลองภาคผนวก 107-2)


ภาคผนวก 107-1: SCP-107 ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีศ.ม███████████████████ .ที่ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเอธิโอเปียมันฝังอยู่ข้างสิ่งที่ดูเหมือนหมอผีของชนเผ่าการหาอายุจากคาร์บอนบนกระดูกของหมอผีพบว่ามันมีอายุประมาณ 18000 ปีก่อนคริสตศักราชSCP-107 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนต่อทุกความพยายามในการเก็บตัวอย่างดังนั้นจึงไม่สามารถระบุวันที่กำเนิดที่เป็นรูปธรรมได้ สถาบันเข้ามาแทรกแซงหลังจากพบรายงานเหตุการณ์สภาพอากาศแปลกๆที่สถานที่ขุดพร้อมกับการเจริญเติบโตของพืชที่ผิดปกติ


ภาคผนวก 107-2: ด้านล่างเป็นบันทึกของการทดสอบทั้งหมดที่ทำกับSCP-107—เจ้าหน้าที่ที่มีแนวคิดสำหรับมาตรการการทดสอบที่เหมาะสมมากขึ้นขอให้ติดต่อมาที่ผม— สามารถทดสอบของเหลวที่ปลอดภัยพอสมควรกับSCP-107 ได้ตามสบายและบันทึกสิ่งที่คุณค้นพบที่นี่ (พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เป็นผลมาจากการทดสอบ) เราต้องการข้อมูลทั้งหมดที่สามารถได้รับจากสิ่งแปลกประหลาดนี้การทดสอบเพิ่มเติมกับSCP ที่เป็นของเหลวอาจมีคุณค่าในการวิจัยแต่ส่วนใหญ่ก็อันตรายเกินกว่าจะดำเนินการได้อย่างน้อยก็ด้วยกระบวนการกักกันปัจจุบันได้มีการส่งคำขอการทดสอบSCP-107 กับ SCP-009, SCP-447-2 และ SCP-874 แล้วแต่ถูกปฏิเสธเพราะผลที่ได้มีโอกาสเกิดอันตรายและ/หรือมีความไม่เสถียรสูง—ดร.เควนตินอิ███████

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำประปามาตรฐาน10 มล.
ผลลัพธ์:ฝนตกเล็กน้อยทั่วบริเวณทดสอบเป็นเวลา27 นาทีการทดสอบน้ำพบว่าไม่มีคุณสมบัติผิดปกติใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังการทดสอบหญ้าที่ไซต์ทดสอบเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลที่ได้คือสีเขียวที่เข้มข้นกว่าหญ้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝน
การดำเนินการเพิ่มเติม: เก็บตัวอย่างฝนและนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้อื่นๆนอกพื้นที่ทดสอบ
ผลลัพธ์:ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำประปามาตรฐาน55 มล.
ผลลัพธ์:ฝนตกหนักในพื้นที่ทดสอบเป็นเวลาสองวันและผลกระทบต่อหญ้าคล้ายกับการทดสอบครั้งแรกพืชมีผลที่ปลูกในดินที่พื้นที่ทดสอบเติบโตอย่างรวดเร็วและออกผลที่ใหญ่กว่าพืชควบคุมมากผลกระทบลดลงอย่างมากหลังจากสามเดือน

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:บล็อกไม้ 4 ตร.ซม.
ผลลัพธ์:ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:ลูกปืนเหล็ก20 นัดรัศมี2 มม.
ผลลัพธ์:ไม่พบผลกระทบใดๆ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:ปัสสาวะของมนุษย์10 มล.
ผลลัพธ์:มีฝนปัสสาวะตกในบริเวณที่ทำการทดสอบเป็นเวลา27 นาทีโดยมีความเข้มข้นปานกลางหญ้าที่ไซต์ทดสอบเริ่มตายพืชชนิดอื่นๆที่ย้ายไปยังไซต์ทดสอบเริ่มงอกกับดักแมลงรูปแบบ'เหยือก' ที่มีลักษณะแคระแกรนไม่สามารถย่อยแมลงได้จริง
สิ่งที่ป้อนเข้าไปภายหลัง: ปัสสาวะของมนุษย์20 มล.
ผลลัพธ์:มีฝนปัสสาวะตกในบริเวณที่ทำการทดสอบเป็นเวลา3 ชั่วโมง42 นาทีโดยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเล็กน้อยพืชที่ไม่ใช่หญ้าเติบโตจนมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นกับดักรูปแบบเหยือกสามารถย่อยหนูตัวเล็กได้

