SCP-1068

วัตถุ# SCP-1068

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ : แพ็กเกจของ SCP-1068 ทั้งหมดจะต้องเก็บในห้องเก็บของใต้ดินของไซต์-76 ผนังของห้องเก็บวัตถุจะต้องสามารถกันเสียงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสถานที่ทดลองอื่นๆ ในระหว่างการทดลองนักวิจัยทุกคนจะต้องสวมแว่นกันแสง, ที่ปิดหู และที่อุดหูชนิดเสียบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผัสทุกประเภท

บันทึกต่างๆที่เกี่ยวขัองกับวัตถุจะต้องบันทึกลงในตัวกลางที่ไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์. หากมีการจุดระเบิดขึ้นให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อมิให้สับสนกับระเบิดนิวเคลียร์ของจริงที่สถาบันติดตั้งไว้หากวัตถุถูกพบภายนอกสถาบัน ให้เก็บกลับมาที่ไซต์-76 ทันทีโดยผ่านรถหุ้มเกราะของสถาบัน หากมีการจุดระเบิดภายนอกสถาบันให้ส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสถาบันให้เจรจากับรัฐบาลภายในและระดับนานาชาติเพื่อปิดบังข้อมูลที่แท้จริงของวัตถุหรือให้อธิบายถึงลักษณะของ SCP-1068 กับรัฐบาลหากจำเป็น

รายละเอียด: SCP-1068 คือจรวดมิสไซส์ขนาด 1 เมตรโดยประมาณ โดยรูปลักษณะคล้ายกับจรวดยิงข้ามทวีป (ICBM) รุ่น LGM-30 โดยตัวถังบุดัวยพลาสติกไม่มีสี ด้านข้างมีคำว่า "ATOM BUSTER" เคลือบไว้
เมื่อแยกชิ้นส่วนออกภายในจะเจอ กระบอกถังเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ซึ่งภายในบรรจุด้วยน้ำมันเอทานอลผสมกับ-[ข้อมูลปกปิด] โดยมีชนวนขนาด 30 เซนติเมตร ออกมาภายนอก เมื่อถูกจุด วัตถุจะพุ่งออกจากฐานด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาทีก่อนที่จะดับแล้วตกลงสู่พื้นพร้อมการระเบิด

เมื่อวัตถุระเบิดวัตถุจะปล่อยแสงจ้าในความเข้มข้นที่สูง,เสียงระเบิดที่ดังมากพร้อมกับการก่อกวนคลื่นวิทยุและทำให้การสื่อสารทั้งหมดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหยุดทำงานในระยะ █ กิโลเมตรและทำให้บริเวณนั้นไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 20 ชั่วโมงก็าซที่ปล่อยออกจากการระเบิดนั้นไม่มีพิษและมีความดันต่ำรวมตัวกันเป็นรูปดอกเห็ดดัวยอุณหภูมิสูง ณ จุดที่ระเบิดตก ซึ่งหลักการทำงานนั้นเหมือนกับระเบิดปรมณูเกือบทุกประการ เว้นแต่ปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนั้น ไม่ทำอันตรายใดๆต่อมนุษย์นอกจากประสาทสัมผัสอันเนื่องมาจากแสงจ้าและเสียง

SCP-1068 มาพร้อมกับกล่องกระดาษทรงกระบอกสีแดงรูปร่างคล้ายกับฐานปล่อยจรวด หนัากล่องนั้นติดพลาสติกใสให้มองเห็นตัววัตถุพรัอมกับติดปัายราคา 19.99 เหรียญสหรัฐ ฉลากบนกล่องระบุรายละเอียดและคำเตือนในการใช้วัตถุ

ข้อมูลที่อยู่บนฉลากของวัตถุ

ถึงเวลาพบหน้ากับจรวดของด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์ Atom Buster®! คือจรวดทรงใหม่ของด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์นั้นเหมือนกับอสูรกายตัวน้อยที่พุ่งทะยานไปสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะตกสู่พื้นเป็นระเบิดนิวเคลียร์ ทรูแมนจะต้องภูมิใจในตัวของคุณ มาพร้อมทั้งแสงสีและเสียงอันตระการตาซึ่งเกิดได้ที่ไหนในหนัาบ้านของคุณ อีกทั้งควบคู่กับชุดตกแต่งพลาสติกตัวถังที่จะทำให้การยิงจรวดของคุณนั้นยิ่งดูน่าตื่นเต้นเข้าไปอีก
เป็นเจ้าของได้แล้วกับของเล่นต่อไปนี้ ชุดทาสีด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์®, ฐานยิงปืนใหญ่สุดแม่น® และปุ่มแดงอันแสนน่าตื่นเตัน® เปิดโอกาสให้คุณสะสมแล้ว มาร่วมกันเก็บสะสมคลังแสงอันน่าเกรงขามกันเถอะ !
คำเตือน: ผู้เล่นควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตาและหูเสมอ , ไม่ควรแยกเชื้อเพลิง,ชนวน,เครื่องยนต์จาก Atom Buster® โดยไม่อยู่ในภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่,ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 8 ปีไม่แนะนำ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บใดๆที่เกิดจากของเล่น


ภาคผนวก:1068-01
ในระหว่างเหตุการณ์ที่ 1068-01 ในเขต██████ กลุ่มดิเคออสอินเซอร์เจนซี (The Chaos Insurgency) ได้เข้ามาขัดขวางการขนส่ง SCP-1068 ที่กำลังขนย้ายมากจาก ไซต์-103 และขโมยบรรจุภัณฑ์ ของ SCP-1068 เป็นจำนวน 5 กล่องในระหว่างการขนส่ง ต้องการให้มีการแจ้งเตือนไปยังประเทศที่มีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ให้ระวังถึงผลกระทบของ SCP-1068 ทุกประเทศทันที

ดร.จอห์นสัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License