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:เลือดมนุษย์10 มล. สกัดจากผู้ทดลองคลาส-D
ผลลัพธ์:สารที่พิสูจน์แล้วในภายหลังว่าเป็นเลือดมนุษย์ที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกับผู้ทดลองที่บริจาคตกอยู่ที่ไซต์ทดสอบเป็นเวลา27 นาทีหญ้าที่พื้นที่ทดสอบดูเหมือนจะตายเมื่อสัมผัสกับเลือดและเริ่มเน่าเปื่อยภายในไม่กี่นาทีพืชที่ไม่ใช่หญ้าที่ปลูกในดินได้เริ่มกลายพันธุ์และเติบโตเป็นอวัยวะที่กินเนื้อขนาดใหญ่ (>20 ซม.) คล้ายกับของ'กาบหอยแครง'(Dionaea muscipula)เมื่อบุคลากรคลาส-D เข้ามาใกล้ต้นไม้เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะ[ข้อมูลปกปิด]อวัยวะเหล่านี้หายไปภายใน 2 สัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นการไม่ฉลาดที่จะทำการทดลองเพิ่มเติมกับของเหลวที่ไหลอยู่ภายในร่างกายมนุษย์

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำ10 มล. พร้อมลูกปืนเหล็ก5 กรัม
ผลลัพธ์:น้ำถูกดูดซับโดยSCP-107 และสังเกตพบปฏิกิริยาแบบพื้นฐานตามที่พบกับพืชลูกปืนยังคงอยู่ในเปลือกเห็นได้ชัดว่าไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:กาวไซยาโนอะคริเลตเหลว10 มล.
ผลลัพธ์:ของเหลวทั้งหมดถูกดูดซับโดยSCP-107 และไซยาโนอะคริเลตที่แข็งตัวไปบางส่วนตกลงบนพื้นที่ทดสอบเป็นเวลา18 นาทีมีแนวโน้มว่าระยะเวลาของผลกระทบที่ลดลงนั้นเกิดจากการแข็งตัวของกาวในขณะที่อยู่ภายในSCP-107สสารของพืชที่เติบโตถูกเคลือบเหนียวซึ่งภายหลังได้รับการระบุว่าเป็นอนุพันธ์ของไซยาโนอะคริเลตการเคลือบมีประสิทธิภาพมากในการดักจับและป้องกันแมลงไม่ให้ทำความเสียหายกับพืช

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำส้มคั้นสด10 มล.
ผลลัพธ์:เป็นรูปแบบฝนตกแบบมาตรฐาน (ละอองฝน27 นาที) พืชมีผลที่ถูกย้ายไปยังพื้นที่ทดสอบเริ่มงอกผลไม้รสเปรี้ยวที่ไม่รู้จักโดยไม่คำนึงถึงชนิดของพืชและแม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นไม่พบผลร้ายจากการบริโภคผลไม้ตัวอย่างถูกนำไปทดสอบต่อไป

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำลายมนุษย์2 มล. จากโดยผู้ทดสอบคลาส-D
ผลลัพธ์:สารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นน้ำลายของมนุษย์ตกลงบนพื้นที่ทดสอบเป็นเวลา8 นาทีพืชที่ไม่ใช่หญ้าที่ถูกย้ายไปยังพื้นที่ทดสอบงอกถุงทรงกลมขนาดเล็ก (2-5 ซม.) ขึ้นมาตามลำต้นหรือกิ่งบางเมื่อผู้ทดลองเข้าใกล้ต้นไม้ถุงจะขับของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำลายไปทางผู้ทดลองอย่างรุนแรงผู้ทดลองรายงานว่าไม่มีการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บส่วนที่งอกขึ้นมาเริ่มตายภายใน 3 วัน

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:น้ำมวลหนักบริสุทธิ์สมบูรณ์99.999% 10 มล. (D2O)
ผลลัพธ์:เป็นรูปแบบฝนตกแบบมาตรฐาน (ละอองฝน27 นาที)การวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุของตัวอย่างเผยให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของดิวเทอเรียม~154 ppm ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับน้ำธรรมชาติ

สิ่งที่ป้อนเข้าไป:ธาตุปรอท5 มล.
ผลลัพธ์:ตัวอย่างเริ่มถูกดูดซึมแต่ก็ถูกระบายออกอีกครั้ง.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License